Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Vaatimuksia ja suosituksia kestävään rakentamiseen

Seuraavassa on koottuna tutkimuksessa esiintyneiden vikojen ja käytettyjen ratkaisuiden perusteella joitakin kestävän ja laadukkaan rakentamisen perusperiaatteita, joita käyttämällä vältetään virheitä ja ennen kaikkea pienennetään rakenteiden vaurioitumisriskiä.

1. Panostus laadukkaaseen suunnitteluun (pääsuunnittelijan valinta) sekä tilasuunnittelun että yksittäisten rakennedetaljien osalta.

Suunnitteluvaiheessa tehdyt panostukset ja vaihtoehtojen asiantuntevat vertailut ovat ehdottoman kannattavia. Erityisesti laadukkaaseen sähkösuunnitteluun ei Suomessa kiinnitetä riittävästi huomiota. Aivan viime aikoina esim. STUK on kiinnittänyt turvallisuushuomiota sähköjohtojen sijoittamisessa lämmöneristekerroksessa.

 

2. Laadukkaasta rakennus­työstä huolehtiminen.

Erittäin suuri osa esiintyvistä vioista johtuu huonosta tai huolimattomasta rakennustyöstä. Huolimattomuus tai ammattitaidon puute voi johtaa jo nopeasti vakaviin vaurioihin. Tärkeätä tässä on osaavan vastaavan työnjohtajan valinta. Kysy kokemukset ja suositukset.

 

3. Rakennuksen valmistumisen jälkeisestä hoidosta ja kunnossapidosta huolehtiminen.

Rakennus tarvitsee jatkuvasti toistuvaa huoltoa, kuten puu­osien maalausta, sadevesi- ja salaojajärjestelmien puhdistusta jne. Oikeaop­pisella ja riittävällä huollolla rakennus pysyy hyvässä kunnossa useita sukupolvia.

ulkopuoli

Talon ulkopuolella vettä tulee taivaalta ja maasta. Muista myös lumiesteet ja routaeristys lähellä maanpintaa, sekä sokkelin/ kellarin seinän oikeaoppinen vedeneristys.

 

4. Rakennusteknisesti kestävät ratkaisut:

+ Talo tulee aina varustaa riittävän pitkillä räystäillä (80 cm rakennuksen sivuilla ja 50 cm päädyissä).

+ Sokkelikorkeuden (korkeus maan pinnasta julkisivuverhouksen alapintaan) tulee joka paikassa olla yli 30 cm.

+ Rakennusta ympäröivä maa ei missään kohdassa saa viettää kohti rakennusta, vaan rakennuksesta poispäin (ks. kuva).

+ Sadevesi- ja salaojitusjärjestelmä on aina tehtävä huolella niin, että kaikki rakennuspaikalla/rakennuksen alla oleva tai sinne johtuva vesi pääsee esteettä poistumaan kauemmas, poispäin rakennuksesta.

+ Vesikaton on aina oltava riittävän jyrkkä (kaltevuus mielellään >1:3).

+ Vesikatteen alla on aina käytettävä aluskatetta.

+ Vesikaton alla olevan yläpohjatilan tuulettumisen on oltava tehokasta. Katteen ja eristeen välillä on oltava vähintään 75 mm:n tuuletusrako. Ilman on esteettä päästävä kulkemaan räystäällä olevien rakojen kautta katteen alla ja purkautumaan edelleen päätykolmiossa tai harjalla olevien tuuletusaukkojen kautta pois.

+ Ranka- tai sisäpuolelta lisäeristetyissä hirsirakenteisissa taloissa sekä ulkoseinissä että yläpohjissa on aina käytettävä höyrynsulkua eristemateriaalista riippumatta. Höyrynsulku on asennettava ehdottoman tiiviisti ja läpivientikohdat on tiivistettävä huolella ilmanpitäviksi. Joskus höyrynsulun sijasta riittää ilmansulku. Varmista suunnittelijalta.

+ Mahdollinen tuulettuva alapohja on toteutettava niin, että alapohjatilan tuulettuminen on tehokasta. Alapohjatilaan on järjestettävä riittävän suuri huoltoluukku, josta käsin huoltotoimenpiteet ovat mahdollisia. Alapohjatilaan ei saa jättää roskia, orgaanista jätettä jne, eikä alapohjatilassa saa olla seisovaa vettä. Varmista tuuletuksesta suunnittelijalta.

 

5. Märkätilasuunnittelu

+ Märkätiloissa on huolehdittava riittävästä veden- ja kosteuden eristyksestä. Märkätilan lattiat on aina vedeneristettävä huolellisesti ja seinille on tehtävä ylösnosto ainakin 150 mm:n korkeuteen. Rasitetuimmissa kohdissa vedeneristys tehdään aina myös seinälle.

+ Märkätilojen seinät suositellaan aina tehtäviksi lahoamattomista, elä­mättömistä ja kestävistä materiaaleista.

+ Käytetystä seinämateriaalista riippumatta märkätilojen seinät on aina kosteussulkukäsiteltävä kattavasti. Erityisellä huolella on käsiteltävä nurkat, mahdolliset saumat sekä eri materiaa­lien liitoskohdat ja läpivientikohdat.

+ Rankaseinien yhteydessä on turvallisinta käyttää metallirankaa ja tehtaalla valmiiksi vedeneristettyä kuitusementtilevyä.

+ Rakentamisessa on aina syytä käyttää laadukkaita ja luotettavasti testattuja materiaaleja sekä testien lisäksi käytössä hyväksi havaittuja rakenneratkaisuja.

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

vertia banneri