Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Tiili - kaunis, energiatehokas ja huoltovapaa

yritysesittaa

Wienerberger Oy Ab:

Tiili on kautta aikojen maailman eniten käytetty julkisivujen rakennusmateriaali. Vaikka markkinoille on ilmestynyt mitä moninaisimpia kilpailevia vaihtoehtoja, tiili on aina säilyttänyt asemansa rakentajien suosiossa. Tiilen puolesta puhuvat sen lukuisat hyvät ominaisuudet.

Terca haarakas 3 047

 

Julkisivun valintaperusteet

Julkisivua ei enää valita pel­kästään ulkonäön perusteel­la, vaan rakenteen alhaiset käyttökustannukset, vähäi­nen huollon tarve ja pitkäai­kaiskestävyys ovat yhä tär­keämpiä ulkoseinän valintakriteereitä.

 

Tiili sopii kaikkien runkoratkaisujen julkisivumateriaaliksi

Koska tiilijulkisivu on aina runkorakenteesta ilmaraol­la erotettu, soveltuu se erin­omaisesti kaikkien yleisim­pien runkoratkaisujen julki­sivumateriaaliksi. Kehittyneiden rakennedetaljien ansiosta tiilijulkisivu on myös puurunkoisen talon kestävä ja kosteusteknisesti toimiva rakenneratkaisu.

 

Kaunis ja luonnollinen julkisivumateriaali

Julkisivu on rakennuksen käyntikortti ulospäin. Tiilen kauneus perustuu sen luonnollisuuteen. Tiilet val­mistetaan puhtaista luonnon materiaaleista; savesta, hie­kasta ja sahanpurusta. Tiilet poltetaan korkeassa lämpö­tilassa vuosituhansia vanho­ja perinteitä noudattaen. Tii­li on aina pysynyt muodissa ja se istuu hyvin niin kaupun­ki- kuin maalaismaisemaan­kin.

 Terca Oulun as.messutalo

Huoltovapaa ja taloudellinen

Tiilijulkisivu on VTT:n tutki­muksen mukaan 100-vuoden elinkaaritarkastelussa kaik­kein vähiten huoltoa vaati­va julkisivuratkaisu. Pitkällä­kään aikavälillä tiilijulkisivul­le ei tarvitse tehdä mainitta­vampia huoltotoimenpitei­tä. Käytännössä huoltovapaus tarkoittaa rahallista säästöä ja arvokasta vapaa-aikaa. Juu­ri tästä syystä tiilijulkisivu on myös ekologinen rakennerat­kaisu.

Aidosta poltetusta TERCA-tiilestä tehty julkisivu ei pala eikä lahoa, vaan se vain pati­noituu kauniisti vanhetessaan. Tiilijulkisivujen vuosisataises­ta kestävyydestä ja kauneu­desta on runsaasti esimerk­kejä niin Suomessa kuin ulko­maillakin.

 

Tiilijulkisivu parantaa energiatehokkuutta

Pitkäaikaistutkimusten mu­kaan julkisivumuuraus ja sen takana oleva 30–40 mm il­marako alentaa energian kulutusta jopa 6–8 % lämmityskau­della. (TKK- 2001)

  Terca Talo Wienerberger Vaasan Asuntomessut 2008 MRT85 Grafiitinmusta

Tiilijulkisivu parantaa ääneneristävyyttä

Hyvällä ääneneristävyydellä on kodin viihtyvyyden kannal­ta yhä tärkeämpi merkitys. Tiili­julkisivu parantaa olennaisesti mm. puurunkoisen talon ää­neneristävyyttä, esimerkiksi len­to- ja liikennemelualueilla. Tii­li on oivallinen ratkaisu hy­vin ääntä eristäväksi julkisivu­materiaaliksi.

 

Wienerberger – maailman johtava tiilen valmistaja

Vuonna 1819 aloit­tanut Wienerberger on maailman johtava tiilutuotteiden valmistaja, jolla on toimintaa yli 30 maassa. TERCA-tuotemerkillä myy­täviä tiiliä valmistetaan vah­valla ammattitaidolla ja vuo­sien kokemuksella myös Suomessa.

TERCA-tiilien väri- ja pin­tavalikoima on laaja. Perin­teisten punaisten tiilien ohel­la saatavissa on punaisenkir­javia, vaaleita, ruskei­t, sekä harmaan ja mustan sävyisiä tiiliä. Valikoimaa täydentävät upeat, käsinlyödyt julkisivutiilet, jotka soveltuvat erinomaisesti myös tunnelmallisten sisutusratkaisujen toteuttamiseen.

 

www.wienerberger.fi

 

 

Tutustu Wienerbergerin tuotteisiin Suomirakentaa.fi:ssa:

Wienerberger

Wienerberger: Uusi tapa toteuttaa tiilitalo

Terca-tiilitalo

Kauniit, käsinlyödyt Terca-tiililaatat sisustamiseen

TERCA-hormit ja tulisijat

wienerberger

 

 Yhteystiedot

www.wienerberger.fi

Puh. 0207 489 200

 

Wienerbergerilla sinua palvelevat:

ETELÄ-SUOMI

Muurausliikkeet, jälleenmyyjät,
kuluttajamyynti
Aluemyyntipäällikkö
Juha Elolinja
p. 0207 489 273
GSM 040 833 8380
juha.elolinja(at)wienerberger.com

 

LÄNSI- JA POHJOIS-SUOMI

Aluemyyntipäällikkö
Arimo Lummi

p. 0207 489 274

GSM 0400 235 268
arimo.lummi(at)wienerberger.com

 

ITÄ-SUOMI

Aluemyyntipäällikkö

Janne Salmi

GSM 040 770 7133
janne.salmi(at)wienerberger.com

  

wienerberger banneri rts 200x400

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot