Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Mökkeilyn työllistävä vaikutus

Numerot puhuvat sen puolesta, että Suomessa pitäisi keskittyä mökkeilyn edistämiseen eli esim. mökkirakentamisen vapauttamiseen määräysten ja byrokratian kourista. Mökkeilyn ja loma-asumisen merkitys yhteiskunnalle on huomattava: talous- ja työllisyysvaikutukset ovat noin 7 mrd. euroa ja noin 80 000 työpaikkaa eli yhtä mökkikiinteistöä kohti 10 000 euroa ja 0,11 työpaikkaa.

Kuva: Kannustalo

 

MERKITTÄVÄT MÖKKEILYN TALOUSVAIKUTUKSET OVAT (YHTEENSÄ 7 MILJARDIA EUROA)

Rakentaminen, korjaus ja kiinteistökaupat

2,3 mrd. euroa

Päivittäistavarahankinnat

1,7 mrd. euroa

Mökkimatkojen kustannukset

1,6 mrd. euroa

Verot ym. maksut

0,7 mrd. euroa

Palvelujen ja kestokulutustavaroiden hankinta

0,7 mrd. euroa

Yhteensä

7 mrd. euroa

 

Laskelman perustana on loma-asuntokannan arviointitutkimus ja mökkeilyn talous- ja työllisyysvaikutusten arviointitutkimus (Rakennustutkimus RTS Oy 2016). Työllisyysvaikutus on laskettu kansantalouden tilinpidon ostovoimakorjatuilla työllistämiskertoimilla käytetyistä euroista.

Meneillään oleva koronapandemia voi kasvattaa kotimaan matkailua ja mökkeilyä, kun lentohinnat noussevat huomattavasti, huoli ympäristövaikutuksista kasvaa ja uhka pandemiaan sairastumisesta ulkomailla ja siellä hoitoon pääsemisestä aiheuttaa pelkoa.  Viime vuosina ulkomailla lomailuun on ”hävitty” noin miljardi euroa vuodessa. Mitä kaikkea hyvää se toisikaan kotimaiselle matkailulle ja kulutukselle, jos tuo raha saataisiin käännettyä kotiinpäin. Kunhan pandemia hellittää ja matkailu jälleen avautuu, olettaa myös voi, että ulkomaiset matkailijat arvostavat vielä entistä enemmän suomalaisen mökkeilyn antamaa rauhaa, terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Suomi mökkeilee –tutkimus osoittaa, että 70 % suomalaisista, eli noin 4 miljoonaa suomalaista harrastaa mökkeilyä omalla tai toisen mökillä lähes kuukauden ajan. Loma-asuntokiinteistöjä on kaikkiaan noin 720 000. Näistä noin 75 % on alun perin mökkikiinteistöiksi rakennettuja ja 25 % alun perin maalaistaloiksi rakennettuja. Kaikkiaan mökkikiinteistöille on rakennettu 3,1 rakennusta/kiinteistö. Meillä on siis 2,5 miljoonaa lomarakennusta, eli melkoinen kansallisvarallisuus, jonka markkina-arvokin on liki 80 mrd. euroa. Mökkikiinteistöt tuottavat lisäksi mökkeilijöille paljon henkistä ja fyysistä ravintoa, millä edelleen on suuri merkitys niin mökkeilijän hyvinvoinnille kuin taloudellekin.

Erityisen suuri merkitys mökkeilyllä on kuitenkin maaseudun elinvoimaisuudelle ja tulevaisuudelle ja sitä kautta kunnille ja valtiolle.

Mökkiläisten ja maaseudun onneksi on sentään viime vuosina tehty merkittäviä muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin täysin turhan byrokratian purkamiseksi. 

Valtaa on pari vuotta sitten siirretty ELY-keskuksilta kunnille. Pienimuotoista rakentamista voi nyt tehdä luvatta tai kunnan rakennusluvalla ja toimenpideluvalla, mökin voi muuttaa vakituiseksi asunnoksi entistä helpommin, kunta voi myöntää poikkeusluvan vahvistetusta kaavasta ja myös suuremmalle rakennusoikeudelle kuin asemakaavassa on. Toivoa sopii nyt, että kunnat hyödyntävät annetun tilaisuuden omissa rakennusjärjestyksissään helpottaen ja joustavoittaen pienrakentamisen valvontaa.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot