Luonnoksesta rakennuslupaan - valitse pääsuunnittelija

Reset
Viimeksi päivitetty: 31.05.2016 11:20

Oma perhe, sen vaatimukset ja asumistottumukset luovat pohjan uuden omakotitalon suunnittelulle. Rakennuttajaperheellä yhdessä asiansa osaavan suunnittelijan kanssa on mahdollisuus suunnitella itselleen omia tarpeitaan tyydyttävä talo. Rajoittavina tekijöinä ovat rakennus- ja kaavamääräykset, käytettävät työresurssit ja tietenkin rakennuskustannukset.

pohjapiirros2

Sopivan tilaratkaisun löytäminen

Suunnitelmat kannattaa tehdä hyvin ja huolella, koska tehtyjen ratkaisujen kanssa joutuu elämään pitkään ja niiden muuttaminen on jälkikäteen hankalaa. Talon rakentamisessa tarvitaan erinäinen joukko ammattilaisten laatimia piirustuksia ja suunnitelmia. Osa näistä on viranomaisten vaatimia, osa tarvitaan muuten onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi. Rakennuttajaperheelle suunnittelun keskeinen tavoite on löytää tarpeisiin sopivan kokoiset sekä toimivat tilaratkaisut. Lähes lopullinen ratkaisu voi löytyä myös tutustumalla ennalta ja eri tavoin tarjolla oleviin vaihtoehtoihin.

Edullisimpaan ratkaisuun päästään tyytymällä talotoimittajien valmiisiin talopohjiin. Tyypillisesti rakentajat karsivatkin harkittuja talomerkkejä juuri tilaratkaisujen ja mallivalikoiman sopivuuden perusteella. Rakentaja tuntee keskimäärin noin 12 talomerkkiä, joista noin kuuteen tutustutaan tarkemmin käymällä talonäytöksessä tai selaamalla talokirjaa. Kun sopiva talopohja ja asiantunteva myyjä löydetään, päätyy rakentaja pyytämään tarjouksen keskimäärin kolmelta talomerkiltä. Usein vertailevat tarjoukset pyydetään talomerkeiltä, joilla jo lähtökohtana ovat hyvin samantyyppiset talopohjat, mutta eroa talovalmistajiin tulee muun muassa suhtautumisella muutoksiin – iso osa talovalmistajista suostuu pieniin pohjamuutoksiin, osa ei ollenkaan ja osa antaa lähes täysin vapaat kädet rakentajalle. Kannattaa kuitenkin muistaa, että talovalmistajien esittämät pohjat ovat valmiiksi ammattilaisten suunnittelemia ja keskeiset ratkaisut on niissä valmiiksi mietitty.

 

 Miksi ammattitaitoinen suunnittelu kannattaa?

 

Mitä suunnittelija tekee ja mistä hyvän suunnittelijan tuntee?

  1. Hyvä suunnittelija on mukana koko hankkeessa, jo tontin valinnassa. Ammattilainen tietää perheen tarpeet ja toiveet, ammattilaisella on kokonaisvaltainen näkemys projektista ja lopputuloksesta.
  2. Ammattilainen osaa terveesti kyseenalaistaa perheen omia pinttyneitä ajatuksia ja haaveita. Ammattilainen pyrkii persoonalliseen, perheelle mahdollisimman hyvin sopivaan ratkaisuun. Suunnittelu kysyy myös idearikkautta.
  3. Vain työstä maksettava oikeahintainen korvaus mahdollistaa riittävän paneutumisen ja ajankäytön suunnitteluun. Hyöty koituu tilaajalle hyvinä ratkaisuina ja oikein mitoitettuina neliöinä. Kohtuullinen hinta ammattilaisen suunnittelusta on 3 300-4 200 euroa. Tämä vastaa noin 4-5 neliön rakennuskustannuksia. Usein huono suunnitelma sisältää enemmän hukkaneliöitä. Muista, että tinkimällä suunnittelun hinnasta tingit samalla lopputuloksen laadusta!
  4. Ammattilaista kannattaa käyttää myös tarjouskyselyiden tekemisessä ja arvioinnissa. Tässäkin ammattilainen tienaa helposti palkkansa.
  5. Ammattilaista kannattaa käyttää apuna myös kalustamis-, sisustamis- ja valaistussuunnittelussa. Näin kaikki toimii yhtenä kokonaisuutena.

 

Erityistä huomiota aputiloihin

Kun asukkailta kysytään vikoja ja puutteita muutama vuosi rakentamisen jälkeen, selvästi eniten harmitellaan kodinhoitotilan ahtautta tai puuttumista sekä säilytystilojen riittämättömyyttä. Kerrostalo- ja rivitaloasukkaista nämä korostuvat noin 40 %:lla ja omakotiasukkaistakin lähes joka neljännellä.

Rakennusvaiheessa arvokas rakennusoikeus halutaan usein käyttää täysin hyödyksi tärkeämmissä, asumiskäyttöön tarkoitetuissa huonetiloissa, jolloin säilytystilat unohdetaan. Tällöin kellari tai yläkerta on usein hyvä ratkaisu isompaan säilytystilan tarpeeseen. Pääasuinkerroksessa huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti riittävään vaatekaappien määrään makuuhuoneessa ja eteisessä sekä erilliseen, riittävän kokoiseen kodinhoitohuoneeseen ja vielä vaikka pieneenkin varastoon. Pääasuinkerroksen olisi hyvä myös tyydyttää kaikki ”pääasukkaiden” koko asumisajan tarpeet.

pohjapiirros

Tilaohjelma määrää suuret linjat

Rakentaja määrittelee tarvittavat tilat ja luonnossuunnitelman osat. Tämä voidaan tehdä karkeasti hahmottamalla pohja ja julkisivu toiveineen tai listaamalla toiveet paperille. Apua löytyy talokirjojen valmiista mallikuvista. Suunnitelmaa kutsutaan tilaohjelmaksi, ja se on perustana tehtävälle luonnokselle, jonka yleensä tekee talotoimittaja tai muu ammattilainen. Luonnoksen voi toki tehdä myös itse, mutta se on aina hyvä tarkistuttaa asiantuntijalla, joka osaa ottaa kantaa ja antaa arvokkaita neuvoja pohjapiirroksen toimivuudesta ja rakenteellisesta toteutettavuudesta.

Tässä vaiheessa on varattava asioiden kypsyttelylle riittävästi aikaa. Tässä vaiheessa viimeistään rakennuttajan tulisi valita itselleen suunnittelija, joka hallitsee tilamitoituksen ja talon ympäristöön sovittamisen, sekä viranomaissuhteet. Pääsuunnittelija on lain vaatima, mutta ennen kaikkea tärkeä rakennuttajan suunnitteluresurssi ja määräysasiantuntija. Pientalon suunnitteluarkkitehti on usein talotoimittajan suunnittelija ja pääsuunnittelija kokenut paikallinen ammattilainen.

Luonnosvaiheessa moni rakentajan itse hyväksi kokema ratkaisu muuttuu; ovet aukeavat ristikkäin, mitoitus ei täytä rakennusmääräyksiä yms. Tässä vaiheessa ei kannata pelätä liiaksi muutoksia, vaan yhdessä suunnittelijan kanssa pohtia tilanteeseen ratkaisu. Sisätilojen suunnitteluun vaikuttaa jossakin määrin myös valittu ulkoseinä ja myös sen paksuus. Esimerkiksi kivi-, hirsi- ja lautaverhottujen talojen arkkitehtuurit eroavat toisistaan ja valittu ulkomuoto, katon kaltevuus, julkisivumateriaali ja julkisivun väri jne. voivat olla jo kaavamääräyksissä annettuja.

Samoin tontti aiheuttaa rajoituksia: pinnan muoto, liikenneliittymät ja -järjestelyt, ulkorakennukset, ympäristö sekö oleskelu- ja huoltotilat aiheuttavat suunnittelulle omat rajoituksensa. Näistä tiedoista kehittyy tonttisuunnitelma, joka on pohjana rakennuslupaan tarvittavalle asemapiirrokselle.