Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Sauna - kodin rentoutumistila

rts_tutkii_logo_pieni Suomalaiselle sauna on enemmän kuin pesutila, se on keskeinen osa arkielämäämme sekä henkisenä että fyysisenä rentoutumispaikkana. Lähes jokainen uusi omakotitalo varustetaankin saunalla. 

 

Saunan suunnittelu ja mitoitus

Omakotitalon sauna kannattaa suunni­tella riittävän isoksi niin, että koko per­he mahtuu kerralla löylyyn, ja aikuinen mahtuu halutessaan myös loikoilemaan leppeissä löylyissä. Nämä perusvaati­mukset täyttävän, kun perhesaunan ko­ko on noin 3–5 m2. Lauteiden mitoituksessa suositellaan ylälauteen ja katon korkeuseroksi 100– 110 cm. Kokonaissyvyydeksi tulisi vara­ta 100–120 cm, jolloin istumalauteen le­veys olisi 60–80 cm ja jalkalauteen noin 40 cm. Jalkalaude tulisi mahdollisuuksien mukaan asentaa kiuaskivien pintaa kor­keammalle, jotta myös alaraajat saisivat riittävästi lämmintä. Jos tila ei tähän rii­tä, voi jalkojaan lämmitellä myös jalkalau­teen eteen asennetun kaiteen päällä.

schiedel nettiin

Kuva: Schiedel

 

Saunan kosketuspinnat puuta

Yleisin materiaali saunan seinässä on kuusipaneeli, mutta myös tervaleppää ja haapaa käytetään paljon. Harvinai­sempina puulajeina käytetään apassia, tuijaa ja teakia. Valikoimiin ovat myös tulleet erilai­set lämpökäsitellyt puulajit. Paneelit kä­sitellään saunasuojalla ja viistotaan ala­päästään tippanokkaisiksi jolloin seinää pitkin valuva vesi putoaa helposti pois puupinnalta. Paneelien ulkonäköä voi­daan muuttaa esim. sävytyksillä, ladon­nan suuntia vaihtamalla tai yhdistelemällä eri puulajeja.

Paneelin sijasta saunan sei­nien sisustuksessa voi käyttää myös mui­ta materiaaleja, kuten klinkkeriä, rappa­usta, luonnonkiviä tms. Kiukaan tausta­seinä on usein toteutettu näillä, parem­min kuumuutta kestävillä pinnoitteilla. Myös erilaisten lasiseinien rakentaminen saunaan on yleistynyt. Nämä voidaan to­teuttaa lasitiiliä tai karkaistua lasia käyt­täen. Kaikki kosketuspinnat pitää kuiten­kin tehdä puusta, sillä kuumaan klinkke­riseinään nojailu ei ole miellyttävä koke­mus. Lisäksi on hyvä muistaa, että kivi­pinnat kasvattavat myös kiukaan tehon­tarvetta.

Saunan ilmettä voi muokata myös erilaisilla valokuiduilla, joilla voi korostaa joko kattoa, lauteita, portaita, löylymaljaa tai kiuasta tai vaikka kaikkia. Saunaan on suunniteltu erilaisia listasarjoja, joista löytyy varjo- ja peitelistoja, kulmalistoja sekä kaiteet ja lauteen eduspuut.

 

 

Lattiat

Saunan lattia tehdään nykyään lähes poikkeuksetta keraamisista laatoista, ja se toteutetaan samoin kuin muutkin kostean tilan lattiat rakentamalla kunnol­linen vedeneristys ja huolehtimalla siitä, että kaadot tulevat kohti lattiakaivoa. Lattialaatoitus nostetaan noin 15–20 cm seinälle, josta vasta aloitetaan paneloin­ti. Näin kosteudelle herkkä paneeliseinän alaosa on paremmin turvassa.

Lue lisää laatoituksen teosta: Laatoituksen voi tehdä myös itse

 

Lauteet 

Saunan lauteet on yleensä toteutettu hyvin lahoa kestävistä, pienen lämmön­johtavuuden omaavista ja pihkattomista puulajeista. Kotimaisia vaihtoehtoja ovat vähäoksainen kuusi, sävykäs leppä tai vaalea haapa, ulkomaisista vaihtoehdois­ta suosittu on huonosti lämpöä johtava apassi. Viime vuosina vaihtoehtona lauteisiin on tullut hyvin lahoa kestävä lämpökäsitel­ty puu. Lauteet pintakäsitellään erityisel­lä täysin puuhun imeytyvällä laudesuoja-aineella tai jätetään kokonaan käsittele­mättä. Seiniin tarkoitettua saunasuojaa ei lauteisiin saa käyttää.

Lauteiden run­ko on mahdollista tehdä mänty- tai kuu­sipuusta tai käyttää valmiita, teräkses­tä tehtyjä lauderunkoja. Viimeksi maini­tuissa on myös kippimalleja, jolloin laude voidaan nostaa seinälle siivouksen ajak­si. Saunaan on mahdollista tilata myös mittatilaustyönä valmistetut, tyylikkäät muotolauteet. Myös itse tehtyinä lautei­siin saa helposti näyttävyyttä käyttämäl­lä eri puulajeja.

 

Saunan ilmanvaihto

Nykyisin uusiin omakotitaloihin tulee lä­hes aina koneellinen ilmanvaihto, joka toimii lähtökohtana myös sähkösaunan ilmanvaihdon järjestämisessä. Tuloilma­venttiilille paras paikka on kiukaan pääl­lä joko katossa tai seinässä vähintään 50 cm kiuaskivien yläpuolella. Näin kiukaas­ta nouseva kuuma ilma ja venttiilistä tu­leva raitis ilma sekoittuvat tehokkaas­ti keskenään, ja hapekas ilma leviää ta­saisesti löylyhuoneeseen. Perhesaunassa ei yleensä erillistä poistoventtiiliä tarvita, sillä pesuhuoneessa oleva imu vetää sau­nan poistoilman oven alta. Tästä syystä saunan oven alareunaan jätetäänkin parin–kolmenkymmenen sentin rako. 

 

FAKTA - saunan suunnittelumittoja

Perinteinen perhesauna on kooltan noin 3-5 m2

Lauteiden mitoituksessa ylälauteen ja katon korkeusero 100-110 cm

Lauteiden kokonaissyvyys 100-120 cm, jolloin istumalaude noin 60-80cm ja jalkalaude noin 40 cm.

Jalkalauden kiuaskivien pintaa korkeammalle.

 

Lue lisää työohjeista:

Saunan rakentamisen perusteet

tiileri

leca4

wienerberger

Svedbergs logo FI 2014

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot