Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Hyvin suunniteltu mökki on kestävä ratkaisu

Lähtökohtana suunnittelussa tulee aina olla kestävä ja terveellinen rakennus. Hyvin suunniteltu ja toteutettu mökki kestää pitkään, on huoltotöiltään helpompi, soveltuu ympäristöönsä, vastaa käyttäjän tarpeita pitkään ja ennen kaikkea säilyttää arvonsa paremmin. Mökin, kuten muidenkin pysyvien asuinrakennusten, tulee kestää ilmaston ja käytön rasituksia pitkään, sen tulee olla käyttäjälleen turvallinen ja miellyttävä asua. Ilman huoltoa ja säännöllisesti tehtäviä kunnostuksia mikään rakennus ei pysy asuinkunnossa sukupolvelta toiselle. Hyvin suunniteltu rakennus palvelee pitkään ja suo onnistumisen iloja vielä vuosia rakentamisen jälkeenkin ja päästää käyttäjänsä huomattavasti helpommalla, kun asumiseen ei liity ylimääräisiä virheistä johtuvia huolia. Suunnitteluvaiheessa on tärkeätä miettiä käytetäänkö mökkiä joskus tulevaisuudessa myös talvella, tai mahdollisesti kakkoskotina.

 

Suunnittelun perusta

Tulevan loma-asunnon suunnittelun pohjana on aina perheen tarpeet. Paljon vaikuttaa se, kuinka paljon ja millaisina vuodenaikoina mökkiä tullaan käyttämään. Lämpiminä aikoina ulkotilat, terassit ja piha muodostavat oleellisen osan käyttötilasta, eikä suuria sisätiloja kaikkine mukavuuksineen välttämättä kaivata. Kylminä vuodenaikoina väljät sisätilat, mahdollinen sisävessa, tehokas lämmitys ja muu tekninen varustelu alkavat tuntua välttämättömyyksiltä. Suunnittelussa painavat myös tulevat tarpeet, sillä merkittävän osan uusista loma-asunnoista haaveillaan toimivan myös jossain vaiheessa tulevaisuudessa joko kakkoskotina, tai vakituisena asuinpaikkana. Suunnitteluvaiheessa määritellään mökin pohjaratkaisu, julkisivut, rakennusmateriaalit, sekä ympäristöön sopivuus ja hyvin pitkälle myös kustannukset.

 

himoshuippu 3

Suunnittelun lähtökohtana on aina oltava kestävä ja terveellinen rakennus. Hyvin suunniteltu mökki sopii myös ympäristöönsä. Mikään rakennus ei kuitenkaan pysy kunnossa, ellei sitä huolleta. Kuva: Honkarakenne

 

Malliratkaisut

Teollisten valmistajien nettisivut, mökkiesitteet ja – kirjat ovat hyvänä apuna, kun mietitään rakennuksen muotoa ja jäsentelyä. Niistä löytyy suoraan, tai pienin muutoksin omiin ajatuksiin sopiva malli. Suosituimpiin malleihin pääsee usein tutustumaan valmistajan näyttelyalueilla. Ammattisuunnittelijan apuun kannattaa turvautua ja aikaisessa vaiheessa, sillä hän osaa katsoa miten mökki ”istutetaan ” tontille oikeaan suuntaan ja osaa yhdistää perheen tarpeet toimivaksi tilaratkaisuksi.

 

Pääpiirustukset ja työpiirustukset

Rakennuslupaan tarvitaan aina pääpiirustukset ja asemapiirros. Kuvat voidaan teettää ulkopuolisella suunnittelijalla, mutta valmismökkien lupakuvat syntyvät helposti ja edullisesti osana mökkitoimitusta. Rakentamista varten pääpiirustusten pohjalta tehdään työpiirustukset tarkempaan mittakaavaan (1:50). Pääpiirustusten lisäksi tarvitaan mm. sähkösuunnitelma, LVI-suunnitelma, rakennesuunnitelmat laskelmineen sekä perustussuunnitelma. Työpiirustusten rinnalle laaditaan myös rakennustapaselostus, joka kertoo millä tavalla ja minkälaiseen laatutasoon rakenteet tehdään, mitä materiaaleja käytetään jne.

 

Vastaava työnjohtaja ja valvonta

Laki edellyttää, että jokaisella rakennustyömaalla on viranomaisten hyväksymä vastaava työnjohtaja, joka valvoo puolestasi, että kaikki viranomaisten vaatimat katselmukset tulevat ajallaan hoidetuiksi ja seuraa ja ohjaa yhdessä pääsuunnittelijan kanssa rakennustyön kulkua. Siinä missä pääsuunnittelija huolehtii, että’ rakennuksen rakennussuunnitelma ja erikoissuunnitelmat muodostavat toimivan kokonaisuuden, vastaava työnjohtaja vastaa, että työt tehdään rakennusteknisesti oikein, pitää rakennustyön tarkastuskirjaa ja tilaa tarkastukset.

 

 

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

vertia banneri