Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Rakentajat - Työkalut ja osaaminen kiertoon jakamistaloudessa

Jakamistalous on yleistynyt ilmiö maailmalla, joka on vähentänyt ihmisten halua ja tarvetta omistaa asioita. Se on luonut vaihtoehtoja perinteiselle kulutukselle ja on usein ympäristöystävällisempi ja nopeampi tapa toimia. Kuinka se voisi näkyä rakennusalalla Suomessa?

 

 

Jakamistaloudessa vajaakäytöllä olevat tavarat ja palvelut esimerkiksi vuokrataan määräajaksi vastiketta vastaan. Jakamistalous mahdollistaa myös tavaroiden lainaamisen, vaihtamisen tai myymisen. Erilaiset jakamistalouden alustat verkossa yhdistävät palveluntarjoajia ja käyttäjiä kehittyneen verkkoteknologian ja laajentuneen verkkoinfrastruktuurin ansiosta. Käyttäjät arvioivat kokemuksiaan järjestelmään, jonka avulla luotettavuutta lisätään. Jakamistalous on luonut myös uusia mahdollisuuksia yksityishenkilöille tienata sekä yrittäjille toteuttaa liiketoimintaa digitaalisissa markkinapaikoissa.

 

Jakamistalouden tiennäyttäjiä

Kuuluisimpia esimerkkejä jakamistaloudesta ovat Airbnb ja Uber. Jakamistalous on kuitenkin yleistynyt koskemaan myös kuluttamista, käyttöä ja tuotantoa. Suomessakin on useita jakamistalouteen keskittyneitä alustoja ja palveluita. Tällä hetkellä nämä jakamistalouteen liittyvät verkkoalustat ja niiden palvelut keskittyvät suurimmaksi osaksi tilojen vuokraamiseen, tavaroiden myyntiin, lainaamiseen tai vaihtoon sekä palveluiden tarjoamiseen vastiketta vastaan. Uusia yrityksiä alalle syntyy paljon, sillä kysyntää on, kunhan toteutus on toimiva. Kannattaa huomioida, että jakamistaloudesta saadut tulot ja tuotot ovat verotettavaa tuloa.

 

Rakennustiedon jakaminen verkkoalustojen kautta

Erityisosaamista Suomessa on paljon liittyen varsinkin rakentamiseen ja remontointiin. Sääolosuhteet maassamme vaativat erityisen huolellista työtä esimerkiksi eristysten ja lämmitysten kanssa. Jakamistalous tarjoaa jo nyt ja tulee tarjoamaan tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia, jotka vaativat vain oikeanlaista toteutusta niin tiedon, osaamisen tai tavaroiden jakamisen muodossa. Jakamistalouden periaatteiden mukaisesti voisi esimerkiksi verkkoalustojen avulla myös etsiä tekijöitä ja osaajia. Osaaminen voisi liittyä vaikka rakentamiseen, remontointiin ja korjaamiseen.

Maailmalla toimii sellaisia verkkoalustoja, joissa jonkin alan osaajat jakavat tietoaan toisille osaajille esimerkiksi Skypen välityksellä. Tiedonvaihto kahden osapuolen välillä osaajalta toiselle voi toimia valuuttana, jos muusta ei ole sovittu, jolloin molemmat hyötyvät tiedon jakamisesta.

Suosittuja jakamistalouden verkkopalveluita Suomessa ovat esimerkiksi Tori.fi ja Huuto.net, joissa yksityishenkilöt voivat myydä, vaihtaa tai antaa pois tarpeettomia tavaroitaan. Suomessa myös toimiva Barking palvelu mahdollistaa omien parkkipaikkojen vuokraamisen toisille, kun ne eivät ole omassa käytössä. Hävikkiruuan hyödyntämiseen on myös tullut palveluja vähentämään poisheitettyä ruuan määrää.

 

Työkalujen ja koneiden lainaaminen

Suomessa on monia alustoja työkalujen vuokraamiselle, mutta harvemmat niistä ovat tavallisten ihmisten vuokraamia yksityiskäyttöön. Liiteri.net on Suomessa toimiva yritys, jonka kautta voivat lainata ja vuokrata tavaroita esimerkiksi työkaluja, järjestää kimppakyytejä sekä jakaa hävikkiruokaa. Tällaisten erilaisten palvelujen kehittäminen vähentää kalliiden ja uusien hyödykkeiden ostamisen tarvetta. Myös palvelun käyttäjillä voi näin olla mahdollisuus valita käyttöönsä parempia sekä korkeatasoisempia tavaroita. Vuokraamalla käyttönsä esimerkiksi laadukkaan työkalun voisi säästää rahaa siinä, ettei tarvitse ostaa halvempaa vastaavaa työkalua kaupasta, joka ei olisi yhtä turvallinen ja käytännöllinen.

Tällaisten alustojen luominen vaatii paljon kehitystyötä ja läpinäkyvyyttä, jotta voidaan taata kaikkien osapuolien luottamus ja kokemus turvallisesta toiminnasta. Mahdollisuuksia voisi olla lisää myös tavaran kuljetukselle, jossa yksityishenkilöt kuljettavat tavaroita toisille yksityishenkilöille. Suomessa toimiva PiggyBaggy esimerkiksi toimii tällä periaatteella.

 

Ylijäämä remontin jälkeen

Remonttia varten hankitaan aina materiaalit ja työkalut, jotta työ voidaan toteuttaa. Remontin jälkeen on yleensä tavaraa, jotka esimerkiksi jäivät yli ja joille ei ole enää käyttöä tai työkaluja, joille ei vaikka löydy säilytystilaa. Verkkoalusta, jossa näitä ylijäämiä voisi laittaa jakoon joko myymällä, antamalla tai vaihtamalla johonkin muuhun itselle tarpeelliseen, hyödyttäisi kaikkia osapuolia ja vähentäisi jätettä.

 

Mitä mahdollisuuksia jakamistaloudella voi olla

Suomessa ovat toistaiseksi yleistyneet sellaiset jakamistalouden alueet, jotka pystyvät sopeutumaan hyvinkin säänneltyyn liiketoimintaan. Ajan ja kulujen säästäminen on yksi suurimmista syistä, miksi jakamistalous on niin suosittua ja kasvaa. Esimerkiksi rahoitusmarkkinoilla ihmiset lainaavat rahaa toisilleen vertaislainojen muodossa tai sijoittavat uusiin ideoihin crowdfundingin avulla. Yhteisöllisyyden ja yhteistyön kasvu yhteiskunnassa, jossa ihmiset auttaisivat enemmän toisiaan, olisi hyvin suotavaa.

Tulevaisuudessa oikealla toteutuksella voi olla mahdollista harjoittaa liiketoimintaa uusissa erilaisissa muodoissa, sillä juuri verkkoinfrastruktuurin jatkuva kehitys mahdollistaa uusien ideoiden toteutuksen sekä sen yhdistämisen niiden kohderyhmälle ennennäkemättömällä tavalla. Tärkeää on olla tietoinen jakamistalouden laajentumisesta koskemaan monia uusia alueita ja tiedostaa, millaisia mahdollisuuksia se voi pitää sisällään, kenelle tahansa.

 

Kirjoittaja: Julia Backman / Talouteni.fi

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot