Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

KORAMIC-tiilikate

KORAMIC-tiilikatot valmistaa Wienerberger Oy Ab, joka kuuluu itävaltalaiseen Wienerberger AG konserniin, jolla on tuotantoa 24 eri maassa. Wienerberger on tunnettu TERCA-tiilistään ja KORAMIC-katoistaan. Wienerberger on maailman johtava tiilenvalmistaja.

Koramic Alegra kiiltävä musta kattotiili

 

Katto, viides julkisivu

KORAMIC on pitkät perinteet omaava ja arvostettu kattotiilimerkki. Nykyaikaiset keraamiset kattotiilet ovat näyttäviä ja kestäviä. Raaka-ainepohjansa ansiosta ne on myös helppo pitää puhtaana. Ratkaisuun päätyneet rakentajat ovatkin arvostaneet erityisesti niiden ulkonäköä ja runsasta mallivalikoimaa, jotka sopivat niin uudis- kuin peruskorjauskohteisiin. Viimeaikoina erityisen suosion ovat saaneet paanumaiset kattotiilet.

Kunnon katto on rakennuksen viides julkisivu. Rakennukseen valitaan aito tiilikatto sen pitkän käyttöiän ja keraamisen kattotiilen pysyvän kauneuden takia. KORAMIC -kattotiilet val­mistetaan korkealaatuisesta savesta yksittäin puristamal­la ja polttamalla noin 1000 asteen kuumuudessa. Tiilien tasalaatuinen poltto ja muo­toon puristaminen antavat KORAMIC -kattotiilille kau­niin sileän pinnan, suuren lu­juuden ja tiiviyden.

Terca Actua mattamusta kattotiili

 

Värit ja kauneus

Poltossa aikaansaadaan ke­raamisen kattotiilen kaunis väri. Savesta puristetun tiilen perusväri on saven sisältä­mästä raudasta poltossa syn­tyvä punaruskea sävy. Muut värisävyt aikaansaadaan tii­len pintaan lisättyjen oksidi­en palaessa halutunsävyisiksi polton yhteydessä. Aito pol­tettu savikattotiili on ainoita katemateriaaleja, joka vanhe­tessaan pitää värinsä. Vain ai­to keraaminen savikattotiili kestää auringonvalon ja ilman epäpuhtauksien vaikutuksen haalistumatta. Tiilikaton kau­neus säilyy vuosikymmen­ten mittaan ja ikääntyessään katto patinoituu tyylikkääs­ti. Kattotiilen erilaisia kiilto­asteita ovat matta, puolikiiltä­vä sekä kiiltävä lasitettu pinta.

Kattotiilien valikoimas­ta löytyy jokaisen makuun ja taloon sopiva malli. Rakenta­ja voi valita esimerkiksi erilai­sia perinnetiilimalleja, kuten esim. Paanutiili, Karthago tai Tradinova-tiilimallin. Yksi ny­kyisistä suosikeista on mo­dernin pelkistetty ja paanu­mainen Actua -tiili.

 

Aidon tiilikaton hoito ja asennus helppoa

Tiilikaton alusrakenne riip­puu valitusta mallista. Perin­nemalleista pienen paanutii­len asennus on hieman enem­män tarkkuutta vaativaa, ja alusrakenteena onkin tällöin yleensä huopakate. Vesilukol­listen kattotiilten asennus on yhtä helppoa kuin muidenkin katemateriaalien ja aluskat­teena käytetään useimmiten kevyitä aluskatteita. Tutustu Koramic -kattotiilien asennukseen seuraavan videon avulla.

Kun kattotiilten asennus ja katon läpivientien tiivistykset on tehty hyvin, on katon hoi­to helppoa. Savesta poltettu keraaminen kattotiili on luon­nonmukainen, kestävä ja käy­tännössä huoltovapaa kate.

 

Savikattotiilten kilpailukykyiset hinnatKoramic Cavus luonnonpun kattotiili

Edullisimmat savitiilikatot ei­vät ole hankintahinnaltaan kovinkaan paljon kalliimpia kuin muutkaan katemateriaa­lit. Kus­tannusvertailu on mahdollista vain pyytämällä tarjous kaikis­ta kattoon tarvittavista mate­riaaleista ja tarvikkeista. On hyvä myös muistaa, että sa­vikattotiilien elinkaari on pit­kä, sammal ei sitä syö eikä aurinko haalista väriä. Par­haimmillaan niiden elinkaari on satoja vuosia.

Toimivaan vesikattoon tar­vitaan kattotiiliin yhteen­sopivat harjatiilet, reunatii­let, erikoisosat sekä tarvitta­vat kiinnikkeet, tuuletustiivis­teet, aluskatteet ja kattotur­vatuotteet.

Poltettu tiilikatto on edul­linen sekä ekologinen vesi­kate, kun huomioidaan raken­nuksen koko elinkaari.

 

Myynti

Wienerbergerin tuotteita myyvät rauta- ja rakennustarvikeliikkeet ympäri Suomen.

www.wienerberger.fi

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

www.wienerberger.fi

Puh. 0207 489 211

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot