Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kaunis ja kestävä lattia

rts_tutkii_logo_pieni Lattiapinnat ovat isoja, useitakin tiloja käsittäviä yhtenäisiä pintoja. Kaunis lattia on paitsi kestävä, myös tärkeä koko sisustukseen ja tunnelmaan vaikuttava tekijä. Lattiat ovat eniten kulutukselle alttiita kodin pintoja, joten niiltä vaaditaan kovaa kulutuk­sen kestävyyttä. Lattia on ensimmäinen pinta, jonka tulija näkee astuessaan ovesta sisälle, joten myös näyttävyys on usean rakentajan valintapäätöksessä mukana. Lattiamateriaalien ja mallien määrä markkinoilla on kattava ja jokaiselle löytyy varmasti mieleisensä. Suomes­sa asennetaan uudisrakennuksiin vuosittain noin 2,4 miljoonaa lattianeliötä, joista runsas puolet asennetaan ainakin osaksi itse.

 tarkett 1 nettiin

Kaikki artikkelin kuvat: Tarkett.

 

Kovimpaan kulutukseen lattialaatta

Lähes kolme neljästä valitsee talonsa jo­honkin tilaan keraamisen lattialaatan. Yleisimmin laatoitettuja lattioita on pe­su- ja saunatiloissa, kodinhoitohuonees­sa, eteisessä ja keittiössä. Lattialämmityk­sen yleistyessä myös muihin tiloihin yhä useammin valitaan kivilattia. Saunassa ja pesutiloissa sekä kodin­hoitohuoneissa eli tiloissa, joissa käyte­tään paljon vettä, vaaditaan pohjatyös­sä huolellista vedeneristystä. Useimmi­ten näihin tiloihin kannattaa valita laatta, joka ei ole liukas.

Eteistilat joutuvat varsinkin lapsiper­heissä myös kovalle koetukselle. Laatta ei helppohoitoisuutensa vuoksi ole ollenkaan huono valinta eteiseen ja tuulikaappiin, sillä jalkineissa ja ulkovaatteissa kulkeutuu lattialle vettä, hiekkaa ja likaa. Lattialaatat ovat joko poltettuja, tai puristettuja, kooltaan ja väreiltään hyvinkin erilaisia. Märkätiloissa käytetään usein pientä laattakokoa. Tämä johtuu paljolti lattiakaatojen laatoituksen helppoudesta, jolloin pienemmät laatat kantavat koko alaltaan ja lattiapinnasta tulee kestävä. Isot laatat soveltuvat suorille, isoille pinnoille.

Portaille ja kylmille terasseille valitaan pakkasenkestävä laatta, jolloin myös kiinnitys- ja saumalaastien tulee olla säänkestäviä.

 

Laminaatti kaikkein suosituin

Laminaatin suosion tärkeimpinä syi­nä ovat erittäin hyvä kulutuksen ja iskun kestävyys, mutta myös helppo asennet­tavuus ja edullisuus sekä todella runsas valikoima. Pinta­kuvioina ovat yleisimmin puujäljitelmät ja niitä saa myös esim. kaakelilaattoja jäljittelevinä. Kovuusaste valitaan rasituksen mu­kaan.

Nykyään valtaosa lami­naateista on niin kutsuttuja taittolukko­liitoslaminaatteja, jotka liitetään toisiin­sa noin 45 asteen kulmassa ja painetaan vasten lattiapintaa. Lopuksi päätypont­ti napautetaan kiinni.

 

Vinyylilattioilla ja muovipinnoitteilla nopeasti valmista pintaa

Viime vuosina vinyylilattiat ovat nousseet suureen suosioon omakotitaloissa. Vinyylilattioiden pinta muistuttaa usein puun kuvoita ja toimivat laminaatin tapaan. Vinlyyilattioita on saatavissa vinyylilankkuina, vinyylilaminaatteina ja vinyylimattoina.

Muovimatot ovat helpoimmin asennet­tavia lattiapäällysteitä. Ne ovat helppo­hoitoisia ja huolettomia. Kuivien tilo­jen muovimattoja on periaatteessa kah­den tyyppisiä; kotikäyttöön tarkoitettuja joustovinyylimattoja sekä pääasiassa jul­kisiin tiloihin käytettäviä mattoja tai laat­toja.

Joustovinyylimatto koostuu kantavas­ta sekä pehmeästä ja joustavasta kerrok­sesta. Sen kulutuskerroksena on tavalli­simmin PVC-pinnoitus tai laadukkaam­missa tuotteissa polyuretaanipinta. Jous­tovinyylin etuina ovat sen pehmeys ja hy­vä äänen eristys. Muovimattojen valikoi­ma on erittäin laaja, tosin laminaatin suo­sio on syönyt jonkin verran kauppojen hyllyvalikoimia.

 

Parketti on ajaton

Parketit voidaan jakaa uiviin ja liimatta­viin parketteihin. Uivat parketit ovat joko lauta- tai palaparketteja, jotka on pontat­tu jokaiselta sivulta. Näiden rakenne on monikerroksinen, hiukan vaneria muis­tuttava, joten niiden kosteuseläminen on vähäistä. Pinnan puulajivalikoimassa suosituim­pia ovat tammi, saarni, pyökki ja koti­mainen koivu. Muita puulajeja ovat esim. vaahtera, pähkinä, merbau, mänty ja leh­tikuusi. Pintojen kovuus riippuu puulajis­ta siten, että tammi on kovin ja mänty pehmein.

Parketin alle asennetaan alus­matto ja palaset joko liimataan tai käy­tettäessä lukkoponttiparkettia painetaan toisiinsa kiinni. Parketit ovat valmiiksi la­kattuja, joten valmista lattiapintaa syntyy nopeasti. Kulumisen jäljet voidaan vuosien mittaan hioa ja lattia lakata tarvitta­essa 1–2 kertaan. Liimattaviin parketteihin kuuluvat mosaiikki- ja sauvaparketit. Nämä täysin massiivipuiset palat liimataan alustaansa kiinni, kitataan, hiotaan ja lakataan. Lak­koina käytetään joustavia, hyvin kulutusta kestäviä parkettilakkoja. Liimattavat par­ketit voidaan hioa ja lakata useampaan kertaan korjattaessa pinnan kuluneisuut­ta.

tarkett 2 nettiin

 

Lautalattia on luonnollisen kaunis

Yleisin lautalattia on tehty uunikuivatus­ta männystä, mutta jonkin verran käy­tetään myös koivua, kuusta ja tammea. Lautalattia on joustava, sen luonnollisen kaunis pinta tuntuu paljaalle jalalle läm­pimältä. Sen äänen eristyskyky on koh­talaisen hyvä, joskin rakenteita pitkin ää­ni pääsee jonkin verran kulkeutumaan. Puu on luontainen materiaali ja elää kos­teusvaihtelujen mukaan, mikä tulee ot­taa huomioon jo asennusvaiheessa sekä myöhemmin tarkkailtaessa huonekoste­utta. Pehmeäaineiset puulattiat eivät so­vellu kovaan kulutukseen, puun kovuut­ta voidaan kuitenkin hieman parantaa lämpö- tai painekäsittelyn avulla. Laudat voidaan myös sävyttää ja la­kata lattia- tai parkettilakoilla tai käyttää erilaisia puulattiavahoja.

 

Ohutpuulattia - lähes kuin parketti

Ohutpuulattia on kuin parketin ja la­minaatin risteytys. Nimensä mukaisesti lattiamateriaalin pinta on aitoa puuta, jo­ka on kiinnitetty laminaattilevyn pintaan. Puuaines on kuitenkin niin ohut, ettei se täytä parketin ominaisuuksia, eikä sitä voida hioa. Tuote sopii erinomaisesti remont­tikohteisiin, joissa useinkin joudutaan esim. ovien takia tinkimään lattian aine­vahvuudesta.

 tarkett 3 nettiin

 

 

 

Lue lisää

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

tiileri

wienerberger

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot