Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Asunnon hankinnassa vaikuttavat tekijät

Alueeseen liittyvät vaatimukset rakentajaperhe itse osaa usein hyvin arvioida, mutta asuntoon liittyvissä vaatimuksissa helposti tehdään myös vääriä päätöksiä. Hyvä perehtyminen ja rakentamisen ja asumisen toiminnalliseen laatuun yhdessä esimerkiksi tulevan pääsuunnittelijan tai myös talomyyjän kanssa voi vähentää virheitä.

Suomi Asuu –tutkimuksissa selvitetään aina parin kolmen vuoden välein mm. minkälaiset odotukset ja valintatekijät vaikuttavat asunnon hakemisessa. Erikseen on kysytty tärkeimmät tekijät alueeseen ja asuntoon liittyen.

Alueeseen liittyvissä tekijöissä korostuu erityisesti sijainti. Voisi sanoa, että kaikille yhteistä on erilaisten palvelujen läheisyys. Elämäntilanteesta riippuen ja ajatellusta asuntotyypistä kuitenkin riippuu, mitä palveluja odotetaan. Pientaloasukkaille tärkeämpää on alueen rauhallisuus ja luonnonläheisyys. Kerrostaloasukkaat arvostavat muita enemmän useita palveluja ja aluearvostusta. Sijainnin merkitystä omakotiasukkaalle on käsitelty tarkemmin artikkelissa: Sijainti ratkaisee omakotiasunnon hankinnassa

 

Yleisimmät asunnon hankintaan vaikuttavat tekijät

Asuntoon liittyvissä tekijöissä korostuu monet "kovat arvot", kuten pinta-ala ja hinta. Näiden lisäksi omiin tarpeisiin sopivat tilaratkaisut, ulkonäkö ja erilaiset varustelutasot korostuvat asunnon hankinnassa.

asunnon valintatekijät

Asuntoon liittyvissä tekijöissä omakotiasukkaat erottuvat vaikutusmahdollisuuksien suhteen, eli halutaan omaa päätösvaltaa. Muita tärkeämpiä seikkoja ovat pihan koko, talon ulkonäkö ja energiansäästö.