Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Sijainti ratkaisee omakotiasunnon hankinnassa

Ensimmäinen kysymys asunnonhankintaa suunnitteleville on uuden asunnon sijainti. Tässä kohdin kerrostalorakentamisen kaavoitus sivuuttaa kasvukaupunkiympäristöissä pientalorakentamisen mahdollisuudet. Erityisesti pääkaupunkiseudulla asuntotuotantoa ohjataan pääväylien ja asemanseutujen ympäristöön. Kaavoitus ohjaa siis kerrostaloihin.

Kun samaan aikaan asuntotarve kaupungistumisen myötä kasvaa, pientalorakentaminen jää sivuosaan. Tonttitarjonta on hyvin niukkaa ja niiden hinnat nousevat erityisesti hyvillä paikoilla. Kun lähipalvelujen saatavuus on tärkeä kaikille asuntojen hankkijoille, uusille pientaloalueille niitä ei suunnitella. Tarjontaa ei myöskään ole riittävästi kaupunkimaiseen pientalorakentamiseen, vaikka tällaiset asuinalueet olisivat nyt kysyttyjä sallien myös lähipalvelujen synnyttämisen.

Oma rauha ja oma piha ovat tärkeintä omakotiasukkaalle Omakotiasumista suunnittelevilla on useita vaatimuksia. Tärkein ja lähes kaikkia koskee oman rauhan vaatimus. Tämä koskee sekä ympäristöä että itse taloa. Luonnon läheisyyttä pidetään myös hyvin tärkeänä, mutta toisaalta lähipalvelujen saatavuus ratkaisee. Tähän liittyy myös hyvät kulkuyhteydet. Omakotitalossa myös kiehtoo oma vaikutusmahdollisuus asunnon ratkaisuihin.