Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kattoremontti ennen vahingon syntyä

rts tutkii logo pieniHuonokuntoinen vesikatto vaarantaa koko rakennuksen säilyvyyden ja siksi sen uusimista ei pidä viivyttää liian pitkään. Kun teet kattoremontin ajoissa ennen kuin kosteus on ehtinyt tehdä vaurioita jo alusrakenteisiin, eristeisiin ja mahdollisesti jo muuallekin talossa, voit säästää isoja summia. Rakenteellisesti vesikatto suojaa oikein tehtynä koko talon rakenteita kastumiselta. Katto, jossa on riittävän pitkät räystäät, suojaa myös julkisivua rasittavalta auringon paahteelta. Vesikattoremontti sisältää usein myös uudet sadevesikourut ja kattoturvatuotteet. Katon ulkonäkö vaikuttaa myös paljon koko talon ilmeeseen.

15

Kuva: Ruukki

 

Tarkasta kattorakenteiden kunto

Katteesta riippumatta alusrakenteiden kunto pitää tarkistaa ennen uuden katteen asennusta. Taipuneet ja painuneet kohdat kannattaa oikaista ja poistaa lahot tai kosteusvaurioista kärsineet osat uusilla terveillä rakenteilla. Jos rakenteet ovat oleellisesti kärsineet, on aiheellista vahvistaa niitä ja pyytää asiantuntija paikalle arvioimaan vahingot ja teettää jopa uudet lujuuslaskelmat. Samalla on syytä selvittää mistä syystä vauriot rakenteisiin ovat syntyneet ja poistaa nämä tekijät ennen uuden katteen asennusta.

Katto kannattaa uusia tietysti hyvien säiden aikana keväällä tai kesällä. Kattoa uusittaessa kannattaa varmistaa myös alusrakenteiden riittävästä tuuletuksesta. Jos talossa on vesikaton suuntainen sisäkatto, on katteen alla oltava vähintään 70 mm:n katkeamaton ilmarako tuuletusta varten. Mitä suurempi tuuletusrako on, sitä turvallisempi rakenne. Ilma kulkee kyllä 50 mm:n välissä, mutta riski tuuletuksen estymisestä esim. pullistelevien lämmöneristeiden takia on suurempi. Tuuletusilman on päästävä poistumaan vapaasti joko päätykolmioissa olevien tuuletusaukkojen tai harjalla olevan tuuletusraon kautta.

Vesikattoa uusittaessa on varauduttava suojaamaan yläpohjaeristeet työnaikaisia sateita vastaan. Lähelle kannattaa varata pressuja rakenteiden suojaamista ja nopeaa peittämistä varten.

 

Aluskatetta ei saa unohtaa 

Kun teet kattoremonttia, kannattaa työ tehdä jo alusta alkaen kunnolla ja asianmukaisilla materiaaleilla. Älä unohda aluskatetta, sillä se kuuluu osana rakennetta lähes kaikkiin vesikatteisiin. Se estää paitsi katteen läpi tunkeutuvan veden pääsyn yläpohjan eristetilaan, myös katteen alapintaan kondensoituvan veden aiheuttamat riskit. Aluskatteen tärkeyttä ei vielä 80-luvullakaan aina ymmärretty ja siksi voi varsin nuorissakin taloissa olla yläpohjatiloissa mm. kosteuden tiivistymisestä johtuneita vaurioita.

Varsinaisia aluskatteita ovat esim. vahvistettu pahvi tai erilaiset lasikuituvahvistetut muoviset aluskatteet. Saatavana on myös ns. hengittäviä aluskatteita, jotka läpäisevät vesihöyryä, mutta pidättävät nestemäisessä muodossa olevaa vettä.

 

Käyttöullakko

Suunnitelmia tehtäessä kannattaa miettiä, voitaisiinko samaan remonttiin yhdistää muita asumismukavuutta lisääviä tekijöitä. Tällaisia on mm. käyttöullakon rakentaminen tasakattoa harjakatoksi muutettaessa. Säilytystilaahan on harvoin liikaa. Toisaalta uusittaessa harjakattoa voi myös miettiä kattoikkunan hankkimista, jos yläkerrassa on jo asuintiloja. Kattoikkunat tuovat paljon valoa ja viihtyisyyttä esim. portaikkoon tai aulaan. Kattoikkunoilla voi yläkerran tiloille saada aivan uutta merkitystä ja käyttöä.

 

Yläpohjaan lisäeristettä

Yläpohjan rakenteita uusittaessa on kannattavaa lisätä myös yläpohjan eristevahvuutta. Kustannusvaikutus koko remontissa on häviävän pieni. Investointi eristeisiin on todella pieni ja maksaa itsensä takaisin myöhemmin pienentyneenä energialaskuna. Vanhaa eristettäkään ei välttämättä tarvitse poistaa, vaan esim. puhallettava eriste voidaan laskea suoraan vanhan eristeen päälle. Kun eristepaksuutta lisätään, täytyy ottaa huomioon, että yläpohjan tuuletus toimii edelleenkin. Toisin sanoen tuuletusraot eivät saa tukkeutua uudella eristeellä.

 

Pitkä räystäs suojaa julkisivua 

Vanhoissa taloissa eivät räystäät ole aina riittävän pitkiä, ikivanhoissa kylläkin oli. Räystään tulisi olla niin leveä, että se pystyy suojaamaan seinustat myös viistosateelta ja auringon uv-säteilyltä. Suositeltava räystäspituus on 600-700 mm.

Eri katemateriaalien painoilla ei käytännössä ole merkitystä katevalinnoissa. Kattorakenteet tulee joka tapauksessa mitoittaa kestämään vähintään 180 kg/m²:n lumikuormat, jonka rinnalla muutamien kymmenien kilojen neliöpainot eivät paljon vaikuta. Epäilyttävissä tapauksissa kattorakenteiden kunto kannattaa joka tapauksessa selvittää materiaalivalinnasta riippumatta.

 

Sadevesijärjestelmät uusiksi

Kattokorjauksen yhteydessä on syytä uusia myös sadevesijärjestelmät. Sadevesikourut tulee olla kaikilla talon sivustoilla, ja syöksytorvia jokaisella nurkalla. Erittäin tärkeää on johtaa vedet edelleen pois talon läheisyydestä. Erilaiset maakourujärjestelmät, jotka riittävästi ulospäin viettävän maanpinnan kanssa voivat toimia, mutta paras vaihtoehto on syöksytorven alle asennettava sadevesikaivo, josta vesi johdetaan edelleen putkea pitkin pois.

Sadevesijärjestelmä vaatii myös huoltoa. Kourut tulee pudistaa syksyisin ja keväisin roskista ja samalla voi tarkistaa järjestelmän tiiviyden ja toimivuuden.

 

Kattoturvatuotteet

Tikkaat, lumiesteet ja kattosillat tarvitaan, jotta katolla on turvallista tehdä huolto- ja uudistustöitä. Lumiesteet estävät lumen ja jään liukumisen ihmisten päälle ja tikkaat ovat tärkeät mm. nuohoojalle piipun puhdistukseen. Ne ovat myös poistumistie tulipalon sattuessa.

Nykyiset rakennusmääräykset velvoittavat rakennuksen omistajaa huolehtimaan turvatuotteista katolle pääsemisen ja siellä liikkumisen varmistamiseksi. Nämä on syytä laittaa ajanmukaisiksi kattoremontin yhteydessä.

 

Hoidettu katto kestää

Omakotitalojen katteiden vaihtoiät ovat tutkimusten mukaan 20-50 vuotta. Vilkkainta uusiminen on vaiheessa, jolloin kate on 30-40 vuotta vanha. Uusimistarpeeseen vaikuttavat sekä katteen materiaali että huolto, mutta myös rakennukseen tehtävillä muilla korjauksilla sekä tyyli- ja ulkonäköseikoilla on merkitystä katteen vaihtohalukkuuteen.

Hyvin hoidettu katto kestää sekä ilmastoa että katseita paljon pidempään kuin hoitamaton. Perushuolto käsittää mm. vähintään kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä) tapahtuvan katon ja räystäskourujen puhdistamisen roskista sekä jatkuvaa kunnon tarkkailua ja havaittujen vikojen korjaamista.  Lisäksi useimmat materiaalit tarvitsevat pesua / maalausta säännöllisin välein pysyäkseen kunnossa ja hyvännäköisenä.

 

Vesikattoremontin kustannukset

Tyypillinen vesikattoremontti (noin 200 m2:n uusiminen) pitää sisällään:

  • Vanhan vesikatteen purku
  • Ruoteiden asennus
  • Aluskatteen ja tuuletusriman asennus
  • Uuden esim. konesaumapeltikatteen asennus sekä räystäslaudat
  • Palotikkaat, lapetikkaat, kattosilta, lumiesteet
  • Syöksytorvet, kourut, piipun pellitys ja läpiviennit

 Materiaalit noin 100 €/m2 , työn kustannus noin 85 €/m².

 Noin 200 m2:n vesikatteen uusiminen eo. tarvikkeineen ja töineen maksaa siis ammattimiehellä teetettynä noin 37.000 euroa.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot