Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Parhaat perustukset Leca®-tuotteilla

yritysesittaa

Leca Finland Oy:

Koko pientalon arvo rakentuu perustusten varaan. Hyvin toimiva pe­rustus syntyy Leca®-sorasta, Leca®-harkoista ja erilaisista laasteista.

 

lecaomatoimisestiperus1

Maanpinnan ja lattian yläpinnan välisen korkeuseron tulisi olla vähintään 50 cm.

 

Huomioi korkeussuhteet

Salaojan tulee olla anturan alapinnan alapuolella ja sen ympäristö tulee täyttää hy­välaatuisella salaojasoralla.Kevytsora vähentää tätä hyvälaatuisen soran tarvet­ta. Maanpinnan tulee kallis­tua rakennuksesta ulospäin vähintään 1:20 niin, että kol­men metrin päästä seinästä korkeus on vähintään 15 cm alempana kuin seinän vieressä.

 

Harkoista perustus

Kevytsoraharkot ovat yleis­tyneet perustusmateriaalina viime vuosien aikana niin, et­tä kuusi kymmenestä raken­tajasta käyttää harkkoja. Ke­vytsoraharkoilla perustus on helppo ja nopea tehdä vaik­ka ei rakennusalan ammatti­lainen olisikaan. Laasti voi­daan levittää kätevästi tasai­seksi kerrokseksi muuraus­kelkan avulla.

 

Leca®-sora eristyksiin

Leca®-sora on turvallinen ja kätevä eristemateriaali pien­talon routa- ja alapohjaeristyksiin. Lisäksi Leca®-sorasta syntyy kevennysperustus huonosti kantaville maille.

 

Radonalueilla tuulettuva alapohja

Radonalueilla matalaperus­tus voidaan tehdä kantaval­la alapohjalla tai maanvaraise­na laattana käyttäen alapoh­jaeristeenä kevytsoraa. Päälle tulevan laatan reunat ja läpi­viennit tulee tiivistää huolel­lisesti. Ratkaisun toimivuus varmistetaan alapohjan tuu­letusputkilla. 

leca2leca3

 

Leca säästää kustannuksia

Leca®-eristeet asennetaan kohteeseen suoraan kul­jetusautosta puhaltamalla. Leca®-sora puhalletaan heti oikeaan paikkaan ja korkeuteen. Vain karkea pohjan tasaus riittää, joten aikaa sääs­tyy!

Laatan alla Leca®-soran päälle levitetään levyeriste. Sen päälle raudoitusverkot ja alapohja on valmis valetta­vaksi.

 

Lisätietoa Leca®-perustuksista

Lisätietoja ja työohjeet löydät seuraavien linkkien kautta tai esitteessämme 3-10 Leca®-perustus.

  1. Maanvarainen Leca® perustus
  2. Ryömintätilainen Leca® perustus
  3. Kellarillinen Leca® perustus

 

 Leca®-harkkoperustus ja routasuojaus Leca®-soralla.

 

 

Lisätietoja saat:

Leca logo vektoroitu

Leca Finland Oy

Pienrakentajapalvelu puh. 010 44 22 00. Tuoteneuvonta 010 44 22 312

www.leca.fi

Leca logo vektoroitu opt

Yhteystiedot

Leca Finland Oy

www.leca.fi

Puh. 010 44 22 00

 

Tuoteneuvonta:

Puh. 010 44 22 312

(arkisin klo 8-16)

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot