Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Pientaloissa viihdytään parhaiten

rts_tutkiiOmakotitalo pitää pintansa suomalaisten halutuimpana asumismuotona. Tuoreen tutkimuksen mukaan noin 56 % suomalaisista näkee halutuimpana asumismuotonaan omakotitalon, 19 % rivitaloasunnon ja 25 % kerrostaloasunnon.
 

Suomi Asuu 2022/23- tutkimuksessa kysyttiin: ”Miten hyvin viihdytte nykyisessä asunnossanne?”

Vuonna 2022 kerrostaloasukkaista 36%, rivitaloasukkaista 42% ja omakotiasukkaista 63% viihtyvät asunnossaan erittäin hyvin.

 

Tyytyväisyys asuntoon kokonaisuudessaan

Aika samanlaiseen tulokseen päästään, kun kysytään, miten tyytyväinen olette asunnon eri osiin. Tyytyväisyys läpikäytiin rakennusosittain ja lopuksi kysyttiin tyytyväisyyttä asuntoon kokonaisuudessaan. Seuraavassa on esitetty erittäin tyytyväisten osuus ja toisaalta tyytymättömien osuus. Omakotiasukkaista 96 % on tyytyväisiä asuntoonsa kokonaisuudessaan, rivitaloasukkaista 91 % ja kerrostaloasukkaista 88 %.

 

TYYTYVÄISYYS ASUNTOON

KOKONAISUUDESSAAN

 ERITTÄIN TYYTYVÄISIÄ

(%)

TYYTYMÄTTÖMIÄ

(%)

KERROSTALOISSA 25 11
RIVITALOISSA 24 9
OMAKOTITALOISSA  35 3

 

 

Nykyinen ja haluttu asuntotyyppi

Suomi Asuu –tutkimuksessa kysyttiin:” Mikä on nykyinen asuntotyyppinne?” sekä ”Minkä tyyppisessä asunnossa haluaisitte asua?”

Esimerkiksi 38 % nykyisestä asuntokannasta on omakotitaloissa, mutta haluttuna asuntomuotona se on 56 %:lla kotitalouksista.

Nyt omakoti- tai paritalossa asuvista 96 % haluaisi edelleen asua omakotitalossa. Vastaavasti rivitaloasukkaista 59 %, kerrostaloasukkaista 35 % haluaisi asua omakoti-, tai paritalossa.

 

Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy / Suomi Asuu 2022/23 -tutkimus.

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot