Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Oman kodin hankintatavat

Oman kodin voi hankkia monella tavalla

  • Rakentamalla omatoimisesti
  • Rakennuttamalla urakoitsijoilla
  • Rakentamalla talopaketista
  • Rakennuttamalla muuttovalmis talopaketti tai aivan valmis
  • Ostamalla uusi talo tontteineen
  • Ostamalla vanha talo

Uusien omakotitalojen hankinta on yhä enenevässä määrin muuttunut yhä valmiimpiin ratkaisuihin (Kuva: Kiiruna Talot Oy).

Rakentaminen voidaan tehdä paikalla rakentaen tai talopaketista. Paikalla rakentaminen puolestaan voidaan tehdä hyvin omatoimisesti, osaurakoiden tai kokonaisurakkana.

Pientaloasunnon hankkijoista vuodelle 2021* oli:

1. Paikallarakentajia

700

2. Talopakettirakentajia

2 300

3. Avaimet käteen -rakennuttajia

2 900

4. Uuden omakodin ostajia

2 100

5. Rivitaloasunnon ostajia

3 500

Yhteensä Pientaloasuntoja

11 500

* Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy, Omakotirakentajatutkimus 2/2022

 

PAIKALLARAKENTAMISELLA tarkoitetaan yksityishenkilön rakentamista/rakennuttamista omalla tontilla. Talo voidaan rakentaa itse tai toteutuksessa voidaan käyttää ammattilaisia.

TALOPAKETTIRAKENTAMISESSA pienrakentaja pääsee jo paljon helpommalla, kun talon runkorakenteet, eristeet ja monet pintamateriaalit yms. hankitaan kerralla talopakettina ja asennettuna. Talopaketti voi olla valmiusasteeltaan riisutumpi elementti- tai materiaalipaketti, astetta pidemmälle toteutettu runkovalmis- tai vesikattovalmis tai laajasisältöinen talopaketti. Talopaketin kilpailukyky perustuu useimmiten mallistoon, sen massaräätälöintiin ja sarjatuotantoon.

AVAIMET KÄTEEN -rakennuttaminen on myös lähes aina talopakettirakentamista, mutta paketin sisältö on jo 80 % koko talon rakentamiskustannuksista ja muuttovalmis. Talomyyjän kanssa on hyvä käydä tarkasti läpi talopaketin sisältö.

OMAN KODIN OSTAMINEN grynderiltä sisältää valmiin rakennuksen lisäksi myös tontin. Pientalon hankinta rakentajalta tai rakennuttajalta suoraan käy hyvin vaivattomasti mutta tulee helposti myös kalliimmaksi.

 

Muuttovalmis kiireiselle

Jatkuvasti lisääntyvä ”kädettömyys” on johtanut muuttovalmispakettien suosion kasvuun. Tosiasia on myös se, että muuttovalmistoimijat ovat kovan koulun käyneitä. Toisaalta alalla on kasvava hintakilpailu ja toisaalta valmistalotoimijan on osattava koko rakentamisen suunnittelu ja järjestettävä kaikki palvelut niin, että muuttovalmismallistosta vielä löytyy persoonallisia, toimivia ja kaupaksi meneviä talomalleja. Valmistalo-ostajalle valinta ja päätöksenteko ovat monessa mielessä paljon helpompaa kuin talopaketin ostajalle johtuen juuri siitä, että valmistalossa lähes kaikki ratkaisut pitää olla valmiina.

Ostaja oikeastaan vain hakee itselleen sopivaa talomallia ja voi usein myös tutustua siihen luonnossa. Hinta on varma, toimitusaika/muuttopäivä on etukäteen hyvissä ajoin tarkkaan tiedossa ja rakentaminen sujuu ilman yllätyksiä.

Monet talotoimittajat ja rakennusliikkeet tarjoavat nykyisin myös yksilöllisiä muuttovalmiita tai aivan valmiita asuntoja sekä tontin kanssa että ilman.