Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kysy lakiasioista - asiantuntijamme vastaavat.

Onko sinulla kysymyksiä tai ajatuksia pienrakentajan lakiasioihin liittyen? Annamme neuvontaa ja vastaamme kysymyksiinne koskien rakentamisen, remontoimisen ja asumisen ongelmatilanteita ja virhevastuita. Pyrimme vastaamaan viimeistään kahden viikon sisällä. Rakentamisen ja asumisen kumppani lakiasioissa, Asianajotoimisto Veneskoski Oy.Sähköpostisi
Nimesi
Viesti

Mikä neuvoksi kun naapurin sikarinsavu kulkeutuu kotiin?

Ongelmatilanne: Rajanaapurimme polttaa terassillaan, aivan rajassamme kiinni, voimakkaan hajuista sikaria useita tunteja päivässä. Talomme ilmanotto on juuri tässä kohdassa, joten sankka sikarinsavu kulkeutuu sisälle asti. Eniten savusta kärsii astmaa sairastava poikamme, joka ei saa iltaisin unta ja välillä jopa palohälytin soi. Naapuri ei suostu valituksia kuulemaan eikä kaupungin puoleltakaan ole voitu auttaa. Eikö meillä, omistamassamme talossa tulisi olla vähintään yhtäläinen oikeus terveeseen ilmaan kuin naapurillamme jatkuvaan sikarinpolttoon omalla kiinteistöllään?

 

Laki eräistä naapuruussuhteista (naapuruussuhdelaki) velvoittaa naapurukset huomioimaan toistensa edut kiinteistöään käyttäessään. Tyypillisesti naapuruussuhdelain perusteella arvioitavaksi tulevia rasituksia ovat muun muassa melu, lika, pöly ja haju. Tupakan- tai sikarinsavun haitallisuus ja haju voivat olla naapuruussuhdelain tarkoittamia rasituksia naapurikiinteistöllä asuvalle.

Savusta aiheutuvan rasituksen tulee olla objektiivisesti arvioiden kohtuutonta. Näin ollen esimerkiksi rasituksesta kärsivän henkilön terveydentilasta aiheutuvat erityisvaatimukset eivät riitä vaan haitan tulee olla yleisemmin arvioiden kohtuutonta. On kuitenkin mahdollista, että tupakointia koskevan erityislainsäädännön jatkuvasti kiristyessä kohtuuttomuutta koskevassa kokonaisharkinnassa aiheuttajan vahingoksi huomioidaan se, että kysymyksessä on haitalliseksi tiedetty tupakansavu.

Sitä, onko tupakointi naapurikiinteistöllä ylittänyt kohtuuden rajat naapuruussuhdelain tarkoittamalla tavalla, ratkaistaan kokonaisharkinnan perusteella. Tällöin otetaan huomioon rasituksen tavanomaisuus, voimakkuus, kesto ja muut vastaavat seikat. Oikeuskäytännön mukaan sinänsä yleisesti ottaen sallittuakin toimintaa (niin kuin tupakointikin on) voidaan pitää naapuruussuhdelain tarkoittamalla tavalla kohtuuttomana jos se voidaan osoittaa häiritseväksi ja tupakoija suhtautuu välinpitämättömästi mahdollisuuksiinsa järjestää tupakointinsa naapurustoa haittaamattomalla tavalla. Näin ollen sietokynnystä ja sen ylittymistä arvioitaessa merkitystä voi olla myös sillä, voiko tupakoiva naapuri omalla sijoittumisellaan vaikuttaa savun kulkeutumiseen ja siten saada aikaan olosuhteet, jossa savua ei kulkeudu sisään talon ilmastoinnin kautta.

Naapuruussuhdelain mukaisena seuraamuksena voidaan vaatia rasitusta aiheuttavan toiminnan poistamista ja vahingonkorvausta. Jotta mahdollisuus naapuruussuhdelain mukaisten vaatimusten esittämiseen ei kilpistyisi näytön puutteeseen, olisi kohtuuttomaksi koetuista haju- ja savuhaitoista hyvä pitää päiväkirjaa ja kerätä yhteen. Objektiivisuusarvionnissa hyötyä on myös siitä, jos tupakoinnin kokee kohtuuttoman haitalliseksi omaa perhepiiriä laajempi henkilöpiiri tai ulkopuolinen havainnoitsija, esimerkiksi kunnan terveystarkastaja.

 

Kirjoituksen on laatinut Asianajotoimisto Veneskoski Oy:n lakimies.

Veneskoski Logo

www.veneskoski.com

 

Lue myös: Kohtuutonta rasitusta naapurisuhteista?

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot