Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Talon varusteet

rts_tutkii_logo_pieniTalon kunnossapidon ja turvallisuuden vuoksi joudutaan taloon hankkimaan useita varustei­ta. Jokaiselle tulevat mieleen kattoturvatuotteet, mutta on myös paljon muuta, mikä oleel­lisesti kuuluu osaksi toimivan talon ulkovaippaa. Varusteet ovat joko lakisääteisiä tai vain jokapäiväistä elämistä helpottavia rakenteita. Osa voidaan asentaa myöhemminkin, mutta järkevintä on saattaa asiat kuntoon jo rakennusvaiheessa.

 varusteet

Tikkaat katolle

Katto vaatii huoltoa ja piippu nuohous­ta, joten taloon kannattaa asentaa tikas­yhdistelmä, joka sisältää seinä- ja lapetik­kaat. Seinätikkaat asennetaan tukirauto­jen avulla tukevasti kiinni seinään siten, että niitä on helppo nousta. Samoin siir­tymisen lapetikkaille on tapahduttava turvallisesti ja helposti. Tikkaisiin liittyvät myös katolla turvasillat ja -tasot. Ne helpottavat katolla kulkua ja siellä työskentelyä esim. nuohoustilanteessa. Kulku katolle voidaan järjestää myös suoraan ylätilasta miehistöluukun kautta.

 talonvarusteet nettiin

Lumiesteet

Kunnolliset lumiesteet ovat katteen väri­siä, putkista valmistettuja ja kunnollisilla kiinnikkeillä varustettuja, jolloin ne kes­tävät lumen painon eivätkä irtoa katolta putoavan lumen mukana. Lumieste ei ole pelkkä turvallisuustekijä, vaan se vähen­tää myös lumenluontia, kun kulkuväylil­tä ei tarvitse poistaa tiukkaan pakkautu­nutta kattolunta.

 

Poistumistikkaat

Poistumistie on paloturvallisuuden takia välttämätön, kun talossa on kerroksia enemmän kuin yksi. Tikkaat voivat olla joko kiinteät tai ylösniputettavat. Tikkaat asennetaan tukevasti seinään kiinni sellaisen ikkunan yhteyteen, joka on riittävän suuri hätäpoistumiselle.

 

Vesikourut

Vesikourut ovat muovisia tai teräs­levystä valmistettuja, joko määrämit­taisia tai valmiiksi kattomittaan tilat­tuja tuotteita. Niihin kuuluvat olen­naisina osina päädyt, jotka estävät veden juoksemisen pois kouruista ja ns. tötsät, joihin liitetään syöksy­torvet. Lisäksi on saatavilla sisä- ja ulkokulmia yhtenäisen kourun saa­miseksi monitahoisiin kattoihin. Hyvään sadevesikourujärjestel­mään kuuluvat myös sadevesikai­vot ja poistoputkistot tarkistuskai­voineen.

Helpomman hoidettavuuden vuoksi suositellaan käytettäväksi ns. alakiinnitteisiä vesikouruja. Alakiinnitteisten räystäskourujen puhdistaminen on helpompa ja onnistuu esimerkiksi asiaan tarkoitetun harjan avulla maanpinnalta. Tämä vähentää myös onnettomuusriskejä, kun ylimääräinen kiipeily tikkailla vähenee.

 

Piipunhattu

Helpoin tapa suojata piippu sateelta ja säiden aiheuttamalta rapautumiselta on asentaa piipunhattu. Hatut val­mistetaan joko sinkitystä teräksestä tai ns. RST-teräksestä. Jälkimmäinen on pit­käikäinen ja kestää hyvin myös öljyläm­mityksen päästöt. Piipunhatun voi tila­ta määrämittaisena joko peltisepältä tai rautakaupasta, ja se kiinnitetään yleisim­min piipun päällyskaulukseen. Hatun on oltava riittävän avara tai sivulle käänty­vä, jotta nuohous käy vaivatta. Piipunhat­tu voidaan varustaa myös lintuverkolla. Samassa yhteydessä peltiseppä voi myös pellittää hormin, jolloin suojauksen tar­koituksena on estää sään rapauttava vai­kutus ja tiivistää hormin läpivienti.

 

Varusteet

Vesipostiventtiilin letkutelineineen olisi hyvä löytyä talon kahdelta sivulta. Siivousta ajatellen erilaiset seinään kiinnitettävät tuuletus- ym. telineet, rappuvallit ja kunnollinen kuramatto kuuluvat omakotitalon varusteisiin. Myös kiinteiksi tarkoitetut kukka-astiat, -riteliköt ja amppelikannakkeet voidaan mieltää kiinteistön varusteiksi.

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot