Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Vapautta, ekologisuutta, uusia maisemia - vuokrauksen uudet tuulet

Perinteisesti Suomessa on ollut kaksi tapaa asua: omistusasuminen tai vuokra-asuminen, joista erityisesti omakotiasuminen on perinteisesti nähty kaikista tavoitelluimpana ja vakaimpana tapana elää. Muuttuvan maailman ja globalisaation myötä tämä on kuitenkin hiljalleen muuttunut. 

Uberin ja Airbnb:n kaltaiset kuluttajalta kuluttajalle tarjotut palvelut ovat vaikuttaneet myös asumisen trendeihin, ja omistusasunnon hankinta onkin korvautunut monin paikoin kevyemmillä asumisen tavoilla. Seuraavassa esittelemme vuokra-asumisen erilaisia tapoja.

 

Kimppakämpät

Kimppakämppäasuminen on perinteisesti ollut suosittua etenkin opiskelijoiden keskuudessa. Tavallisin kimppakämppä Suomessa on kerrostalo-osake, jonka huoneet jaetaan asukkaiden kesken. 2010-luvun puolivälin jälkeen kimppakämpät etenkin kasvukeskuksissa ovat alkaneet kiinnostamaan myös muita ihmisryhmiä, kuten nuoria työssäkäyviä - ja kenties hieman yllättäen myös seniori-ikäisiä ihmisiä.

Yksinasumista halvempi hinta ja jaetut lisäneliöt ovat kimppa-asumisen etuja. Etuna kimppa-asumisessa on mahdollisuus saada jaettujen tilojen kautta enemmän tilaa kuin monella on varaa asuntoa yksin hankittaessa.

Monet hyödyntävät lisätiloja pitämällä elokuvailtoja, kokkaamalla yhdessä tai järjestämällä peli-iltoja. Kimppa-asuminen ei kuitenkaan välttämättä edellytä yhteistä tekemistä. Myös niiden, joita kiinnostaa enemmän Netflix tai online pelit omassa rauhassa voivat elää kimppataloudessa - niin pitkään kuin kaikki pitävät siivousvuoroista ja yhteisistä pelisäännöistä kiinni.

Kerrostalokimppakämppien lisäksi on löydettävissä myös omakotitaloja, jotka on valjastettu kimppa-asumiskäyttöön. Yhteisöllinen omakotiasuminen on yleensä pidempiaikaisempi järjestely, joiden asukkaat pysyvät samoina vuodesta toiseen. Omakotikimppakämpissä saman katon alla saattaa asua jopa useampi perhe.

 

 

 

Kevytvuokraus

Lumo.fi on uudenlainen kevytvuokrauspalvelu, jossa vuokraajan ei tarvitse maksaa esimerkiksi takuuvuokraa. Suurimman osan huoneiston voi vuokrata suoraan verkkokaupasta, valiten sopimuksen aloitusmäärän suoraan netin kautta. Joissakin kohteissa tulee täyttää ennakkohakemus.

Lumon normaali vuokra-aika on kuusi kuukautta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Mikäli asunnosta haluaa eroon aiemmin, joutuu Lumolle maksamaan yhden kuukauden vuokran käsittelykuluina. Myös lyhyempiä, kolmen kuukauden sopimuksia on mahdollista tehdä, mutta näissä sopimukset ovat hinnaltaan korkeampia. Uudiskohteissa sopimus on lähtökohtaisesti 12 kuukautta.

Lumokodit ovat myös eläinystävällisiä, eli asuntoon muuttaessa mukaan voi ottaa myös oman lemmikin. Palveluun kuuluu lukuisia muitakin etuja, kuten ilmaiset sisustusmaalit ja maalaustarvikkeet, yhteiskäyttökulkuneuvoja, kuten talonyhtiön sähköpyöriä ja -autoja, sekä ilmaiset muuttolaatikot kolmen vuoden asumisen jälkeen.

 

Kommuuniasuminen - erityiskommuunit

Kimppakämppä ja kommuuniasuminen ovat käytännössä sama asia, mutta kommuuniasumisen voi terminä nähdä tarkoittavan astetta yhteisöllisempää asumisen tapaa, jossa päätökset tehdään asukkaiden kesken yhdessä. Usein kommuuniasumiseen liittyy myös asujien jaettu ajattelumaailma. Tästä esimerkkinä esimerkiksi ekokommuunit, joissa eletään omavaraistaloudessa, joka vaatii asujalta yhteisen edun eteen työskentelyä. Toinen esimerkki kommuuniasumisesta ovat startup-yrittäjien ja muiden pienyrittäjien suosiossa work and live -yhteisasunnot, jotka ovat nousevia trendejä etenkin bisnespääkaupungeissa, kuten Lontoossa.

Suomessa lisää kommuuniasumisesta kiinnostuneille löytyy oma Facebook-ryhmänsä, jossa on tällä hetkellä noin 15 000 ihmistä.

 

 

 

Airbnb - lyhytaikaista asumista

Airbnb on yksi jakamistalouden edelläkävijöistä. Jakamistalouden (sharing economy) ideana on jakaa tavaroita omistamisen sijaan.

Airbnb on yksi mullistavimmista 2000-luvun loppupuolen lyhytaikaisen asumisen palveluista, joka on muuttanut matkailubisnestä täysin. Vuonna 2020 Airbnb:llä oli 150 miljoonaa käyttäjää ja 650,000 palveluntarjoajaa maailmanlaajuisesti.

Airbnb on erityisen suosittu pääasiallisesti lyhytkestoisina vuokrasopimuksina esimerkiksi kaupunkilomakohteissa. Asuntojen vuokraaminen antaa matkaajalle mahdollisuuden tuntea olonsa kotoisammaksi kuin mitä esimerkiksi hostelli- tai hotellimajoituksessa on tavallisesti mahdollista, sillä oma rauha ja oma keittiö tuovat asuntomaista tunnelmaa. Tästä syystä Airbnb-palveluita käytetään myös pitkäaikaisempina asuntoina, mutta harvemmin kyseessä on muutamaan kuukautta jo hinnan noustessa asunnon vuokraamista korkeammaksi.

 

Kodinvaihto

Kodinvaihto tarkoittaa sitä, että kaksi henkilöä tai taloutta vaihtaa asuntoja keskenään. Tavallisimmin kyseessä on lomailuelementti, ja talonvaihdanta tapahtuu perinteisesti kahden maan välillä.

Kodinvaihtoon liittyy jakamistalouteen liittyvä luottamuksen vaade: itselle tuntematon ihminen tai ihmiset päästetään omaan kotiin. Suomalaisten kodinvaihtajat tekevät hyvin usein vaihtoja toisten suomalaisten kanssa. Esimerkiksi tilanne, jossa ulkomailla asuva suomalainen haluaa palata Suomeen lomailemaan ja löytää kodinvaihtopalvelun kautta perheen, joka on kiinnostunut lomailemaan hänen uudessa kotimassaan. Tällöin kyse on usein toisesta suomalaisesta, joka asuu ulkomailla ja haluaa palata lomalle isänmaahansa, kun taas Suomessa asuvalle ulkomainen koti on vaihtelua tuova matkakohde.

Kodinvaihdon erityisominaisuutena on se, että kodinvaihtajat, elleivät he jo tunne toisiansa, usein tutustuvat toisiinsa prosessissa ja Airbnb:n tavoin ihmiset ovat halukkaita jakamaan oman kotinsa parhaat vinkit. Kodinvaihdossa ei ole mukana rahaa, mutta on hyvä sopia asiat etukäteen, että koko kokemus on positiivinen. Esimerkiksi loppusiivous, elintarvikkeiden käyttö ja auton käyttö ovat asioita, jotka kannattaa sopia etukäteen.

Esimerkiksi Home Exchange, Homelink ja Home for Swap tarjoavat kodinvaihtopalveluita.

Kiinnostuitko? Lue lisää kodinvaihdosta täältä.

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot