Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Turvallisuus leikkipaikan tärkein asia

rts_tutkii_logo_pieniLasten leikkipaikka pitää suunnitella siten, että sitä on helppo valvoa. Leikkialuetta ei myöskään kannata perustaa notkokohtaan, vaan paikaksi valitaan kuiva, avoin ja tasainen alue. Lisäksi sen tulee olla lähellä ulko-ovea, mutta samalla kaukana liikenteestä. Suunnittelussa tulee huomioida myös paikan myöhempi käyttö lasten leikki-iän jälkeen. Asfaltti ja kivipinnat vaativat pehmusteiden käyttöä, joten leikkipaikan perustaminen nurmikkopohjaiselle alueelle on huomattavasti järkevämpää. Kovalle kulutukselle altistuvat kohdat perustetaan hiekkapohjalle. Vielä tärkeämpää on laitteiden tekninen turvallisuus, sijoittelu leikkipaikalle ja laitteiden ikäsuositukset.

 

Liikuntaa ja virikkeitä

Hyvän leikkipaikan varustus edistää lasten liikkumista, antaa virikkeitä mielikuvitukselle ja tuottaa tietenkin leikkimisen iloa ja riemua. Aktiivisten laitteiden lisäksi leikkipaikassa olisi hyvä olla esim. pelejä, kiipeilymahdollisuuksia, leikkimökki ja tasainen nurmialue. Myös leikkejä valvovan aikuisen viihtyvyys kannattaa ottaa suunnittelussa huomioon.

turvallisuusleikkipaikan1

 

Oma leikkipaikka vai useamman perheen yhteinen

Jos alueella on useampia lapsiperheitä, voidaan harkita leikkipaikan rakentamista yhteisvoimin. Tällöin laitteistojen ja varusteiden määrää voidaan kasvattaa, mutta samalla astuu voimaan myös yleisten leikkipaikkojen SFS-EN 1176-1–7 -turvanormit.

Normin yksinkertaisia asennusohjeita voidaan käyttää myös silloin, kun julkisille paikoille suunniteltuja leikkivälineitä asennetaan yksityispihoille. Yksityispihoille tarkoitetuille leikkivälineille on vahvistettu erillinen turvanormi SFS-EN 71–8.

Turvanormit koskevat leikkivälineiksi valmistettuja rakenteita, putoamiskorkeutta ja niiden tarvitsemaa tilaa.

 

Varaa riittävästi tilaa

Leikkivälineen ympärille tulee varata riittävän kokoinen tyhjä alue siltä varalta, että lapsi putoaa tai hyppää välineestä. Pääsääntö eräin poikkeuksin on, että eri välineiden turva-alueet saavat mennä päällekkäin eli leikata. Itse väline ei kuitenkaan saa olla toisen välineen turva-alueella. Vähimmäisetäisyys määräytyy tällöin suuremman turva-alueen vaativan välineen mukaan. Poikkeuksena edellä mainitusta pääsäännöstä ovat sellaiset välineet, joissa lapsi on koko vartalollaan voimakkaassa liikkeessä. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi keinu, jousikeinu, keinulauta, karuselli, liukumäen alapää ja köysirata. Niiden turva-alueet eivät saa leikata muiden kanssa.

 

Leikkivälineen alustan tyyppi ja kerrospaksuus riippuvat välineen putoamiskorkeudesta

Uuden turvanormin mukaan putoamiskorkeuden ollessa alle 60 cm alustalle ei ole vaatimuksia. Hyviä materiaaleja ovat esimerkiksi kivituhka, hiekkalaatikon leikkihiekka ja näitä pehmeämmät materiaalit. Jos putoamiskorkeus on yli 60 cm, mutta alle 100 cm, alustan tulee olla hyvin hoidettua pintamaata, nurmikkoa, turvasoraa, turvalaattoja tai kaarnaa. Tyypillisiä välineitä ovat esimerkiksi keinulaudat, tasapainoilureitit ja pienet liukumäet. Putoamiskorkeuden ollessa yli 100 cm alustan tulee olla turvasoraa, turvalaattoja tai kaarnaa.

 

Turvasora osa turvallisuutta

Turvasoran tarkoituksena on vähentää lapsen päähän kohdistuvan iskun aiheuttamia vammoja. Turvasoran tärkein vaatimus on se, että sora ei tiivisty. Sen tulee aikaa myöten pysyä irtonaisena ja pehmeänä. Tähän tulokseen päästään sorilla, joissa hienorakeisen aineksen osuus on pieni, tai joista hienorakeiset ainesosat on pesty pois. Perinteisistä soralaaduista salaojasorat ovat tyypiltään tällaisia kiviaineksia.

turvallisuusleikkipaikan2

 

Turva-alue estää törmäyksen

Kun putoamiskorkeus on alle 60 cm, ei turva-aluetta vaadita. Jos putoamiskorkeus on välillä 60–150 cm, on turva-alue 150 cm. Putoamiskorkeuden ollessa yli 150 cm on turva-alue 2/3 putoamiskorkeudesta, johon lisätään vielä 50 cm. Yli 300 cm:n putoamiskorkeudet leikkivälineissä ja leikkipaikan kaikissa muissa rakenteissa ovat kiellettyjä.

Yksityispihojen turvanormit ovat yksinkertaisempia kuin julkisten paikkojen normit. Tällöin leikkivälineiden etäisyyden toisistaan tai muista rakenteista tulee olla vähintään 2 metriä. Normissa mainittuja rakenteita ovat aita, rakennus, puiden oksat, pyykkinarut ja sähköjohdot.

Julkisilla paikoilla leikkivälineiden tulee olla kiinteästi asennettuja ja perustusten tulee olla vähintään 40 cm:n syvyydessä. Yksityispihalla ankkurointiosien yläpinta voi olla tasan maan pinnan kanssa. Välineet voivat myös olla irtonaisia.

 

Irtoleluille oma säilytyspaikka

Leikkipaikalla on valtava määrä erilaisia leluja. Näitä varten alueelle on hyvä rakentaa esim. kestopuusta riittävän tilava ja helppokäyttöinen säilytyslaatikko. Kannen ja pohjan tulee olla vedenpitäviä, mutta sivujen seinissä olisi hyvä olla tuuletusraot, jotta leikissä kastuneet lelut kuivuisivat säilytyksen aikana.

 

Jousikeinut

Nykyisen turvanormin mukaan jousikeinujen turva-alueet eivät saavat leikata muiden leikkivälineiden turva-alueiden kanssa. Normiuudistuksen myötä jousikeinujen alustan tulee olla iskua vaimentava toisin kuin ennen. Jousikeinuille on annettu yleissäännöistä poikkeava 100 cm:n turva-alue välineen ympäri. Etäisyys mitataan keinumisliikkeen ääriasennossa keinun ulommaisesta osasta.

 

Karusellit

Karuselleille on annettu keskipakovoiman vuoksi yleissäännöstä poikkeava 200–300 cm:n turva-alue. Alue ei saa voimakkaan pakkoliikkeen vuoksi leikata toisten leikkivälineiden turva-alueen kanssa. Riipuntatyypin karuselleissa tulee lisäksi olla kahden metri turva-alueen lisäksi metrin esteetön alue, jolta ei vaadita iskunvaimennusominaisuuksia. Karusellin putoamiskorkeus on aina metri tai enemmän, jolloin se vaatii alustaltaan turvasoran käyttöä. Karusellien yleisenä ongelmana on se, että vauhdinotto kuluttaa karusellin ympärille uran. Karusellin sijoittaminen ilman kulumisalustaa on epäonnistunut ratkaisu.

 

Keinut

Keinu tulee sijoittaa siten, että kulkutie tai toisen leikkivälineen turva-alue ei leikkaa keinun turva-alueen kanssa. Myös mahdolliset leikkipaikalle syntyvät oikotiet tulee ottaa huomioon. Kulkua tulee tarvittaessa rajoittaa ja ohjata aidoilla ja kasvillisuudella. Keinu sijoitetaan yleensä läpikulun vähentämiseksi leikkialueen nurkkaan tai laidalle.

 

Hiekkalaatikot

Lapset leikkivät hiekalla ja leipovat hiekkakakkuja. Jotta hiekalla voisi leipoa, sen tulee olla tiivistyvää. Hiekan rakeisuusalueen tulee alkaa nollasta, jolloin kaikkein hienorakeisin aines on mukana. Leikkihiekkana käytetään yleisesti muuraushiekkaa 0–4 mm tai valmiiksi säkitettyä hiekkalaatikkohiekkaa. Turvanormit eivät sisällä ohjeita hiekan säännöllisestä vaihtamisesta. Eläimet ja ympäristön saasteet likaavat hiekkaa. Toivottavaa olisi, että hiekka vaihdettaisiin kerran vuodessa. Eläinten aiheuttamaa likaantumista voidaan vähentää peitteillä, joiden tulee olla verkkomaisia. Tällöin peitteen päälle ei muodostu sateella lammikkoa ja hiekka pysyy kosteana.

 

Trampoliinit

Trampoliinia hankittaessa täytyy kiinnittää erityistä huomiota tuotteen laatuun sekä kokoamis- ja käyttöohjeisiin. Trampoliinin mukana täytyy olla suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Ohjeen puuttuminen voi olla merkkinä siitä, ettei laitteen turvallisuutta ole tutkittu. Hyvä paikka trampoliinille löytyy avoimelta nurmikolta. Turvallisuudessa on huomioitava myös mahdolliset yläpuoliset vaaran aiheuttajat. Turvallisuussyistä trampoliinilla saa hyppiä vain yksi henkilö kerrallaan. Suositusikä on yli kuusi vuotta.

 

Lisätietoja:

www.kuluttajavirasto.fi

www.vyl.fi

www.sfs.fi