Kuka vastaa öljysäiliön vuotamisen aiheuttamasta maaperän pilaantumisesta?

Reset
Viimeksi päivitetty: 03.06.2016 15:59

Ympäristönsuojelulain mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista on velvollinen puhdistamaan maaperän tai pohjaveden siten, että siitä ei aiheudu terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle. Tämä koskee myös öljysäiliön vuotamista. Puhdistamisvelvollinen on siten kiinteistön omistaja, koska hänen velvollisuuksiin kuuluu huolehtia säiliön kunnosta.

 

Kuolinpesä poikkeuksena sääntöön

Kiinteistön omistajan kuolinpesä ei kuitenkaan välttämättä ole vastuussa julkisoikeudellisesta puhdistusvastuusta, joka kuuluu henkilölle jonka aikana maaperän pilaantuminen on tapahtunut. Eläessään tällainen henkilö olisi puhdistamisvelvollinen, mutta hänen kuolinpesänsä ei välttämättä.

Julkisoikeudellinen velvoite eli maaperän puhdistamisvastuu ei siten sellaisenaan samaistu kuolinpesän osakkaisiin vain sillä perusteella, että he ovat vainajan yleisseuraajia.

 

Asia on merkityksellinen vanhojen öljylämmitteisten kiinteistöjen vaihtaessa omistajaa. Julkioikeudellinen puhdistamisvelvollisuus voi silloin olla kiinteistön ostajalla mikäli kiinteistön myyjä, jonka aikana pilaantuminen on tapahtunut, ei ole enää elossa.

 

Kirjoituksen on laatinut Asianajotoimisto Veneskoski Oy:n lakimies.

Veneskoski Logo

www.veneskoski.com