Suurimmat puutalotoimittajat

Reset
Viimeksi päivitetty: 08.04.2020 11:28

Liki 70% kaikista talopaketeista on puurunkoisia ja lisäksi paikalla tehdyistä taloista puutalojen osuus on vieläkin suurempi. Puurakenteisen talon valinnassa on hyvin monipuolinen ulkonäöllinen valikoima ja niiden tarjonta vaihtelee suuresti valmiusasteeltaan. Puurakennevaihtoehdon valinneet perustelevat valintaansa juuri ulkonäöllä, ympäristöön sopivuudella ja edullisuudella.

Kuva: Kannustalo

 

Puutalot sopivat hyvin monenlaiselle omakotirakentajalle ja valmiin talon ostajalle. Suuria eroja on talon pystytysnopeudessa. Talo voi olla työmaan alusta lukien valmis muutamassa viikossa tai siihen voi mennä kokonainen vuosi rakentajan omasta osallistumisesta paljon riippuen.

Tähän artikkeliin on koottu lyhyet esittelyt Suomen suurimmista puutalotoimittajista. Jokaisen merkkiesittelyn aluksi on ensin esitetty faktatietoa yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista. Lihavoidulla tekstillä on tutkittua tietoa tarkasteltavan merkin valintaperusteista ja rakentajien yleisarvio merkin parhaista ominaisuuksista sekä kokemuksesta ja onnistumisesta.

Tutkimustiedon pohjalta on haluttu kertoa, missä eri merkit ovat vahvoja suhteessa muihin merkkeihin. Merkit on esitelty aakkosjärjestyksessä.

Suurimmat talotoimittajat järjestyksessä löydät täältä: Suurimmat talotoimittajat

 

Aatelitalo

Aatelitalot valmistetaan Pohjois-Karjalan Kontiolahdella. Aatelitalo on perheyritys, jolla on yli 25 vuoden kokemus rakentamisesta.  Talot rakennetaan kuivissa tiloissa sisäpintoja ja kiintokalusteita myöten valmiiksi noin 5-8 viikossa ja kuljetetaan suojattuna asiakkaan tontille, jossa asennusporukka pystyttää talon muutamassa tunnissa, viimeistelee sisäpinnat, asentaa takan ja terassin.

Asiakas voi halutessaan saada Aatelitalolta myös koko lupaprosessin hoitamisen, perustusten teon ja pihan viimeistelyn.

Asiakas saa jo tilaushetkellä talonsa loppuhinnan, joten rakentamisessa ei tule yllätyksiä. Aatelitalo valitaan muiden muuttovalmiiden talon tavoin prosessin helppouden, kustannus- ja toimitusvarmuuden perusteella.

Rakentaminen on helppoa, kun kaiken saa yhdellä sopimuksella kustannustehokkaasti.

www.aatelitalo.fi 

 

Ainoakoti

Ainoakotia myyvät K-Raudat kautta maan. Talon voi hankkia kolmessa eri valmiusasteessa: muuttovalmiina, sisustusvalmiina ja talopakettina. Muuttovalmiiseen Ainoakotiin kuuluu myös haluttaessa kaiken kattavat maanrakennuspalvelut saman toimijan kautta kiinteään sopimushintaan.

Ainoakodin asiakkailla valintaperusteissa tilaratkaisujen sopivuus/hyvä malli, myyjän ammattitaito/asiantuntemus ja hyvät myyjäpalvelut ovat olleet useimmiten ratkaisemassa valinnan.

Rakentajilla on mielikuva Ainoakodista edullisena talomerkkinä. Ainoakodin asiakkaat ovat tyytyväisiä talomyyjänsä palveluihin.

www.ainoakoti.fi 

 

Deko-talo

Deko-Talo toimittaa laadukkaita omakotitaloja ja paritaloja. Deko-Talon talomallisto on laaja ja kaikki talomallit ovat helposti muunneltavissa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Valtaosa Deko-Taloista toimitetaan täysin muuttovalmiina, mutta asiakas voi valita myös Sisusta Itse -valmiin talon, jolloin asiakas saa itse tehdä talonsa sisustustyöt haluamikseen. Dekotalon  Kotiarkkitehti-palvelun avulla asiakkaan yksilölliset unelmat ja toiveet voidaan toteuttaa ottaen huomioon kustannustekijät.

Deko-Talon valinnassa painavat useimmiten tilaratkaisujen sopivuus, korkea valmiusaste ja yksilöllinen suunnittelupalvelu.

Deko-Talosta on rakentajilla mielikuva edullisesta talomerkistä.

www.dekotalo.fi 

 

Designtalo

Design-Talo on toinen Suomen suurimmista muuttovalmiiden talojen toimittajista. Design-Talon asiakkaat ovat usein hyvin toimeentulevia, ei itse rakentamiseen osallistuvia, mutta talopaketiltaan riittävää yksilöllisyyttä ja moderniutta arvostavia ostajia.

Asiakkaat perustelevat Design-Talon valintaa erityisesti toimituksen täydellisyydellä, hyvällä ulkonäöllä, hyvällä laadulla sekä tilaratkaisujen sopivuudella. Myös valmistajan luotettavuus on painamassa valintaa tehtäessä.

Design-Talo on yksi tunnetuimpia talomerkkejä ja se mielletään yleisesti rakentajien keskuudessa hyväksi mallivalikoimaltaan, tilaratkaisuiltaan, yksilöllisestä suunnittelupalvelustaan ja rakentamispalveluiltaan sekä esitteistään/nettisivuistaan. Kokonaiskuvaltaankin Design-Talo kuuluu koko toimialan parhaimmistoon.

Design-Talo saa asiakkailtaan toimialan parhaimpiin kuuluvat arvosanat tyytyväisyydessä pystytykseen.

www.designtalo.fi

 

Ecoste

Ecoste Oy on nuorehko yrityksenä, mutta sen taustajoukoilla on pitkäaikainen ja vankka osaaminen eri rakentamisen osa-alueilta, taloteollisuudesta sekä puu- että hirsitalorakentamisesta. Yrityksen toimintapolitiikassa ekologisuudella on iso merkitys, suomalaista puuta hyödyntäen voidaan vastata vaatimuksiin ilmastokehityksen muutoksesta.

Talot voidaan toimittaa pakettitoimituksesta muuttovalmiiseen asti. Rakentaminen voidaan tehdä perinteisenä hirsirakennuksena, jolloin runkomateriaalina on massiivipuu, paikanpäällä precut-menetelmällä ulkoseinät rakentaen tai esivalmistetuista elementeistä. Asiakasta kuunnellen ammattilaiset rakentavat kustannustehokkaasti budjettiin mahtuvan kodin.

www.ecoste.fi 

 

 

 

Jetta-Talo

Jetta-Taloja on valmistettu jo lähes 40 vuotta suomalaisille perheille ja se onkin yksi suurimmista puutalotoimittajista. Jetta-Talo valmistetaan asiakkaan toivomassa valmiusasteessa joko omasta mallistosta valittuna tai täysin yksilöllisesti asiakkaan toiveen mukaisesti.

Jetta-Talon asiakkaissa on keskimääräistä enemmän ison talon rakentajia, talonsa rakentamiseen osallistuvia, jotka arvostavat lämpötaloudellisuutta ja rakentavatkin usein matalaenergia-/passiivitalon.

Jetta-Talon valinneet perustelevat päätöstään poikkeuksellisen usein talon korkealla laadulla ja hyvällä suunnittelupalvelulla. Myös valmistajan luotettavuus/arvostus on ollut merkittävä valintaperuste.

Jetta-Talosta yleensä on rakentajille jäänyt mielikuva luotettavasta valmistajasta, hyvistä esitteistä/nettipalveluista, hyvistä myyjäpalveluista ja tilaratkaisuista sekä rakentamispalveluista ja laajasta toimitussisällöstä.

Jetta-Talon asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä talomyyjäänsä, talotoimitukseensa ja erityisesti pystytykseen, jossa toimialan parhaimmistoa. Jetta-Talon asiakkaat ovat valmiita suosittelemaan taloa muillekin rakentajille.

www.jetta-talo.fi

 

 

Jukkatalo

Jukkatalo on ollut jo vuosikymmeniä tunnetuimpia ja valituimpia talopakettimerkkejä Suomessa. Muuttovalmiiseen Jukkataloon kuuluu aina mm. yksilöllinen sisustussuunnitelma eli asiakas saa kotinsa täysin yksilöllisenä, vaikka valitsisi kotinsa mallistosta.

Jukkatalon asiakkaissa on paljon nuoria perheitä, mutta myös vanhempia pariskuntia. Asiakas valitsee usein laajan talotoimituksen.

Jukka -talopaketin valinta on perustunut erityisesti tehtaan luotettavuuteen ja arvostukseen. Yksilöllistä suunnittelua asiakkaat ovat arvostaneet valinnassa poikkeuksellisen paljon. Näitä samoja ominaisuuksia ovat arvostaneet myös Muuttovalmiin Jukkatalon ostajat.

Jukkatalosta on kokonaisuudessaan muillekin kuin asiakkaille jäänyt erinomainen mielikuva.  Jukkatalon kuva on koko toimialan parhaimmistoa useissa ominaisuuksissa mm. luotettavuudessa, mallivalikoimassa, tilaratkaisuissa, laadussa, esitteissä/nettisivuissa, myyjäpalvelussa, toimitussisällössä ja rakentamispalveluissa. Jukkatalon myyjien ammattitaitoa arvostetaan peräti parhaaksi.

www.jukkatalo.fi

 

 

Kannustalo

Kannustalo on Suomen viidenneksi suurin puurunkoisten talopakettien toimittaja. Kannustalo toimittaa räätälöityjen talopakettien lisäksi myös täysin muuttovalmiita, moduulirakenteisia valmistaloja. 

Kannustalon tyypillinen asiakas rakentaa ison, monimuotoisen talon ja on usein hyvin toimeen tuleva. Asiakas rakentaa usein talonsa Kannuksen tyyppiratkaisua hieman muunnellen. Kannustalon asiakkaista liki puolet valitsee Kannustalon jo yhden tarjouksen perusteella.

Laatu ja talotoimittajan luotettavuus ovat vahvoja tekijöitä Kannustalon asiakkaille, kun he valitsevat talomerkkinsä.

Kannustaloa arvostetaan toimialan parhaimmistoon ulkonäöstä, laadusta, tilaratkaisuista, mallivalikoimasta, luotettavuudesta, myyjien ammattitaidosta ja esitteistä/nettisivuista. Myös Kannustalon omat asiakkaat arvostavat samoja asioita ja lisäksi suunnittelupalvelua.

Kannustalo on alan kärkeä asiakkaiden tyytyväisyydessä  talotoimitukseen. Lähes kaikki asiakkaat ovat myös valmiita suosittelemaan Kannustaloa.

www.kannustalo.fi

 

 

Kastelli

Kastellitalot on Suomen tunnetuin talomerkki ja myös valituin tuotemerkki. Pientalojen ostetuin merkki Kastelli on ollut jo vuodesta 1994.

Kastellin asiakas on usein nuorehko perhe ja talo rakennetaan Kastellin valmista talomallia muunnellen. Toimitusvaihtoehdot vaihtelevat peruspaketista viittä vaille valmiiseen ja muuttovalmiiseen.             

Kastellitalojen ratkaisevimpina valintatekijöinä asiakkaat pitävät talotehtaan luotettavuutta, toimitusvarmuutta ja arvostusta. Myös laatua ja tilaratkaisuja arvostetaan korkealle. Nämä valintatekijät ovat korostuneet Kastellin valinnassa jo useita vuosia. Samoilla kriteereillä myös Valmis-Kastelli valitaan.

Kastellia arvostetaan korkealle muidenkin kuin asiakkaidensa joukossa. Se saa toimialan parhaita arvoja mm. mallivalikoimastaan, tilaratkaisuistaan, esitteistään/nettisivuistaan, myyjien ammattitaidossa, suunnittelupalveluissa, toimitussisällössä ja rakentamispalveluissa. Kokonaisarvostukseltaankin Kastelli on toimialan kärkimerkkejä.

Myös Kastellin omat asiakkaat arvostavat merkin kaikissa ominaisuuksissa korkealle

www.kastelli.fi

 

 

Kiiruna Talot

Kiiruna Talot erottuu joukosta teknisillä ratkaisuillaan. Kiiruna Talon tehokas rakentamiskonsepti takaa täydellisen rakentamisen kuivaketjun. Tehtaassa valmistettu talo minimoi rakennustyömaalla tehtävän työn, jolloin rakentaminen on tarkasti aikataulutettua ja kustannustehokasta. Tornion tehtaalta talo toimitetaan asiakkaan tontille sovittuna ajankohtana. Tehdas huolehtii myös talon perustukset. Asiakas pääsee muuttamaan neljän viikon kuluessa talon toimituksesta.

Kiiruna Talot on ratkaissut seinärakenteen toteutuksen kertopuurungolla ja nykyaikaisella ja kosteusteknisesti kestävällä Kingspan Therma TM-eristeellä, jolloin runkorakenne ei mene eristekerroksen läpi. Tällä ratkaisulla saadaan täydellinen kylmäsillattomuus. Talon jäähdyttäminen kesähelteellä ei myöskään aiheuta kosteuden kondensoitumisriskiä rakenteisiin. Kiiruna Talo on vakiona matalaenergiatalo ja lämmityskustannukset ovat noin puolet määräykset täyttävän vastaavan kokoisen talon lämmityskustannuksista.

Kiiruna Talojen koko mallisto on nyt mahdollista saada myös hirsitalona. Painumaton hirsi mahdollistaa moduulirakentamisen. Hirsitaloihin kuuluu vakiona maalämpö asennuksineeen.

www.kiirunatalot.fi 

 

 

Lappli-Talot

Lappli-Talot on erikoistunut yksilöllisiin koteihin – mallistoa voi muunnella lähes loputtomiin rakentajan tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Jopa 85 % toteutuneista taloista perustuu asiakkaiden omiin suunnitelmiin. Lappli tarjoaa täyden tuen suunnitteluun sekä yli 40 vuoden kokemuksen rakentamisesta. Lappli-Talot on osa suomalaista puualan konsernia, PRT-Forest Oy:tä.

Lapplin valinneet antavat kiitosta talomyyjien palvelualttiudesta, hintojen edullisuudesta ja ripeästä toimitusaikataulusta.

Rakentajilla yleisesti on mielikuva Lapplin hyvästä yksilöllisestä suunnittelupalvelusta ja rakentamisen kustannustehokkuudesta.

www.lappli.fi

 

 

Muurametalot

Kuivissa ja lämpimissä tehdasolosuhteissa valmistettu muuttovalmis Muurametalo sopii rakentajalle, joka arvostaa tehdasvalmistuksen tuomia hyötyjä. Näitä ovat esimerkiksi toimituksen nopeus, vakioitu ja valvottu laatu sekä rakenteiden kuivaketjun varmistaminen. Teknisesti korkealuokkaiset ratkaisut, kuten koneellisen ilmanvaihdon hyötysuhdetta parantava yläpohjarakenne sekä mallisuojattu lämmin ja koneellisesti tuuletettu perustamistapa, takaavat, että Muurametalo on turvallinen, terveellinen sekä taloudellinen koti rakentaa ja asua.

Tärkeimpinä valintatekijöinä korostuvat toimituksen täydellisyys/korkea valmiusaste, toimituksen nopeus, hyvät rakentamispalvelut ja mahdollisuus saada kaikki yhdellä sopimuksella. Myös mahdollisuutta tutustua taloon arvostetaan.

Rakentajat arvostavat Muurametalojen toimitussisältöä, rakentamispalveluja ja edullista hintaa.

Muurametalojen asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä talotoimitukseensa, tehtaaseen ja talonsa pystytykseen, joissa kaikissa Muurametalot on toimialan kärkisijoilla.

www.muurametalot.fi

 

Omatalo

Omataloja on valmistettu v.1939 lähtien. Talon toimituksen voi valita kolmesta valmiusasteesta: talopaketti, sisustusvalmis ja muuttovalmis. Koti voidaan toteuttaa joko mallistosta tai omien suunnitelmien mukaisesti.

Omatalon asiakkaat arvostavat talomerkin valinnassa tilaratkaisuja, suunnittelupalvelua, hyvää mallia ja laatua.

Rakentajat yleensä mieltävät Omatalon edulliseksi talomerkiksi ja tilaratkaisut hyviksi.

www.omatalo.com

 

 

Sievitalo

Sievitalo Oy on muuttovalmiiden omakotitalojen ja täydenpalvelun asunto-osakeyhtiöiden rakentaja, jonka arvoihin kuuluvat rakentamisen ja asiakaspalvelun laatu ja toimitusvarmuus sekä nykyaikainen kaunis talomallisto.

Sievitalon asiakkaat perustelevat valintaansa muihin muuttovalmiiden talojen toimittajiin verrattuna tavallista useammin hyvillä rakentamispalveluilla.  Myös tilaratkaisujen sopivuudella/hyvällä mallilla sekä valmistajan luotettavuudella on tärkeä merkitys.

Yleisesti rakentajat mieltävät Sievitalon edulliseksi, tilaratkaisuiltaan, esitteistä/nettisivuiltaan hyväksi, myyjät asiantunteviksi, toimitussisällön korkeaksi ja rakentamispalvelut hyviksi.

Sievitalon asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä talonsa myyjään ja pystytykseen.

www.sievitalo.fi

 

 

Siklatalot

Siklatalot on erikoistunut yksilöllisten, täysvalmiiden omakotitalojen rakentamiseen (Sikla Täysvalmis) ja tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet oman unelman toteuttamiseen. Talomallit ovat selkeitä ja käytännöllisiä sekä muokattavissa asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi. Myytäviä koteja, jotka sisältävät talon lisäksi myös tontin, voi seurata Siklan nettisivujen lisäksi Etuovesta ja Oikotieltä.     

Kaikki yhdellä sopimuksella, korkea valmiusaste ja valmistajan luotettavuus ovat tavallista useammin vaikuttamassa Siklatalon valintaan.

Rakentajille yleensä on jäänyt mielikuva Siklasta edullisena merkkinä, jolla on hyvät tilaratkaisut. Erityisesti suunnittelupalvelun yksilöllisyys on jäänyt rakentajien mieleen erinomaisena. Myös rakentamispalveluista on jäänyt positiivinen mielikuva.

www.sikla.fi

 

 

Älvsbytalo

Älvsbytalo on yksi Pohjoismaiden suurimmista talotehtaista ja se on toimittanut yli 42.000 taloa. Mallistossa on 20 modernia talomallia, joita voi muunnella omilla lisävalinnoilla. Talo kootaan tehtaalla valmiiksi ja toimitetaan asiakkaalle 4-7 tilaelementtinä talon koosta riippuen. Toimitukseen sisältyy myös perustukset. Tehtaan asentajat kokoavat ja viimeistelevät talon työmaalla. Älvsbytalo mielletään Suomessa hyvin edulliseksi talomerkiksi.

Älvsbytalo on usein puolitoistakerroksinen ja se valitaan usein myös kakkoskodiksi. Yli puolet asiakkaista päätyy siihen vain yhden tarjouksen perusteella.

Älvsbytalon asiakkaiden ratkaisevina valintaperusteina korostuvat muihin talotoimittajiin verrattuna tavallista useammin toimitusaikataulu, toimituksen täydellisyys/korkea valmiusaste, tilaratkaisujen sopivuus ja edullinen hinta.

Älvsbytalon asiakkaat ovat talomerkkiinsä erittäin tyytyväisiä, se on koko toimialan kärkipäässä  tyytyväisyydessä talotoimitukseen ja talotehtaaseen ja toimialan parhaimmistossa myös tyytyväisyydessä pystytykseen.

www.alvsbytalo.fi