Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Aloita sisätilan maalaukset katosta

Sisämaalaus on mukavaa puuhaa, jossa työn jälki näkyy nopeasti. Ehkäpä juuri tästä syys­tä 70 % rakentajista tekee maalaustyöt itse. Maalaus on edullinen, monipuolinen ja helpos­ti uusittavissa oleva pintojen vaihtoehto. Värivaihtoehtoja on tuhansia, ja yhdistämällä eri sävyjä saadaan aikaan yksilöllinen lopputulos. Myös maalipintaa piristävät boordit ja kuviotonnistuvat kotikonstein.

 

Valitse oikea maali tai lakka

sistilat1Valittavissa on niin alkydi- kuin vesiohen­teisiakin tuotteita. Kodin sisätiloissa kan­nattaa käyttää vesiohenteisia maaleja ja lakkoja. Ne kuivuvat nopeasti, ovat miltei hajuttomia ja käyttäjälle turvallisia.

Tuotteista löytyy paljon erikoismaa­leja, joilla luodaan esim. korostuksia, ku­vioita tai kokonaisia seiniä katseen van­gitsijoiksi. Näihin kannattaa tutustua, sil­lä käyttö voi olla yllättävänkin helppoa.

Kuten väreillä, myös kiiltoasteilla on suuri merkitys. Himmeä pinta tuo esiin värin pehmeästi ja luo rauhallisuutta, kiil­tävä maalipinta taas voimakuutta ja räis­kyvyyttä. Värit vaikuttavat myös tunne­kokemuksiin. Esim. punaisen ja keltaisen sävyt luovat lämpimän vaikutelman, sini­sen ja vihreän sävyt kylmän.

 

Pohjatyöt ensimmäiseksi

Kun huone on pintarakenteiltaan valmis, on aika tehdä maalaustyöt ennen lattia­pinnan asentamista. Tee kaikki tilan poh­jatyöt valmiiksi. Kittaa naulanreiät, hio saumat ja puhdista tila kaikesta pölystä. Jos väliovi ei ole vielä paikoillaan, suo­jaa kulkuaukko esim. muovilla. Tee vielä tarvittavat rajaukset ja suojaukset ennen työn aloittamista.

Lue käyttöohje ja sekoita tuote huo­lella aina, ennen kuin aloitat maalaustyön.

Alenna huonelämpötila ajoissa + 15 – 20 C?:een, jotta maali ei kuivuisi liian no­peasti. Aloita työ katosta ja maalaa hie­man seinän päälle. Tällöin seinämaala­uksen rajaus on helpompi tehdä. Käytä kunnon telineitä, joissa on liikkumavaraa.

Pohjamateriaali, tuote ja työskente­lymenetelmä vaikuttavat paljon maalin peittävyyteen ja siten myös maalausker­tojen määrään. Jos käytät pohjamaalia, kannatta se sävyttää samaan sävyyn pin­tamaalin kanssa.

Maalauksen jälkeen lämpötila palaute­taan taas normaalille tasolle ja tila tuu­letetaan. Muista, että maalit tarvitsevat lopulliseen kuivumiseensa aikaa. Pelkkä pinnan kuivuminen ei vielä takaa maalin kestävyyttä. Tuotteesta riippuen kui­vumiseen menee päivästä jopa kahteen viikkoon.

 

sistilat2

Värin valinta

Väristä harvoin ollaan samaa mieltä. Tois­ta se viihdyttää ja toista kiihdyttää. Valin­taan vaikuttavat valon määrä, tilan koko, maalattava materiaali ja tuleva sisustus.

Valittavana on tuhansia eri vaihtoeh­toja, joten tarkkasilmäisellä on mietittä­vää yllin kyllin.

Värimallit ovat suhteellisen pieniä, jo­ten ne eivät välttämättä kerro koko to­tuutta. Lisäksi ne näyttävät hieman tum­memmilta arkin valkoista taustaa vasten. Myös valo vaikuttaa paljon värin sävyi­hin. Siksi olisikin syytä tehdä koemaala­us juuri siinä tilassa, johon ko. maalia ai­otaan käyttää.

 

Sisäkatot

Paneelit voidaan lakata tai maalata. Käy­tettäessä sävytettyjä lakkoja estetään puun tummuminen. Ensimmäinen käsit­tely kannattaa tehdä jo ennen paneelei­den asentamista. Tee kuultaville tuotteil­le aina koemaalaus, jotta näet todellisen lopputuloksen.

Vaaleilla lakoilla ja maaleilla saadaan huoneeseen valoisuutta. Maali sopii niin paneeli-, tasoite- kuin levykatoillekin. Ka­toissa kannattaa käyttää himmeitä tuot­teita, jotka eivät aiheuta heijastumia huo­neen muista pinnoista ja valaistuksesta.

 

Sisäseinät

sistilat3Sisäseinissä maali valitaan rasituksen mu­kaan. Esim. keittiössä ja kosteissa tilois­sa seinäpinnat käsitellään vähintään puo­likiiltävillä, kosteutta ja puhdistusta kes­tävillä tuotteilla. Samoin eteisen seinät vaativat muita huonetiloja kestävämmän maalin. Olohuoneessa ja varsinkin ma­kuuhuoneissa seinille kohdistuva rasite on pientä.

Rajaa katon ja seinän yhtymäkohta käyttämällä esim. 1 cm levyistä maalarin­teippiä. Suojaa maalattu katto roiskeilta.

Käytä ensin sävytettyä pohjamaalia. Maalaa ylhäältä alas yksi alue kerrallaan ja vältä roiskeita ja valumia. Käytä samaa tekniikkaa koko seinän alueella ja tee maalikerroksesta mahdollisimman tasai­nen. Pintamaalaa seinäalue 1–2 kertaan, kunnes lopputulos on tasainen.

 

Kosteat tilat

Kosteissa tiloissa, kuten esim. pesuhuo­neissa, pinnat altistuvat roiskevedelle. Näissä tiloissa vedeneristys ja maalaus tehdään aina tuotevalmistajan ohjeen mukaisesti. Esimerkiksi pesuhuoneen pa­neelikaton maalaus sen sijaan käy kos­teisiin tiloihin soveltuvilla maaleilla ja la­koilla.

Kostean tilan maaleja kannattaa käyt­tää myös kodinhoitohuoneissa ja wc-ti­loissa, vaikka ne eivät varsinaisia märkä­tiloja olekaan.

tiileri

leca4

wienerberger

Svedbergs logo FI 2014

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>