Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Jätevesiasetus koskee myös mökkejä

Kesämökki rakennetaan usein vesistön läheisyyteen ja koska ollaan lähellä luontoa, on erityisen tärkeää muistaa vastuunsa vesien ja rantojen tilasta ja viihtyisyydestä. Jätevedet muodostavat merkittävän osan mökkeilyn aiheuttamasta kuormituksesta vesistöön ja siksi ne kannattaa hoitaa huolella kuntoon. Vuonna 2017 astui voimaan uusittu jätevesiasetus, joka kohtuullistaa aiemmissa asetuksissa annettuja ohjeita. Uutta on, että aikataulu valmistumiselle on annettu vain ranta- ja pohjavesialueelle. Näillä alueilla remontti pitää olla valmis 31.10.2019 mennessä. 

jätevesiopas mökki

Uuden asetuksen piirissä olevia omakotitaloja ja mökkejä on arvioitu olevan noin 100 000.  Muilla alueilla, eli ns. kuivan maan mökeillä ja hieman kauempana rannasta olevilla loma-asunnoilla voi edetä oman aikataulun mukaan. Uudet mökit on aina rakennettava vaatimusten mukaisesti. Kesämökki rakennetaan usein vesistön läheisyyteen ja koska ollaan lähellä luontoa, on erityisen tärkeää muistaa vastuunsa vesien ja rantojen tilasta ja viihtyisyydestä.

Yllä Ympäristöministeriön havainnollistava video uudesta jätevesiasetuksesta. 

 

Ketä uudistus koskee

Jos mökki sijaitsee ranta-alueella tai pohjavesialueella, jätevesisääntelylle on annettu aikataulu 31.10.2019 mennessä. Uusi jätevesiasetus määrittää ranta-alueeksi 100 metrin vyöhykkeen vesistöstä. Etäisyys mitataan rakennuksen seinään ja jokaista rakennusta, jossa jätevettä voi syntyä, tarkastellaan erikseen. Vesistöllä tarkoitetaan järven ja meren rantoja sekä muita luonnollisia vesialueita, kuten lampia ja puroja. Laki määrittelee tietyt puhdistustasot, mutta kunnat voivat asettaa omat tiukemmat vaatimukset huomioon ottaen paikalliset olosuhteet. Mökkikunnan viranomaisilta kannattaa siis kysyä ennen kuin ryhtyy uudistamaan laitteistoa.

Pienistä jätevesimääristä ei katsota aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tällaisia ovat sellaiset mökit, joissa vesi kannetaan kaivosta tai järvestä mökin astioiden ja pihasaunan pesuvesiksi. Suoraan vesistöön pieniäkään pesuvesimääriä ei saa johtaa. Näiden vähäisten vesimäärien käsittelyyn riittää esimerkiksi kivillä täytetty kuoppa tai kaivonrenkaista tehty pohjaton imeytyskaivo.

Suurempien jätevesimäärien johtamisesta asetus määrittää kiinteistönomistajan velvollisuuksia, mm. puhdistusvaatimustasot haitta-aineille prosentteina. Jätevesijärjestelmän kunnostamiselle on siis annettu siirtymäaika. Lainsäädännön mahdollistamat poikkeamiset puhdistusvaatimuksesta eivät yleensä koske vapaa-ajan asutusta. Näistä poikkeamista kannattaa huomata ainakin, ettei ikääntyneille (9.3.1943 tai ennen syntyneille) myönnetty vapautus koske vapaa-ajan asutusta, vaan heidänkin mökkinsä jätteenkäsittelyjärjestelmä tulee olla käyttökuntoinen. Poikkeamiset haetaan aina mökkikunnan viranomaisilta.

Jätevesiremontille on mahdollista hakea jatkoaikaa, jos ympäristökuormitus on vähäinen. Tämä tarkoittaa, että jos mökki on pääasiassa vain 1-2 henkilön käytössä, mökillä on kuivakäymälä ja pesuvesille on jo käsittelyjärjestelmä. Vesivessalliselle mökille jatkoajan saaminen edellyttää, että käyttöpäiviä on vain muutama vuodessa. Myös kohtuuttomuuden perusteella voi hakea jatkoaikaa. Tällöin jätevesiasetuksen edellyttämien remonttien katsotaan tulevan kustannuksiltaan ja teknisesti vaativiksi.

 

Aikataulu

Jos rakennat uuden mökin, on jätevesijärjestelmä rakennettava heti säädösten mukaiseksi. Ennen vuotta 2004 rakennetun mökkikiinteistön jätevesijärjestelmän on oltava asetuksen mukainen viimeistään 31.10.2019, jos mökki siis sijaitsee edellä kerrotuilla herkillä alueilla. Poikkeuksena on jos mökillä on kantovesi ja kuivakäymälä, tai jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon. Vaatimusten mukainen jätevesijärjestelmä on rakennettava myös, jos kiinteistöä muutetaan tai laajennetaan merkittävästi tai kiinteistön jätevesijärjestelmää korjataan tai muutetaan.  Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava jätevedenkäsittelyjärjestelmä on uusittava heti.

 

Mökkiläiselle ohjeita vesiensuojeluun:

  • Sijoita ulkohuussi ja komposti kauas rannasta
  • Huolehdi ettei pesuvedet tai ulkohuussin nesteet valu vesistöön edes käsiteltyinä
  • Tarkista mökkikunnastasi, onko viemäröityjä matonpesupaikkoja. Jos ei ole pese kuivalla maalla, samoin pyykit.
  • Käytä pesuaineina luonnonmukaisia ja nopeasti hajoavia pesuaineita
  • Älä rakenna rantaan asti, äläkä lannoita rantakaistaletta.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot