Kompostoi jätteet hyötykäyttöön

Reset
Viimeksi päivitetty: 27.05.2021 16:44

Uuden jätelain periaate on, että jätteet käsitellään ja kierrätetään mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa. Jokainen kiinteistö, siis myös loma-asunto, on velvollinen lajittelemaan jätteensä ja hoitamaan asiallisesti niiden käsittelyn. Orgaanisen kotitalousjätteen käsittelyssä tämä merkitsee lähinnä kompostointia. Talousjätteille kannattaa hankkia oma lämpöeristetty kompostori ja jättää avokompostointi vain lehtien ja leikkuujätteiden käsittelyyn.

Kompostointi ympäristön kannalta

Ympäristöministeriön mukaan talousjätteiden kompostointi tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu hajua tai terveyshaittaa maaperän tai talousveden likaantumisen vuoksi. Komposti on tehtävä ja sijoitettava siten, että eläinten pääsy kompostiin estyy.

Kompostiin kelpaavia jätteitä ovat keittiöjäte, kukkamulta, kasvijätteet, talouspaperi, servetit, kahvin ja teen porot suodatinpusseineen, kotieläinten häkkien siivousjätteet sekä pienissä määrin sanomalehtipaperi ja luonnonkuidut.

 

Lämpökompostori

Parhain ratkaisu kotitalousjätteille on lämpökompostori. Sen avulla kompostoitumista tapahtuu lähes koko vuoden riippuen lämpöeristyksestä sekä käytön määrästä. Lämpökompostorin etuina ovat myös jyrsijöiden ja muiden eläinten pääsyn sekä tuulisella säällä jätteiden leviämisen estyminen.

Lämpökompostorissa on nimensä mukainen lämpöeristys ja säädettävä ilman saanti, joiden avulla saadaan aikaan mahdollisimman hyvät elinolosuhteet mikrobeille. Komposti sijoitetaan tontin laidalle, mielellään puolivarjoiseen paikkaan. Sijoituksessa tulee ottaa myös tyhjennettävyys huomioon. Massan alaosasta otetaan käyttöön tai jälkikompostoitumaan vain se aineosa, jossa jätteiden rakenteista ei ole enää mitään jäljellä.

 

Talousjätteen kompostointi

Jätteiden lajittelu tapahtuu jo ruuan valmistuspaikassa, jossa kaikki eloperäinen aines kerätään jätesankoon. Jokaisen tyhjennyskerran jälkeen kompostiin lisätään seosaineita, joita ovat risuhake, kutterinlastu tai esim. varta vasten tähän tarkoitukseen valmistetut tuotteet. Seosaineen tarkoituksena on kuivattaa liika kosteus sekä varata massaan riittävä määrä ilmaa. Lannoittamattoman kasvuturpeen lisäys seosaineeseen poistaa tehokkaasti kosteutta ja estää hajun muodostumista.

Kompostin hoidossa on tärkeää, että lämpötila, kosteus ja pH ovat oikeat. Jos komposti on liian märkää, hapettomassa tilassa massa vain mätänee kompostoitumatta, ja myös liian kuivassa massassa pieneliötoiminto pysähtyy. Kompostia pitää myös sekoittaa, jottei massa tiivistyisi. Jos kompostoinnin käyntiin lähtemisen kanssa on vaikeuksia, voivat erilaiset herätevalmisteet auttaa ongelmaan.

 

Puutarhajätteet lehtikompostiin

Puutarhasta tulee paljon erilaisia eloperäisiä jätteitä. Nurmikon leikkuujäte, pienet risut ja oksat sekä syksyn lehdet ja naatit ovat oikeaa materiaalia lehtikompostoriin. Kompostin ympärille kannattaa laittaa kehys. Sen voi käsistään kätevä tehdä itse, mutta on myös mahdollista ostaa valmis puu-, muovi- tai metallikehikko. Avokompostissa kompostoituminen kestää huomattavasti pidempään, joten kyseeseen tulee usein kahden kehikon hankkiminen. Toista täytetään kesän mittaan, ja toisessa muhii ylivuotinen massa. Kääntely ja oikeiden olosuhteiden ylläpitäminen nopeuttavat kompostoitumista. Syksyllä kerätty jäte käännellään ja peitetään esim. pihasta haravoiduilla lehdillä. Puutarhan jätteistä syntynyt kompostimulta vaatii jälkikompostoinnin ja kalkituksen ennen varsinaista käyttöä.

 

Kompostointiin liittyvät jätehuoltomääräykset: