Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kysy lakiasioista - asiantuntijamme vastaavat.

Onko sinulla kysymyksiä tai ajatuksia pienrakentajan lakiasioihin liittyen? Annamme neuvontaa ja vastaamme kysymyksiinne koskien rakentamisen, remontoimisen ja asumisen ongelmatilanteita ja virhevastuita. Pyrimme vastaamaan viimeistään kahden viikon sisällä. Rakentamisen ja asumisen kumppani lakiasioissa, Asianajotoimisto Veneskoski Oy.Sähköpostisi
Nimesi
Viesti

Älä unohda kotitalousvähennystä

RTS14Kotitalousvähennys kannattaa hyödyntää paitsi asunnon, myös vapaa-ajan asunnon pieniinkin remontteihin. Vuoden aikana voi teettää useita erilaisia vähennykseen oikeuttavia töitä ja hakea niistä sitten vuoden päätteeksi verottajalta vähennys. Vähennyksen voi hyödyntää perusparannus- ja kunnostustöissä, tietotekniikkatöissä sekä muissa kotitaloustöissä, mutta ei uudisrakentamisessa. Vuodelle 2020  kotitalousvähennys  harmillisesti pieneni 150 euroa/hlö pudoten 2250 euroon/hlö. Puolisot yhdessä voivat hyödyntää vähennystä aina 4500 euroon.  

AlaCarte Variante711 cmyk
Kuva: Novart

 

Vuoden 2020  maksimivähennys on 2250 euroa/hlö

Kotitalousvähennyksenä saa v. 2020 vähentää 15 % työntekijälle maksetusta palkasta ja palkan lakisääteiset sivukulut kokonaan tai 40% ennakkoperintärekisteriin kuuluvan yrityksen laskuttamasta arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Myös yleishyödylliselle yhteisölle, kuten nuoriso-, tai urheiluseuralle tavanomaisesta kotitaloustyöstä tai hoivatyöstä maksetusta työkorvauksesta saa vähentää 40 %. Vähennyksen saa vain työn osuudesta, ei materiaaleista. Työn teettäjällä on 100 euron omavastuuosuus, josta vähennystä ei siis saa tehdä.

Maksimivähennyksen eli 2250 euron vähennyksen saa, jos vuonna 2020 yritykseltä ostetuissa palveluissa työn osuus on yhteensä noin 5875 euroa (5875 Eur x 40%)-100 Eur)=2250 euroa.

Jos kotitalous on palkannut henkilön työsuhteeseen, vähentää saa 15 % palkasta ja siihen liittyvät työnantajan sivukulut kokonaan. Näitä sivukuluja ovat: työnantajan sairausvakuutusmaksu, pakollinen työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Tässäkin tapauksessa 100 euron omavastuu ja 2250 euron enimmäismäärä ovat voimassa. Puoliso saa tehdä saman myös omassa verotuksessaan eli yhteensä 4500 euroa.

 

Vuosi-ilmoitukset palkasta verottajalle

Palkasta on tehtävä vuosi-ilmoitus verottajalle heti tai viimeistään seuraavassa tammikuussa. Vähennystä kannattaa hakea vain yhdelle, jos enimmäismäärä ei täyty, jolloin omavastuu vähennetään vain kerran.

Kotitaloustyönantaja tekee työntekijälle tositteen, josta näkyvät työnantajan nimi tietoineen, työntekijän nimi- ja osoitetiedot, palkanmaksun ajankohta, sekä määrä kaikkine kuluineen. Kun työn tekee palkansaaja, on muistettava eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläketurva, sekä tapaturmavakuutus.

 

Mitkä työt ovat vähennyskelpoisia?

Kotitaloustöiksi katsotaan esimerkiksi ruuanlaitto, siivous, vaatehuolto, nurmikon leikkuut ja piha-alueiden auraukset eli yleensä kaikki kodissa tehtävät jokapäiväiset työt.

Lisäksi nyt vähennyksen piiriin kuuluvat myös tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut, joita ovat muun muassa digi-laitteen tai antennin asentaminen ja korjaaminen, tietokoneen tai sen oheislaitteen asentaminen ja korjaaminen, tietoliikenneyhteyksien käyttöönottaminen ja asentaminen, tietoturvapalveluiden, hankittujen ohjelmien ja hankittujen päivitysten asentaminen tietotekniselle laitteelle, sekä kodissa tapahtuva kodin tieto- ja viestintälaitteiden ja yhteyksien opastustyö.

Asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöt, jotka teetetään asianmukaisella tavalla, saavat vähennyksen.

Vähennykseen eivät oikeuta sijoitusasunnossa tehdyt työt tai uudisrakentaminen. Remontin tai peruskorjauksen suunnittelu, huonekalujen verhoilu, jätteiden kuljetus, likakaivon tyhjennys, nuohous ja muuttopalvelut ovat myös kustannuksia, joita vähennys ei koske.

Esimerkiksi lämmitysjärjestelmän ja muiden järjestelmien huolto- ja hoitotyöt eivät sisälly vähennyksen piiriin.

Vähennystä ei myöskään saa, jos työn teettäjä on saanut samaa työsuoritusta varten omaishoidon tukea, kodinhoidon tukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnan myöntämiä palveluseteleitä. Samoin valtion tai muun julkisyhteisön myöntämät korvausavustukset ja työnantajalle maksettava työmarkkina-, työllistämis- ja palkkatuki ovat esteinä. Myös työn teettäjän saama matalapalkkatuki estää kotitalousvähennyksen.

Vähennystä ei kuitenkaan estä pientalojen lämmitystapamuutoksiin myönnetty avustus.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot