Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Aloita sisätilan maalaukset katosta

Sisämaalaus on mukavaa puuhaa, jossa työn jälki näkyy nopeasti. Ehkäpä juuri tästä syys­tä 70 % rakentajista tekee maalaustyöt itse. Maalaus on edullinen, monipuolinen ja helpos­ti uusittavissa oleva pintojen vaihtoehto. Värivaihtoehtoja on tuhansia, ja yhdistämällä eri sävyjä saadaan aikaan yksilöllinen lopputulos. Myös maalipintaa piristävät boordit ja kuviotonnistuvat kotikonstein.

Kuva: Nunnauuni 

 

Valitse oikea maali tai lakka

Valittavissa on niin alkydi- kuin vesiohen­teisiakin tuotteita. Kodin sisätiloissa kan­nattaa käyttää vesiohenteisia maaleja ja lakkoja. Ne kuivuvat nopeasti, ovat miltei hajuttomia ja käyttäjälle turvallisia.

Tuotteista löytyy paljon erikoismaa­leja, joilla luodaan esim. korostuksia, ku­vioita tai kokonaisia seiniä katseen van­gitsijoiksi. Näihin kannattaa tutustua, sil­lä käyttö voi olla yllättävänkin helppoa.

Kuten väreillä, myös kiiltoasteilla on suuri merkitys. Himmeä pinta tuo esiin värin pehmeästi ja luo rauhallisuutta, kiil­tävä maalipinta taas luo voimakkuutta ja räis­kyvyyttä. Värit vaikuttavat myös tunne­kokemuksiin. Esim. punaisen ja keltaisen sävyt luovat lämpimän vaikutelman, sini­sen ja vihreän sävyt luovat taas kylmän vaikutelman.

Ekologisuus ja luonnollisuus näkyvät trendeinä myös maalia valittaessa ja markkinoille on tullut vaihtoehtoja myös luonnonmaaleihin. Lue lisää: Luonnonmaalit ovat ekologinen vaihtoehto

 

Ohjeita maalaukseen valmistautumiseen

Kun huone on pintarakenteiltaan valmis, on aika tehdä maalaustyöt ennen lattia­pinnan asentamista:

  • Tee kaikki tilan poh­jatyöt valmiiksi. Kittaa naulanreiät, hio saumat ja puhdista tila kaikesta pölystä.
  • Suojaa kulkuaukko esim. muovilla, jos väliovi ei ole vielä paikoillaan.
  • Tee vielä tarvittavat rajaukset ja suojaukset ennen työn aloittamista.
  • Lue käyttöohje ja sekoita tuote huo­lella aina ennen kuin aloitat maalaustyön.
  • Sopiva huonelämpötila maalaukseen on noin + 15 – 20 astetta, jotta maali ei kuivuisi liian no­peasti. Tarvittaessa sisätilojen lämpöä kannattaa säätää alaspäin hyvissä ajoin.
  • Aloita työ katosta ja maalaa hie­man seinän päälle. Tällöin seinämaala­uksen rajaus on helpompi tehdä.
  • Käytä kunnon telineitä, joissa on liikkumavaraa.

Pohjamateriaali, tuote ja työskente­lymenetelmä vaikuttavat paljon maalin peittävyyteen ja siten myös maalausker­tojen määrään. Jos käytät pohjamaalia, kannatta se sävyttää samaan sävyyn pin­tamaalin kanssa.

Maalauksen jälkeen lämpötila palaute­taan taas normaalille tasolle ja tila tuu­letetaan. Muista, että maalit tarvitsevat lopulliseen kuivumiseensa aikaa. Pelkkä pinnan kuivuminen ei vielä takaa maalin kestävyyttä. Tuotteesta riippuen kui­vumiseen menee päivästä jopa kahteen viikkoon.

 

Värin valinta

Väristä harvoin ollaan samaa mieltä. Tois­ta se viihdyttää ja toista kiihdyttää. Valin­taan vaikuttavat valon määrä, tilan koko, maalattava materiaali ja tuleva sisustus.

Valittavana on tuhansia eri vaihtoeh­toja, joten tarkkasilmäisellä on mietittä­vää yllin kyllin. Värimallit ovat suhteellisen pieniä, jo­ten ne eivät välttämättä kerro koko to­tuutta. Lisäksi ne näyttävät hieman tum­memmilta arkin valkoista taustaa vasten. Myös valo vaikuttaa paljon värin sävyi­hin. Siksi olisikin syytä tehdä koemaala­us juuri siinä tilassa, johon ko. maalia ai­otaan käyttää.

 

Sisäkatot

Paneelit voidaan lakata tai maalata. Käy­tettäessä sävytettyjä lakkoja, estetään puun tummuminen. Ensimmäinen käsit­tely kannattaa tehdä jo ennen paneelei­den asentamista. Tee kuultaville tuotteil­le aina koemaalaus, jotta näet todellisen lopputuloksen.

Vaaleilla lakoilla ja maaleilla saadaan huoneeseen valoisuutta. Maali sopii niin paneeli-, tasoite- kuin levykatoillekin. Ka­toissa kannattaa käyttää himmeitä tuot­teita, jotka eivät aiheuta heijastumia huo­neen muista pinnoista ja valaistuksesta.

 

Sisäseinät

Sisäseinissä maali valitaan rasituksen mu­kaan. Esim. keittiössä ja kosteissa tilois­sa seinäpinnat käsitellään vähintään puo­likiiltävillä, kosteutta ja puhdistusta kes­tävillä tuotteilla. Samoin eteisen seinät vaativat muita huonetiloja kestävämmän maalin. Olohuoneessa ja varsinkin ma­kuuhuoneissa seinille kohdistuva rasite on pientä.

Rajaa katon ja seinän yhtymäkohta käyttämällä esim. 1 cm levyistä maalarin­teippiä. Suojaa maalattu katto roiskeilta. Käytä ensin sävytettyä pohjamaalia. Maalaa ylhäältä alas yksi alue kerrallaan ja vältä roiskeita ja valumia. Käytä samaa tekniikkaa koko seinän alueella ja tee maalikerroksesta mahdollisimman tasai­nen. Pintamaalaa seinäalue 1–2 kertaan, kunnes lopputulos on tasainen.

 

Kosteat tilat

Kosteissa tiloissa, kuten esim. pesuhuo­neissa, pinnat altistuvat roiskevedelle. Näissä tiloissa vedeneristys ja maalaus tehdään aina tuotevalmistajan ohjeen mukaisesti. Esimerkiksi pesuhuoneen pa­neelikaton maalaus sen sijaan käy kos­teisiin tiloihin soveltuvilla maaleilla ja la­koilla.

Kostean tilan maaleja kannattaa käyt­tää myös kodinhoitohuoneissa ja wc-ti­loissa, vaikka ne eivät varsinaisia märkä­tiloja olekaan.

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot