Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kysy lakiasioista - asiantuntijamme vastaavat.

Onko sinulla kysymyksiä tai ajatuksia pienrakentajan lakiasioihin liittyen? Annamme neuvontaa ja vastaamme kysymyksiinne koskien rakentamisen, remontoimisen ja asumisen ongelmatilanteita ja virhevastuita. Pyrimme vastaamaan viimeistään kahden viikon sisällä. Rakentamisen ja asumisen kumppani lakiasioissa, Asianajotoimisto Veneskoski Oy.Sähköpostisi
Nimesi
Viesti

Onko haja-asutusalueella oleva kiinteistö liitettävä kunnan vesijohtoverkkoon?

Kysymys: Voiko haja-asutusalueella olevalla omakotitalolla olla ns. omasta kaivosta talousvesi ja toisaalta liityntä kunnan jätevesiviemäriverkkoon vai onko kiinteistö liitettävä myös kunnan vesijohtoverkkoon?


Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä että terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Kunta hyväksyy alueellaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ja määrittää samalla alueet, jotka on saatettava vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin. Vesihuoltolain mukaan toiminta-alue esitetään kartalla, jolta käyvät ilmi sekä vesijohtoverkoston että jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet.

Kysymyksen perusteella vaikuttaisi siltä, että kiinteistö kuuluu kyseisen kunnan tai kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, koska mahdollisuus liittyä jätevesiviemäriverkkoon vaikuttaisi olevan. Vesihuoltolain 3 luku 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin eli kysyjän kaltainen järjestely liittyä vain kunnan jätevesiviemäriverkkoon ei vesihuoltolain mukaan ole pääsääntöisesti mahdollista.

Poikkeuksena vaikuttaisi vesijohtoverkostoon liittymisen osalta olevan vesihuoltolain mukainen tilanne, jossa kiinteistö sijaitsee taajaman ulkopuolella ja kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja kiinteistöllä olisi käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Tällöin voi olla mahdollista saavuttaa kysyjän toivoma tilanne ja olla liittymättä vesijohtoverkkoon. Tässä tapauksessa paikallinen vesihuoltolaitos voi kuitenkin kieltää tämän vesihuoltolakiin perustuvan poikkeusmahdollisuuden soveltamisen.

 

Kirjoituksen on laatinut Asianajotoimisto Veneskoski Oy:n lakimies.

Veneskoski Logo

www.veneskoski.com

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot