Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Mökkeily työllistää Suomessa

Mökkeilyn ja loma-asumisen merkitys yhteiskunnalle on huomattava: taloudellisuus- ja työllisyysvaikutukset  ovat noin 7 miljardia euroa ja noin  80 000 työpaikkaa, eli yhtä mökkikiinteistöä kohti 10 000 euroa ja 0,11 työpaikkaa. Numerot puhuvat sen puolesta, että Suomessa pitäisi keskittyä mökkeilyn edistämiseen eli esim. mökkirakentamisen vapauttamiseen määräysten ja byrokratian (sekä kateuden) kourista.

Kuva: Kannustalo

 

MÖKKEILYN TALOUSVAIKUTUKSET SUOMESSA, JAKAUMA (YHTEENSÄ 7 MILJARDIA EUROA)

Rakentaminen, korjaus ja kiinteistökaupat 33 %
Päivittäistavarahankinnat 24 %
Mökkimatkojen kustannukset 23 %
Verot ym. maksut 10 %
Palvelujen ja kestokulutustavaroiden hankinta 10 %
Yhteensä 100 %

Yhtä mökkikiinteistöä kohti talousvaikutukset ovat vastaavasti keskimäärin 10 000euroa/mökki. Yksi mökkikiinteistö työllistää 0,11 henkeä vakituisesti, eli kaikkiaan mökkeily työllistää noin 80 000 henkilöä.

Mökkeily voisi hyvin toimia esim. ulkomaalaisten vieraiden kestitsemisessä eli matkailijoita tulisi Suomeen enemmän kuin itse matkaillaan maailmalla. Nyt hävitään tässä noin miljardi euroa vuodessa.

Laskelman perustana on loma-asuntokannan arviointitutkimus ja mökkeilyn talous- ja työllisyysvaikutusten arviointitutkimus (Rakennustutkimus RTS Oy 2016). Työllisyysvaikutus on laskettu kansantalouden tilinpidon ostovoimakorjatuilla työllistämiskertoimilla.

 

Suomalaisista noin 70 % mökkeilee

Suomi mökkeilee –tutkimus osoittaa, että 70% suomalaisista, eli noin 4 miljoonaa suomalaista harrastaa mökkeilyä omalla tai toisen mökillä lähes kuukauden ajan. Loma-asuntokiinteistöjä on noin 720 000. Näistä noin 75% on alun perin mökkikiinteistöiksi rakennettuja ja 25% alun perin maalaistaloiksi rakennettuja. Kaikkiaan mökkikiinteistöille on rakennettu 3,5 rakennusta/kiinteistö. Meillä on siis 2,5mmiljoonaa lomarakennusta, eli melkoinen kansallisvarallisuus, jonka markkina-arvokin on liki 80Mrd euroa. Mökkikiinteistöt tuottavat lisäksi mökkeilijöille paljon henkistä ja fyysistä ravintoa, millä edelleen on suuri merkitys niin mökkeilijän hyvinvoinnille kuin taloudellekin.

Erityisen suuri merkitys mökkeilyllä on kuitenkin maaseudun elinvoimaisuudelle ja tulevaisuudelle ja sitä kautta kunnille ja valtiolle.

 

Eroon ylimääräisestä mökkirakentamisen byrokratiasta

Mökkiläisten ja maaseudun onneksi on sentään viime vuosina tehty merkittäviä muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin täysin turhan byrokratian purkamiseksi. Niin kummalta kuin se kuulostaakin, mökkirakentaminen on ollut koko rakennusalan tiukimmin säädelty ja ohjattu osa-alue.

Valta on pari vuotta sitten siirretty Ely-keskuksilta kunnille. Pienimuotoista rakentamista voi nyt tehdä luvatta tai toimenpideluvalla, mökin voi muuttaa vakituiseksi asunnoksi entistä helpommin, kunta voi myöntää poikkeusluvan vahvistetusta kaavasta ja myös suuremmalle rakennusoikeudelle kuin asemakaavassa on. Toivoa sopii nyt, että kunnat hyödyntävät annetun tilaisuuden omissa rakennusjärjestyksissään helpottaen ja joustavoittaen pienrakentamisen valvontaa

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot