Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Ilmaista energiaa ilmasta

No ei aivan ilmaista, koska jokainen laite vaatii sähköä toimiakseen, toiset enemmän, toi­set vähemmän. Lämpöpumppujen tehokkuutta kuvaa lämpökerroin COP. Tämä arvo kertoo, kuinka paljon lämmitysenergiaa saadaan verrattuna kulutettuun sähköön. Esimerkiksi COP:n ollessa kolme saadaan yhdellä kWh:lla sähköä 3 kWh lämpöä. Kaikkien lämpöpumppujen pe­riaate on sama, vain toiminto vaihtuu laitteen mukaan.

 

Ulkoilmalämpöpumppu

Ulkoilmalämpöpumppu on yleistynyt no­peasti pientalojen lisälämmittimenä, niin­pä 12 % uusista omakotitaloista varus­tettiin ilmalämpöpumpulla. Ilmalämpöpumppu toimii lämmityslaitteena periaatteessa kuin käänteinen jääkaappi; kompressorin avulla laite siirtää ulkoilmasta lämpöä sisätiloihin.

Oikein sijoitettu ja mitoitettu ilmalämpöpumppu voi säästää jopa 40 % lämmityssähkön kulutuksesta. Mitä kylmempi ulkoilma, sitä huonompi hyötysuhde laitteessa on, eikä se näin sovellu rakennuksen ainoaksi lämmönlähteeksi.

Lisäetuina tulevat viilennysominaisuus kesällä, sekä sisäilman suodatus. Viilennysominaisuus syö lämmityksessä saavutettua säästöä ja suodattimien puhdistus ja vaihtaminen tuovat hieman työtä, mutta ominaisuudet parantavat asumisviihtyvyyttä.

 ilmaistaenergiaa2

ilmaistaenergiaa4

Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumppu ottaa ener­giansa talon poistoilmasta ja on osa ke­hittyneempää koneellista ilmanvaihto­järjestelmää. Järjestelmä asennetaan 17 %:iin omakotitaloista. 

ilmaistaenergiaa

 ilmaistaenergiaa3

Ilmavesilämpöpumppu

Seitsemän prosenttia valitsee ilmavesilämpöpumpun. Sen toimintaperiaate on sama, kuin ilmalämpöpumpun. Nimensä mukaisesti laite sitoo ulkoilmasta saadun lämmön veteen, minkä takia ilmavesilämpöpumpun teho on ilmalämpöpumppua parempi. Lisäksi lämpö saadaan koko taloon lattialämmityksen kautta ilman vedontunnetta. Laitteen hyötysuhde on n. 2,0 ja se säästää 40-60 % ostoenergiasta suoraan sähkölämmitykseen verrattuna.

Ilmavesilämpöpumppu toimii aina noin -20 asteeseen asti. Sen lisäksi tarvitaan lisälämpöä tulisijoista tai annetaan laitteetn sähköisen lämpövastuksen hoitaa lisälämmitys.

Verrattuna maalämpöön laite on helpommin asennettavissa, edullisempi ja hieman hyötysuhteeltaan heikompi. Haittoina ovat höyrystimen ääni ja mahdollinen jään sulatus.

 

Lisätietoa

www.motiva.fi

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot