Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Rakentamisen keskiarvokustannukset rakennusosittain 2019

Vuonna 2019 keskiarvoisen omakotitalon nettoala oli 165m2 ja sen kustannukset ammattihenkilöillä teetettynä 338 000 euroa. Omakotirakentamisessa ja -asumisessa kustannustehokkuus tulee pitkälti oman työn vaikutuksesta. Keskiarvoisesti rakentaja säästää omalla työllään hankkeessaan noin 50 000 euroa. 

Kuva: Kannustalo

 

Omakotirakentajan säästöistä liki puolet tulee suunnittelun ja rakentamisen kulujen (asiointi, valvonta, kaupassa käynnit, työnjohto, yritysten katteet, tyyppitalosuunnitelmien käyttö) säästöistä ja toinen puoli toteutuksen (ammatti- ja aputyöt eri vaiheissa) säästöistä. Lisäksi omakotirakentajista osa tekee talonsa aivan valmiiksi usein vasta vuosien jälkeen. Huomionarvoista omakotirakentamisessa verrattuna muihin asumistyyppeihin on tietenkin myös se, että rakentaja pystyy itse vaikuttamaan ja valitsemaan käytännössä kaikki kotinsa materiaalit ja ratkaisut. Tyypillisesti esimerkiksi talon varustelutasossa tämä näkyy laadukkaampina valintoina.

Kenties tästä omajohtoisuudesta johtuen omakotiasukkat viihtyvät hyvin kodissaan. Suomi Asuu -tutkimuksen mukaan peräti 75% suomalaisista haluaa asua pientaloissa, niissä viihdytään parhaiten ja suomalaiset haluavat itse omistaa asuntonsa. (

 

Indeksitalo toimii kustannusarvion pohjana

Rakennustutkimus RTS Oy seuraa jatkuvasti omakotirakentamisen kustannuksia sekä käytettyjä ratkaisuja. Näiden pohjalta olemme muodostaneet indeksitalon, joka on kaikkien Suomessa vuoden aikana rakennettujen omakotitalojen keskiarvotalo ammattilaisten rakentama mitoiltaan, ratkaisuiltaan, materiaaleiltaan ja kustannuksiltaan.

Indeksitalo ei sisällä tontin hintaa, mutta kaikki muut kustannukset on huomioitu. Indeksitalon perustana olevat tiedot kerätään omakotirakentajilta, urakoitsijoilta, materiaalivalmistajilta ja rakennustarvikemyyjiltä. Indeksitalo on jaettu viiteen eri pääluokkaan ja 20 alakohtaan rakentamisen edistymisen mukaan. Nämä 20 osaa ja niiden sisältämät kustannukset eriteltyinä työ- ja materiaalikustannuksiin on esitelty tässä oppaassa olevassa taulukossa.

 

Omakotirakennuttamisen kustannukset, ota laskuri käyttöösi

Vuonna 2019 indeksitalon nettoala on 165m2 ja sen kustannukset ammattihenkilöillä teetettynä 338 000Eur (noin 2050Eur/netto-m2). Oman talon kustannusarvion voi tehdä muuttamalla kustannuslaatutasoa ja talon kokoa oman tarpeen mukaan, kts. www.suomirakentaa.fi/kustannuslaskurit . Jos teet osan töistä itse, niiden osuuden voi vähentää lopuksi työsarakkeesta. Omatoimisuutta kannattaa arvioida rakennusvaihekohtaisesti. Arvioi miten suuren osan joistakin rakennusvaihekustannuksista voit hoitaa itse.

 kokeile kustannuslaskuria nappi

 

Mikä nettoala?

Normitalon kokonaisala, eli ns. nettoala (ulkoseinien sisäpuolinen lattiatasoala yhteensä) = 166m2. Nettoala on hyvä tuntea omasta talosta, koska se kuvaa parhaiten asukkaan käytettävissä olevaa alaa. Bruttoala on vastaavasti talon ulkoseinien ulkopuolelta laskettua alaa ja rakentamisen kustannukset oikeasti syntyvät tämän alan mukaan.

Nettoala on tyypillisesti noin 10 neliömetriä suurempi kuin yleisesti käytetty huoneistoala (rakennusoikeudellinen käsite).

 

Seuraavassa on kuvattu keskiarvoisen suomalaisen omakotitalon kustannuserät ja kustannusjakauma, % ja euroina ammattilaisilla teetettynä.

Hintataso: 2019. Laskelmat perustuvat nettoalaltaan 165m²:n = lattiatasoala, indeksitalon kustannuksiin.

Oman talosi kustannukset voit laskea helposti Kustannuslaskurista: www.suomirakentaa.fi/kustannuslaskurit

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

vertia banneri

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot