Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Energiatehokas talo ja terve sisäilma

rts_tutkii_logo_pieni

Nykyaikaisilta taloilta vaaditaan hyvää energiatehokkuutta. Jotta siihen päästään, talojen tulee olla tiiviitä (tällöin sisäilmaa voidaan hallita paremmin). Tiivis talo puolestaan vaatii hyvää ilmanvaihdon hallintaa ja lämmöntalteenottoa.

Kontiotuote netti

Hyvä ilmanvaihto tuo hyvän asumisviihtyvyyden, turvaa rakenteita liialta kosteudelta ja on samalla energiatehokas. (Kuva: Kontiotuote)

 

Nykyhetken omakotitalon (=matalaenergiatalo) energiankulutus neliötä kohti vuodessa on noin 125kWh. Tästä lämmitys vie noin 55, käyttövesi 30 ja kotitaloussähkö 40kWh/m2/vuosi.

Passiivitalossa, johon Suomellakin on kova pyrkimys, ostoenergian kulutus on vähän alle 90kWh/ m2/vuosi ja tästä noin 1/3 kotitaloussähköön, 1/3 käyttöveteen ja 1/3 lämmitykseen. Omakotitalokannan energiakulutus kokonaisuudessaan on noin 200 kWh/asuinm2. Käynnissä on energiatehokkuuden säädösvalmistelu, jossa tähdätään asuntojen uudistuotannossa jo 0-energiataloihin vuoteen 2020 mennessä. Tämä tulee edellyttämään erinomaista lämmöntalteenottoa ilmanvaihdosta. Jo nyt noin 5 % uusista omakotitaloista on tasoltaan passiivitalo tai lähes 0-energiatalo.

 

Lämmitysratkaisuissa suositaan uusiutuvaa energiaa

Energialähteitä sekä niiden soveltamista pientalon rakentamiseen suunnitellaan ja muutoksia on tapahtumassa. Nyt yleisesti käytettyjä järjestelmiä ovat maalämpö, poistoilmalämpöpumppu, ilmavesilämpöpumppu, kaukolämpö ja erilaiset puulämmityssovellutukset.

Täydentävistä energiaratkaisuista aurinkoenergia ja ilmalämpöpumppu huomioidaan usein jo rakennusvaiheessa, mutta ovat edullisia hankkia ja asentaa myös jälkikäteen. Aurinkoenergiaa hyödyntää nyt noin 6 % rakentajista toissijaisena lämmönlähteenä. Edullinen täydentävä lämmitystapa on myös ilmalämpöpumppu (noin 8 % rakentajista). Lähes kaikkiin uusiin omakotitaloihin tulee tietysti myös takka, jota yli puolet rakentajista aikoo käyttää myös lämmitystarpeeseen. Uutena on markkinoille tullut myös vesitakka, jota voi lämmityksen ohella hyödyntää lämpimän käyttöveden teossa. Lopuksi on vielä sähkö, joka tulee joka taloon ja se on mukana jossain määrin kaikissa lämmitysjärjestelmissä.

 

Kokonaisuus ratkaisee

Vastaavasti ilmanvaihtojärjestelmät ovat kehittyneet ja niihin yhdistyy yhä useammin huippuhyvä lämmön talteenotto ja ilman suodatus, sekä myös lämmitysmahdollisuus (kun energiatarpeet pienet). Tärkein tehtävä ilmanvaihdolla kuitenkin on varmistaa se, että kaikkialla talossa todellakin on tarpeenmukainen ilmanvaihto.

Tietenkin kannattaa suunnitella mahdollisimman energiatehokas ja sisäilmaltaan terve talo, mutta ei millä hintaa tahansa. Maalämpöjärjestelmä on käyttökustannuksiltaan edullinen, mutta ei ilmainen ja hankintakustannus on tyypillisesti keskivertotaloon yhteensä noin 21.000€. Toinen ääripää on suora sähkölämpö, joka maksaa noin 6.000€. Erilaiset hybridilämmitykset hyödyntävät monia lämmönlähteitä ja asettuvat kustannuksiltaan maalämmön ja suoran sähkön väliin.

 

Energiatehokkaan ja sisäilmaltaan terveen talon suunnittelussa on tärkeää:

  • suunnittele ilmanvaihto niin, että varmistut todellisesti ilmanvaihdosta kaikissa tiloissa (eli tulo ja meno)
  • lämmön talteenotto poistoilmasta on mahdollisimman hyvä (=vuosihyötysuhde mielellään noin 70% tai yli)
  • talon vaipan tiiveydestä huolehdittava
  • ikkunat ja ulko-ovet kannattaa valita mahdollisimman hyvät, lisähinta hankintavaiheessa on hyvin kohtuullinen
  • jos mahdollista suositaan ilmaisenergioita ja uusiutuvia energioita 

  

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot