Parhaat perustukset Leca®-tuotteilla

Reset
Viimeksi päivitetty: 27.05.2021 17:43

yritysesittaa

Leca Finland Oy:

Koko pientalon arvo rakentuu perustusten varaan. Hyvin toimiva pe­rustus syntyy Leca®-sorasta, Leca®-harkoista ja erilaisista laasteista.

 

lecaomatoimisestiperus1

Maanpinnan ja lattian yläpinnan välisen korkeuseron tulisi olla vähintään 50 cm.

 

Huomioi korkeussuhteet

Salaojan tulee olla anturan alapinnan alapuolella ja sen ympäristö tulee täyttää hy­välaatuisella salaojasoralla.Kevytsora vähentää tätä hyvälaatuisen soran tarvet­ta. Maanpinnan tulee kallis­tua rakennuksesta ulospäin vähintään 1:20 niin, että kol­men metrin päästä seinästä korkeus on vähintään 15 cm alempana kuin seinän vieressä.

 

Harkoista perustus

Kevytsoraharkot ovat yleis­tyneet perustusmateriaalina viime vuosien aikana niin, et­tä kuusi kymmenestä raken­tajasta käyttää harkkoja. Ke­vytsoraharkoilla perustus on helppo ja nopea tehdä vaik­ka ei rakennusalan ammatti­lainen olisikaan. Laasti voi­daan levittää kätevästi tasai­seksi kerrokseksi muuraus­kelkan avulla.

 

Leca®-sora eristyksiin

Leca®-sora on turvallinen ja kätevä eristemateriaali pien­talon routa- ja alapohjaeristyksiin. Lisäksi Leca®-sorasta syntyy kevennysperustus huonosti kantaville maille.

 

Radonalueilla tuulettuva alapohja

Radonalueilla matalaperus­tus voidaan tehdä kantaval­la alapohjalla tai maanvaraise­na laattana käyttäen alapoh­jaeristeenä kevytsoraa. Päälle tulevan laatan reunat ja läpi­viennit tulee tiivistää huolel­lisesti. Ratkaisun toimivuus varmistetaan alapohjan tuu­letusputkilla. 

leca2leca3

 

Leca säästää kustannuksia

Leca®-eristeet asennetaan kohteeseen suoraan kul­jetusautosta puhaltamalla. Leca®-sora puhalletaan heti oikeaan paikkaan ja korkeuteen. Vain karkea pohjan tasaus riittää, joten aikaa sääs­tyy!

Laatan alla Leca®-soran päälle levitetään levyeriste. Sen päälle raudoitusverkot ja alapohja on valmis valetta­vaksi.

 

Lisätietoa Leca®-perustuksista

Lisätietoja ja työohjeet löydät seuraavien linkkien kautta tai esitteessämme 3-10 Leca®-perustus.

  1. Maanvarainen Leca® perustus
  2. Ryömintätilainen Leca® perustus
  3. Kellarillinen Leca® perustus

 

 Leca®-harkkoperustus ja routasuojaus Leca®-soralla.

 

 

Lisätietoja saat:

Leca logo vektoroitu

Leca Finland Oy

Pienrakentajapalvelu puh. 010 44 22 00. Tuoteneuvonta 010 44 22 312

www.leca.fi