Lakineuvontaa pienrakentajille Suomirakentaa.fi:ssa

Reset
Viimeksi päivitetty: 10.11.2015 10:23

Pienrakentamista koskee tänä päivänä monenlaiset lait, määräykset, asetukset ja ohjeet, jotka ovat usein vaikeaselkoisia ja muuttuvat nopeasti. Lisäksi kuntakohtaiset rakennusjärjestykset ja määräysten tulkinnat vaihtelevat niin, että epäselvyyksiä ja erimielisyyksiä syntyy. Tästä johtuen olemme laajentaneet Suomirakentaa.fi:ssa pienrakentajille tarjottavaa neuvontaa entistä laajemmin kattamaan myös tärkeimmät lakiasiat. Rakentajilla on myös mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavista lakiasioista.

 

Rakennustutkimus RTS Oy ja Asianajotoimisto Veneskoski Oy yhteistyöhön sisällöntuotannossa

Uusi ”Lakiasiat”-palkki kokoaa yhteen rakentamiseen ja pientaloasumiseen liittyvän asiasisällön. Sisältö tuotetaan yhteistyössä Rakennustutkimus RTS Oy:n ja Asianajotoimisto Veneskoski Oy:n kanssa.

Asianajotoimisto Veneskoski Oy on pirkanmaalainen asumisen ja rakentamisen sekä kiinteistöihin ja asunto-osakeyhtiöiden ongelmatilanteisiin ja virhevastuisiin keskittynyt perinteikäs asianajotoimisto. Toimintaa on koko valtakunnan alueella ja toimisto sijaitsee Tampereella.

 

Vastaamme lähettämiinne rakentamisen, asumisen ja remontoimisen ongelmatilanteita ja virhevastuita koskeviin kysymyksiinne Lakiasiat-palstalla pääasiassa artikkelien muodossa. Kaikkiin kysymyksiin emme aina pysty vastaamaan vaan poimimme tarvittaessa kysymysten joukosta ne yksittäiset ongelmat, jotka voivat arviomme mukaan koskettaa useita henkilöitä tai muutoin omaavat yleistä mielenkiintoa.

 

Lisätietoja

www.suomirakentaa.fi/lakiasiat

www.veneskoski.com