Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Viihtyvyys ja viat pientaloissa

Suomalaiset viihtyvät asunnoissaan hyvin. Asuntojen yleisimmät viat koskevat niiden ahtautta/pienuutta asukkaiden tarpeeseen. Ahtaus tulee esille myös sisääntuloaulassa, vaatesäilytystiloissa ja kylpyhuoneissa.

Panoraama III fmt

Suomi Asuu –tutkimuksessa 2016 selvitettiin kyselytutkimuksena (yhteensä noin 3000 vastaajaa), josta uudehkoja pientaloja erillisotantana n. 1000kpl) asuntojen viihtyvyyttä ja vikoja.

Asukkailta kysyttiin, mitä häiritseviä vikoja he omassa asunnossaan tiesivät. Valmiita vastausvaihtoehtoja aiempien tutkimusten pohjalta annettiin 50kpl ja ne koskivat talon runkoa, sisätiloja, tekniikkaa ja pihaa.

Esim. kerrostaloissa 40% asukkaista totesi säilytystilan puutteellisuuden/ liiallisen vähyyden yleisimmäksi viaksi. Toisena tuli asunnon ahtaus yleensä ja kolmantena puutteellinen, tai huono ilmanvaihto. Keskimäärin asukkaat kertoivat 5 vikaa kerrostaloasunnostaan. Vastaavasti rivitaloasukkaat kertoivat 6,5 vikaa ja omakotiasukkaat 5 vikaa. Viat eri tyyppisissä asunnoissa ovat kuitenkin erilaisia ja varsinkin kerrostaloissa isoja sen vuoksi, että ne olivat liian ahtaita ja esim. kodinhoitotilat hyvin pieniä ja niiden kalusteet epätyydyttäviä. Yleensäkin kerrostaloasukkaiden kritiikki kohdistui pääasiassa asunnon sisätiloihin ja varusteluun, kun pientaloasukkaat tarkastelevat koko kiinteistöä. Vakavuusmielessä omakotitaloissa oli vähiten vikoja.

Selkeästi kaksi suurinta vikaa asunnoissa on säilytys-/varastotilojen vähäisyys ja puutteelliset/ pienet kodinhoitotilat. Säilytystilojen pienuus/vähäisyys ärsytti 40%:ia kerrostaloasukkaista, peräti 52%:ia rivitaloasukkaista ja 27%:ia omakotiasukkaista. Outoa on se, että uusiin omakotitaloihinkin on tullut säilytystilojen (25%) ja myös kodinhoitotilojen pienuus (12%) merkittäväksi viaksi. Kerrostaloasukkaista kodinhoitotilojen ahtaudesta kärsi 24%, rivitaloasukkaista 34% ja omakotiasukkaista 23%.

 

Asukkaalla on aina hoitovelvoite

Niin omakotitalossa, kuin myös osakehuoneistossa asukkaalla on oikeus ja velvollisuus hoitaa huoneistoa. Osakkeenomistajan velvollisuus on asua ja kunnossapitää huoneistoa niin, ettei se aiheuta haittaa eikä vahinkoa asuntoyhtiölle, eikä siis talon rakenteisiin. Riitatilanteissa huolellisuutta arvioidaan objektiivisesti eli ulkopuolisen asiantuntijan / tuomioistuimen toimesta.

Huolellinen osakas tarkastaa määräajoin asuntojen riskipaikat (esim. läpiviennit, märkätilat, tiivistykset ja myös pintarakenteet) niin, ettei vaurioita pääse rakenteisiin. Riskit on raportoitava taloyhtiölle.

 

Viihtyvyys ja viat pientaloissa

Asuntojen yleisimmät viat koskivat niiden ahtautta/pienuutta asukkaiden tarpeeseen. Ahtaus tuli tutkimuksessa esille myös sisääntuloaulassa, vaatesäilytystiloissa ja kylpyhuoneissa.

 

viat ja puutteet kerrostalot

Kerrostaloissa asukkaat toivat suurimpina vikoina asunnon ahtauden ja säilytystilojen sekä kodinhoitotilojen vähyyden.

Samoin huono ilmanvaihto ja äänieristys tuotiin esille joka neljännessä asunnossa.

viat ja puutteet rivitalot

Rivitaloissa säilytystilojen vähäisyys ja kodinhoitotilojen pienuus ärsytti asukkaita eniten.

Peräti puolet asukkaista ilmoitti säilytystilojen olevan riittämättömät.

viat ja puutteet omakotitalot

Omakotitalojen vikoja ja puutteita oli asiakohtaisesti vähemmän, mutta asukkaat ottivat kantaa koko kiinteistön osalta.

 

Lue myös:

Pientaloissa viihdytään parhaiten

 

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot