Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Ei ole sama mitkä ikkunat valitset – ikkunoilta vaaditaan jo nyt uudenlaisia ominaisuuksia

Lammin Ikkunat ja Ovet:

Yleisimmin uudelta ikkunalta vaaditaan käytettävyys- ja ulkonäkökysymysten ohella parempaa lämmöneristävyyttä. Mitä pienempi lämmönläpäisykerroin U-arvo on, sitä tehokkaampi lämmöneristävyys ikkunalla on. Monelle ikkunan vaihtajalle tulee yllätyksenä, että ikkunaremontin jälkeen puhelimen kuuluvuus ja tietoliikenteen toimivuus heikkenee jopa vanhoissa rakennuksissa. Tulevaisuuden ikkunoilta vaaditaan tavanomaisten ominaisuuksien lisäksi kykyä läpäistä radiosignaaleja.

Korjausrakentamisessa ikkunoiden uusiminen energiatehokkaiksi saattaa aiheuttaa ongelmia matkaviestinkuuluvuudessa. Ikkunoiden lasien lämmöneristykseen käytetyt selektiivi-pinnoitteet vaimentavat tehokkaasti radiosignaaleja. Vastaavia pinnoitteita käytetään myös auringon säteilystä johtuvan liikalämmön rajoittamiseen sekä ikkunoiden huurtumisen estoon.

Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat yhteiskunnassa välttämättömyys ja käyttäjille jo nykyisellään perustarve. Valtaosa tietoliikenteen käytöstä tapahtuu sisätiloissa ja toimivat tietoliikenneyhteydet ovat digitalisaation ja sähköisen viestinnän perusta. Energiatehokkaan ikkunan ei pitäisi muodostaa estettä matkaviestinyhteyksien toimivuudelle. Ei siis ole aivan sama, millaiset ikkunat rakennuskohteeseen valitaan.

Sisätilakuuluvuuden teknisten ratkaisujen varmistaminen kuuluu rakennuttajalle. Matkaviestinverkkojen kuuluvuuteen voidaan vaikuttaa myös oikeilla ikkunavalinnoilla. Ikkunaremontin lähtökohtana tulisi olla voimassa olevien määräysten mukaiset energiaa säästävät ikkunat, joiden käyttökelpoisuutta kannattaa tarkastella myös radiosignaalin läpäisevyyden kannalta. Erityisesti laajemmissa julkisivukorjauksissa kannattaa tutkia kaikki signaaliläpäisyyn liittyvät rakenne- ja materiaaliratkaisut sillä usein ikkuna toimii radiosignaalien reittinä sisä- ja ulkotilojen välillä. Ikkunan ostajan kannattaakin miettiä millaisia ominaisuuksia ikkunoissaan arvostaa, sillä esimerkiksi huurtumaton lasi heikentää ikkunan signaalien läpäisyä.

Ikkunan vaikutus kuuluvuuteen on aina tapauskohtaista ja siihen vaikuttaa kulloisenkin operaattorin rakennuksen ympärillä oleva verkko, rakennuksessa käytetyt rakennusmateriaalit sekä käytetyt päätelaitteet.

 

Signal Window® läpäisee matkapuhelinsignaalit jopa kymmenen kertaa tehokkaammin kuin tavanomaiset energiatehokkaat ikkunat.

Lammin Signal Window® -ikkunalla voidaan ”helpottaa” signaalien etenemistä ikkunan kautta sisätiloihin energiatehokkuudesta tinkimättä. Signal Window® -ikkunat eivät vaimenna matkaviestinverkkojen signaaleja yhtä paljon kuin tavanomaiset ikkunat. Tämä mahdollistaa signaalin voimakkuuden moninkertaistumisen olosuhteista riippuen.

Tuote ei vaadi toimiakseen sähköä ja toimii kaikkien operaattorien liittymillä. Tuotetta suositellaan käytettäväksi erityisesti rakennuksissa, joiden ulkovaipassa on käytetty voimakkaasti signaaleja heijastavia tai vaimentavia materiaaleja.

 

Lisätietoja

Lammin Ikkunat ja Ovet

puh. 010 8411 700

myynti(at)lammin.fi

www.lammin.fi

www.signal-window.com 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot