Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Perustukset Leca®-tuotteilla

YRITYSESITTAA2

Leca Finland Oy:

Leca®-harkkoja on käytetty jo yli 50 vuoden ajan perustusten tekemiseen. Kevytsorasta valmistetun harkon hyviä ominaisuuksia ovat muun muassa: pienempi routasyvyys, ei kondenssia perustuksen yläosissa, hyvä kylmäsillan katkaisu, pieni kapillaarinen vedenimu ja kevyt rakenne. Leca®-harkko painaa muurattuna vain kolmasosan betonin painosta, mikä on huomion arvoinen asia varsinkin silloin kun rakennustarvikkeita ei saada tuotua kuorma-autolla aivan rakennuspaikan viereen. Kaiken tämän lisäksi harkkoperustuksen muuraus onnistuu yleensä talkooporukallakin.

 

Perustusten suunnittelu

Ennen perustustöiden aloittamista selvitetään perustamisolosuhteet, jolloin saadaan valittua mökille tähän kohteeseen sopivin perustamistapa. Mikäli rakennuspaikan korkeuserot ovat pieniä, voidaan perustustyypiksi valita esim. maanvarainen alapohja. Jos korkeuserot ovat yli 0,5 m, tulee varmemmaksi ja edullisemmaksi tehdä tuuletettu kantava alapohja (ns. rossipohja). Yleinen mökkien perustustapa on anturoiden varaan muuratun perusmuurin (ns. sokkeliperustus) lisäksi pilariperustus. 

lecaomatoimisestiperus1

 

Anturan tekeminen

Rakennuksen kulmapisteiden merkitsemis- ja kaivutöiden jälkeen on anturanteon aika. Perusmuurin antura voidaan tehdä tasaisella maapohjalla Leca®-anturaharkoista, joiden käyttö ei vaadi suuria valutöitä. Mikäli maapohja ei ole tasainen ja antura joudutaan porrastamaan, valetaan antura betonista. Myös pilariperustuksen antura valetaan betonista. Anturan yläpinta tehdään tarkasti oikeaan korkeuteen, jotta harkkojen muuraus sujuisi helposti. Antura raudoitetaan rakennesuunnitelmien mukaan ennen betonivalua. Pilariperustuksen anturaan asennetaan lisäksi yksi 12 mm:n harjateräs tartunnaksi pilarille.

Suuremmat, yli 1000 litran betonivalut tehdään kätevimmin valmisbetonista. Mikäli lähistöllä ei ole betoniasemaa tai tieyhteys ei salli raskaan betonikuljetusauton pääsyä rakennuspaikalle, on kuivabetoni oikea valinta. webervetonit S100 Kuivabetoni on 25 kg tai 1000 kg säkeissä toimitettava kuivabetoni, joka sekoitetaan työmaalla puhtaaseen veteen. 25 kg säkistä syntyy valmista betonimassaa n. 12 litraa ja vastaavasti 1000 kg säkistä n. 480 litraa.

 

Harkkojen muuraus

Muurausta varten perustuksen ulkoreunaan asennetaan pystylinja, johon kiinnitetään linjalanka. Kaikki linjalangat asennetaan, jonka jälkeen on helppo tarkastaa perustuksen mitat ja myös ristimitat. Näin varmistutaan, että perustuksesta tulee oikean kokoinen ja suorakulmainen. Huolellisella mittaustyöllä saadaan tarkka lopputulos myös korkeuden suhteen.

Muuraustyö aloitetaan nurkasta, josta voidaan edetä molempiin suuntiin. Leca harkot ohutsaumamuurataan 5 mm:n saumapaksuudella tarkoitukseen kehitetyllä webervetonit ML Leca®-laastilla. Laasti levitetään muurauskelkalla tai -kauhalla. Muurauskelkka on kätevä harkkoperusmuuria muurattaessa. Se säästää jopa kolmanneksen laastia ja nopeuttaa työtä. Pilariharkkoja P-240 muurattaessa muurauskauha on sopivin työväline. Muuraukseen asennetaan harjateräkset rakennesuunnitelmista ilmeneviin paikkoihin, yleensä viimeisen harkkokerroksen alle.

Leca pilariharkosta on kehitetty myös pontillinen malli, nimeltään Leca Pilariharkko P-240 pontattu. Tämä uusi pilariharkko voidaan latoa ilman laastia 1,4 m korkeuteen asti, jolloin työ helpottuu entisestään! Pilariharkkojen välisiin saumoihin ei tule raudoitusta, vaan pilarit raudoitetaan muurauksen tai ladonnan jälkeen harkon keskellä olevaan reikään asennettavalla 12 mm:n harjateräksellä. Reikä valetaan täyteen betonilla lujuusluokka C25/30 (vanha lujuusluokkamerkintä K30) tai webervetonit S 30-Sementtilaastilla.

 

Leca logo vektoroitu

Leca Finland Oy

Rakentajaneuvonta puh.  010 44 22 312

Esitteitä voit tilata puh. 010 44 22 344

www.leca.fi

 

Leca logo vektoroitu opt

Yhteystiedot

Leca Finland Oy

www.leca.fi

Puh. 010 44 22 668

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot