Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Rakentamisen toteutustavat ja tekijät

Lomarakentamisessa on omatoimisuus edelleen suurta. Noin 75 % lomarakentajista osallistuu mielestään itse aktiivisesti rakennustöihin, vain vajaa 10 % teettää mökkinsä "avaimet käteen" periaatteella. Suurta omatoimisuuden astetta selittää pitkälti aikaisempi kokemus, sillä rakentajista 80 % on jo aikaisemmin rakentanut mökin tai muuten harrastanut rakentamista.

Monelle perheelle loma-asunnon suunnitteleminen ja rakentaminen muodostuu jopa useita vuosia kestäväksi vapaa-ajanviettomuodoksi. Omatoimisuus vaikuttaa voimakkaasti myös muodostuviin rakennuskustannuksiin, sillä omalla työllä voi säästää jopa puolet rakentamiskustannuksista.

Kaikki itse vai avaimet käteen

Lomarakentamisen toteutustapojen ääripäinä omatoimisuusmittarilla tarkasteltuna ovat toisessa päässä omista puista paikallarakentaminen, toissa avaimet käteen rakennuttaminen. Tyypillisin muoto löytyy kuitenkin jostain näiden väliltä. Asiasta kiinnostuneelle harrastajalle rakentaminen ja rakentamisen opettelu ovat hauskoja asioita, mutta vievät myös paljon aikaa. Oman osallistumisensa määrä kannattaakin suunnitella olosuhteiden mukaan. Jos mökin haluaa nopeasti valmiiksi, usko omiin taitoihin horjuu tai haluaa harrastaa pääasiassa muuta kuin rakentamista, on paras teettää mökkinsä ammattilaisella. Tällöinkään ei tarvitse pelätä jäävänsä kokonaan rakentamisen iloista paitsi, työn makuun pääsee kyllä vaikka käyttäisikin teollisia talopaketteja tai toimisi itse "vain" asioiden järjestelijänä, työmaan siivoojana ja ammattilaisten apumiehenä.

Mökin rakentaminen vaatii keskimäärin 200 työpäivää työmaalla, joista noin 150 on omia tai talkoopäiviä, 50 ulkopuolisten tekemiä.

Teollinen hirsitalo

Noin 70 % loma-asunnosta on hirsirakenteisia.

massiivihirsiseinaTeollisesti valmistetussa hirsitalossa kaikki hirret on valmiiksi tehtaalla työstetty ja sovitettu toisiinsa. Työmaalla hirsikehikko kootaan valmistajan tarkkojen ohjeiden mukaisesti valmiiksi talorungoksi.

Tavalliseen ns. täydelliseen puuosatoimitukseen kuuluvat paitsi hirret, myös kaikki muu tarvittava puutavara, kuten ala- ja välipohjapalkit, vesikattorakenteet, lattia-laudat ja paneelit sekä ovet ja ikkunat. Toimitukseen kuuluu isoimmilla toimittajilla usein myös vesikatemateriaalit.

Pakettitoimitusta varten tilaaja tavallisesti tekee tai teettää etukäteen valmiiksi suunnitelmien mukaiset perustukset ja muutoinkin valmistaa työmaan rungon pys-tytysvaihetta varten. Nämä valmistelutyöt sisältävät mm. raskaalle kuljetuskalustolle tarkoitetun kulkutien rakentamisen. Lisäksi on tavaroiden vastaanottoa ja säilytystä varten tehtävä asialliset varastointialustat.

Hirsitalon runko voidaan pystyttää itse tai toimitukseen voidaan sisällyttää rungon kasaus. Tehtaan omalta pystytysporukalta kuluu vain muutama päivä rungon saattamiseksi vesikattovalmiuteen. Jos on päädytty omatoimiseen pystytykseen, kannattaa hirsirakentamisen erikoisuuksiin tutustumiselle ja yksityiskohtien opettelemiselle varata aikaa ennen varsinaista pystytystyötä. Hirsirakentamisesta järjestetään muutaman illan kurssimuotoisia tietopaketteja, joissa perustiedot on hyvin hankittavissa. Hirsirakentamiseen ja sen erityispiirteisiin voi tutustua myös kirjallisuuden välityksellä. Merkkikohtaisiin pystytysohjeisiin ja suunnitelmiin kannattaa perehtyä huolella.

Puuelementit

Teollinen loma-asunto voidaan rakentaa paitsi hirrestä myös suur- tai pienelemen-teistä. Markkinoilta löytyy myös elementtitekniikalla toteutettuja, mutta ulkonäöltään hirsitaloja vastaavia ratkaisuja. Elementti on nopea rakentamisvaihtoehto, jossa tehtaalla valmiiksi tehdyt, korkean valmiusasteen seinäkappaleet asennetaan valmiiden perustusten päälle.

Suurelementtitekniikkaan päädyttäessä kannattaa varmistaa, että rakennuspaikalle pääsee helposti suurella ja raskaallakin kuljetus- ja nostokalustolla. Asennustyössä kannattaa käyttää tehtaan omaa pystytyspalvelua, joka tuntee raskaiden osien käsittelytavan ja oikeat liitostekniikat. Seinät nousevat suurelementtejä käyttäen varsin nopeasti, yleensä yhden päivän aikana.

Talopakettiin kuuluvat yleensä myös kattotuolit ja vesikattorakenteet, jotka noste-taan valmiiden seinien päälle ja asennetaan paikoilleen. Sisustustöihin päästään yleensä jo parin viikon kuluttua elementtitoimituksesta. Suurelementtien valmiusaste on yleensä pienelementtejä korkeampi: ikkunat ja ovet sekä sähköasennusten putkitukset ovat yleensä jo valmiina.

Pienelementit ovat kooltaan sellaisia, että ne voidaan asentaa ilman nosturia, miestyövoimaa käyttäen. Pienelementti on seinän korkuinen ja korkeintaan 180 cm leveä. Puiset pienelementit valmistetaan tehtaalla julkisivua myöden valmiiksi. Työmaalla voidaan tarvita hyvä varastoalusta ja suoja, koska pienelementtien asennukseen voi kulua useampi päivä. Toimitukseen voidaan liittää pystytyspalvelu, mutta myös omatoimiselta rakentajalta pystytystyö onnistuu.

Pre cut

Pre cut on menettelytapa, jossa tarkasti tehdyn suunnitelman mukaan kaikki talorungon puuosat valmistetaan tehtaalla  valmiiksimäärämittaan. Työmaalla tarvitaan sahaa vain harvoin ja osien kokoonpano onnistuu pystytysohjeiden mukaan nopeasti. Vaikka pre-cut toimitus voi periaatteessa sisältää vain määrämittaan työstetyt puuosat, sisältyy tyypilliseen pakettiin suunnilleen samat rakennusosat ja palvelut kuin muihinkin talopaketteihin.

Paikallarakentaminen

Paikallarakentaminen on yleensä kaikkien omatoimisimpien rakentajien valitsema vaihtoehto, mahdollinen, mutta harvinaisempi tapa on loma-asunnon teettäminen pitkästä tavarasta "avaimet käteen"-periaatteella. Joissain tapauksissa, kuten kelomökeissä, se on kuitenkin yleistä.  Kelorakennuksia ei teollisesti valmisteta, mutta niiden tekeminen vaatii  korkeata ammattitaitoa.

Omatoimirakentajista enemmistö valitsee  yleensä rankarunkoisen, lautajulkisivuisen rakennuksen, koska tämä on helpompi ja yksinkertaisempi tehdä kuin hirsimökki.  Jos käytettävissä on riittävästi tietotaitoa,  aikaa ja vaikkapa omasta metsästä kaadettuja hirsiä, voi hirsimökinkin tehdä paikallarakentaen. Markkinoilla on  myös siirrettäviä koneita, joilla voidaan hirsiaihioiden työstämistä helpottaa.

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

vertia banneri