Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Märkätilaan kiviaineiset seinät Kahi-harkoilla

yritysesittaa

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Weber:

Varmin ratkaisu märkätilojen seiniksi on kiviseinä. Ohutsaumamuuraus on kätevä tapa kivi­seinän rakentamiseksi.

Weber on kehittänyt märkä­tilan rakenteeksi Kahi- ja Ve­tonit -järjestelmän. Seinis­sä Kahi-tiili kestää hyvin kosteutta ja on riskitön alus­ta laatoitukselle. Edullises­ti ja nopeasti seinät syntyvät mittatarkoista Kahi-harkoista, jotka ohutsaumamuurataan.

 mrktila1

Työ sujuu nopeasti

Ohutsaumamuurauksessa käytettävää Kahi-väliseinä-ponttiharkkoa valmistetaan300x85x198 mm (pituus x le­veys x korkeus) kokoisena. Kahi-väliseinäpontissa on putkituksia helpotta­vat pystyreiät. Harkkojen paksuus on vain 85 mm. Seinä ei vie paljon ti­laa ja sopii siten käytettäväk­si kantamattomissa väliseinis­sä. Kantavia seiniä varten on kehitetty Kahi-runkoponttiharkko, jonka mitat ovat 300x130x198 mm.

Harkkojen tiiltä suuremman koon ansiosta valmista seinäpintaa syntyy nopeasti. Harkot muurataan noin 2 mm paksulla saumalla. Laasti­na käytetään tähän tarkoituk­seen kehitettyä weberveto­nit OL 15 Ohutsaumalaastia, jota kuluu väliseinämuurauksessa vain 2–3 kg/m2, harkkotyyppistä riippuen. Seinän merkitsemisen ja muurausjohteiden asentami­sen jälkeen muurataan ensim­mäinen tiili- tai harkkokerros. Ensimmäisenä muurausker­roksena voidaan käyttää 98 mm korkeata harkkoa tai tii­lileikkurilla sopivaan korkeu­teen katkaistua harkkoa. Se muurataan alustaan webervetonit ML 5 Muurauslaastilla M100/600 oikeaan korkoon ja täysin suoraksi! Näin kor­keusmitoitus saadaan myös sovitettua Kahi-väliseinähar­kon moduulijakoon ja oviau­kot saadaan normaaliin kor­koon 2100 mm lattiapinnas­ta. Muurauksen annetaan kui­vahtaa, jonka jälkeen työ jat­kuu ohutsaumamuurauksena.

Ohutsaumalaasti levite­tään lastalla tai tähän tarkoi­tukseen kehitetyllä muuraus­kelkalla. Pystysuuntaiset sähkö- tai vesiputket asennetaan har­koissa oleviin reikiin ja vaa­kasuuntaiset putket voidaan asentaa palkkiharkkojen uriin. Seinä tasoitetaan webervetonit MT Märkätilatasoit­teella ennen webervedene­ristystä. Asuntojen märkätiloihin soveltuvia vedeneristysjärjestelmiä ovat weberSmart-, weberFast- ja weberKahi-järjestelmät. Ohutsaumamuurattu sei­nä on tavallista moduulitiiliseinää edullisempi. Menetel­mällä saadaan helposti kivi­seinät puutalojenkin märkä­tiloihin.

Weberin tuotevalikoimasta löytyvät kaikki luotettavat ta­soitteet, vedeneristeet ja laa­toitustuotteet märkätilojen lattioihin ja seiniin.

weber.vetonit markatilaeristys

Tutustu tarkemmin weber vedeneristysjärjestelmiin Weberin työohjeissa:  weber työohjeet

 

Yhteystiedot

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Weber, puh. 010 44 22 00. Tuoteneuvonta 010 44 22 312

Weberin kotisivuille pääset tästä: www.e-weber.fi

Weberin löydät myös Youtubesta.

 

leca4

 

Yhteystiedot

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

www.e-weber.fi

Puh. 010 44 22 00

 

Tuoteneuvonta:

www.wepro.fi

Puh. 010 44 22 312

(arkisin klo 8-16)

 

WeberBanneri

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot