Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kestopuuratkaisu ulkorakentamiseen

rts_tutkii_logo_pieniTiukka laadunvalvonta takaa Kestopuu-tavaramerkille, että tuote on oikein valmistettu ja hyväksytty. Suomen Ympäristökeskus vastaa jokaisen kyllästysaineen ennakkohyväksynnästä, jossa tutkitaan terveys- ja ympäristöriskit, tehokkuus ja käyttökelpoisuus.

Kestopuu-tavaramerkillä on myyntipisteissä merkitty niiden kyllästämöiden tuotteet, jotka täyttävät ko. vaatimukset. Kaikissa yksityiskuluttajille myynnissä olevissa tuotteissa on käytetty ympäristöystävällisiä, arseenivapaita aineita. Kyllästys tehdään pääasiassa aineilla, joissa tehoaineena käytetään kupariyhdisteitä. Kestopuun valmistuksessa käytetty suoja- aine pakotetaan puuhun paineen avulla. Näin saadaan puuhun 4–5-kertainen kestävyys suojaamattomaan puuhun verrattuna.

kestopuuratkaisu1

 

Rakentaminen

Kestopuuta tulee käyttää aina, kun puu on maa- tai vesikosketuksissa tai jatkuvasti alttiina säärasituksille.

Kyllästetyn puutavaran työstöä tulisi välttää. Näin vältetään kyllästämättömän sydänpuun esille tulo; sen lahonkestävyys on heikompi kuin kyllästetyn pintapuun. Parhaimman tuloksen saa, kun tuotteet valitaan ja mitoitetaan oikein, jolloin tarvitaan vain poikkisahauksia.

Kestopuuta valmistetaan sekä saha- että höylätavarana. Tuotevalikoimasta löytyvät kaikki yleisimmin käytetyt poikkileikkausmitat.

Kiinnityksessä tulisi aina käyttää kuumasinkittyjä, haponkestäviä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nauloja tai ruuveja. Kuumasinkittyjä käytettäessä tulisi muistaa, että tuotteen elinkaari voi olla kestopuun käyttöikää lyhempi. Turvallisuusriskin minimoimiseksi on siis syytä käyttää aina rst-ruuveja. Lisäksi markkinoilla on niin kutsuttuja terassiruuveja jotka on pinnoitettu kestämään suoja-aineita. Mikäli kiinnityksissä käytetään liimoja, niiden tulee olla säänkestäviä.

Ulkorakentamisessa kestopuuta voi käyttää miltei mihin tahansa. Yleisimmät kohteet ovat laiturit, terassit, puutarha- kalusteet, pihalaatat, portaat ja kaiteet, kukkalaatikot…

 

Jälkihoito

kestopuuratkaisu2UV-säteily harmaannuttaa kestopuun ajan mittaan. Oikea pintakäsittely lisää puun käyttöikää ja elävöittää pintaa. Käsittelyyn sopivat parhaiten puuöljyt. Kuultavia puunsuojia ja maaleja tulisi käyttää harkiten. Käytännön kokemuksen mukaan maalimaisista aineista peittävä öljypohjainen puunsuoja pysyy parhaiten hilseilemättä kestopuussa. Maalauksissa on varmistettava puun kuivuus. Käytännössä maalaus kannattaa suorittaa noin vuosi asennuksen jälkeen, jol- loin puun pinta ei enää kiillä. Parasta käsittelyaikaa ovat kevät ja alkukesä, jolloin ilman suhteellinen kosteus on pienimmillään. Kuultavissa tuotteissa on huomiota puun oma vihreä sävy joka vaikuttaa lopputulokseen joskus hyvinkin yllättävästi. Tarkemmat pintakäsittelyn tiedot saadaan alan tuotteiden valmistajilta.

Kestopuu on käytöstä poistattaessa energiakierrätettävä tuote. Jätepuun voi toimittaa kestopuukeräyspisteisiin tai jäteasemille, joista puu toimitetaan asianmukaisiin polttolaitoksiin.

 

 

asfalttiurakointikk logo

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot