Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Mökkirakentamisen kustannukset

Suurin vaikuttaja mökin rakentamiskustannusten syntymiseen on rakentaja itse valinnoillaan. Kustannukset syntyvät monista tekijöistä, joista suurimpia ovat loma-asunnon koko ja muoto, toteuttamistapa ja varustelutaso. Samankokoisetkaan rakennukset eivät maksa yhtä paljon, vaan erot syntyvät tonttiolosuhteista, tilojen sijoittelusta, lämmitys- ja ilmastointiratkaisuista, materiaalivalinnoista, kodinkoneiden ja keittiökalusteiden valinnasta sekä hankkeen toteutustavasta. Rakennuskustannuksiin voidaan vaikuttaa eniten suunnitteluvaiheessa, koska keskeiset päätökset tehdään silloin.

 

Alla olevissa taulukoissa on keskiarvoisen kesämökin ja talvimökin rakentamiskustannukset ja jakaumat laskennallisesti ammattilaisten tekemänä kevään 2019 tasolla. Mökit ja eri rakennusosat on tehty keskiarvoisen ja –laatuisen mökin (tutkimus 2018/19) pohjalta. Laskennassa on käytetty ammattilaisten keskiarvoisia työkustannuksia teetettynä. Kun lomarakentajilta 2018/19 kysyttiin rakentamisen kokonaismenoja, saatiin keskimäärin noin kolmanneksen pienemmät menot. Tämä johtuu pääasiassa mökkirakentajien oman suunnittelu- ja rakennustyön merkittävästä osuudesta, mutta myös siitä, että omatoimirakentajan mökkikustannuksista jää osa huomioimatta (esim. asioinnin, työmaatarvikkeiden jne.) ja mökki kaikkineen ei tule yleensä heti täysin valmiiksi.

Rakentamiskustannuksiin voidaan vaikuttaa merkittävästi materiaali- ja tekniikkavalinnoilla, valitsemalla mökkipaketeista tyyppiratkaisuja, jne.

Kun arvioit oman mökkisi rakentamiskustannuksia, voit käyttää oheisen taulukon kustannusarvoja neliömäärälläsi korjattuna eli esim. normaalitason talvimökki 100 m² kustantaa ammattilaisilla teetettynä kokonaisuudessaan 100/81 x 156 500 € = 193 200 €. Omatoimisuudella voi säästää suunnittelussa valitsemalla valmiiksi suunnitellun ja koetun tyyppiratkaisun sekä työn osuudessa hallitsemillaan osa-alueilla.

 

 

Esimerkiksi rakennuskustannukset koskevat kesäasuttavaa mökkiä nettoalaltaan 50 m² ja talvimökkiä nettoalaltaan 81 m². Nettoalalla tarkoitetaan lattiatasojen kokonaisalaa. Rantasaunan rakentamisen kustannukset ovat neliötä kohden pienempiä. Merkittävimmät erot tulevat talotekniikan ja varustelun valinnoissa erityyppisiin mökkeihin. Kokonaishinta nettoneliötä kohden on kesämökeissä 1 722 €/m² ja talvimökeissä 1 932 €/netto-m². Uuden omakotitalon rakentamiskustannus 2019 = 2 052 €/netto-m².

 

 

Kustannusten hallinta

Eri tilojen rakentaminen on erihintaista. Kalleimmat neliöt syntyvät yleensä keittiöissä ja kosteissa tiloissa, kun taas olo- ja makuuhuonetiloissa päästään halvemmalla, puhumattakaan varastoista. Rakentamisen kustannushallinnan kannalta on tärkeää tietää, miten kustannukset määräytyvät koko projektin eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa eniten kustannuksiin, mutta tärkeää on seurata kustannusten muodostumista koko rakentamisen aikana, jotta budjetti ei missään vaiheessa pääse ylittymään. Jos kustannukset jossain vaiheessa ylittyvät suunnitelluista, havaitaan seurannan avulla poikkeama heti ja tilanteeseen voidaan vielä vaikuttaa.

 

  

Artikkeli: Muista myös kotitalousvähennys! 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

vertia banneri

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot