Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Weber: Kylpyhuoneen saneeraus

yritysesittaaSaint-Gobain Finland Oy / Weber:

Saneerattavat kylpyhuoneet ovat yksilöllisiä ja vaativat yleensä ammattitaitoista suunnittelua. Haasteina ovat mm. alustan lujuus, monimutkaiset putkivedot, useat erilaiset materiaalikerrokset sekä joskus erikoisetkin alustamateriaalit.

kylpyhuoneensaneeraus1

Saneerattavassa kylpyhuoneessa esiintyvät alustamateriaalit vaihtelevat rakennuksen rakentamisajankohdan mukaan. Alustamateriaaleina voivat olla esimerkiksi tiili, koksikuona, betoni ja erilaiset levyrakenteet. Näiden pinnassa saattaa olla rappaus- ja tasoitekerroksia, muovimattoja sekä mahdollisesti useampia maali- ja/tai laatoituskerroksia. Märkätiloissa vedeneristyksenä on saatettu käyttää bitumisivelyjä, -kermejä tai kosteussulkukäsittelyjä. Vanha vedeneritys täyttää harvoin nykyiset vaatimukset

Varsin harvoin itse rakenteesta on tarkkaa tietoa ja vielä harvemmin tiedetään onko rakenteessa vedeneristyksiä ja toimivatko ne edelleen odotetulla tavalla. Materiaali- ja menetelmävalinnat onkin syytä tehdä vasta kuntokartoituksen perusteella.

 

Purkutyöt

Paras lopputulos saneerauskohteissakin saavutetaan huolellisella pohjatyöllä. Koska heikkoon alustaan ei voida saavuttaa kunnollista tartuntaa, kannattaa vanhat, heikot rakenteet ja materiaalit yleensä purkaa ennen uudelleen laatoitusta.

Märkätilan purkaminen suunnitellaan etukäteen. Mikäli kyseessä on vesivauriokohde, kartoitetaan ennen purkutöihin ryhtymistä rakenteeseen päässyt vesimäärä, suhteellinen kosteus sekä ongelman laajuus. Näin osataan jo ennakkoon varautua mahdolliseen rakenteiden kuivattamiseen tarvittavaan aikaan. Mikäli märkätila on rakennettu vuonna 1975 tai sitä aikaisemmin, on rakentamisessa todennäköisesti käytetty asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja. Tällaisia materiaaleja ovat mm. vanhat kiinnityslaastit, mattoliimat ja tasoitteet. Asbestipitoisten tuotteiden purku edellyttää aina ammattitaitoista suunnittelua ja toteutusta.

 

Työjärjestys märkätilaa purettaessa:

– Märkätilasta suljetaan vesi ja tarvittaessa sähkö

– Märkätilan kalusteet poistetaan

– Märkätilan poistoilmaventtiilit suljetaan ja tiivistetään, jotta purkuvaiheessa syntyvä pöly ei pilaisi ilmanvaihtokanavia/-laitteistoa. Remontin aikana koneellisen ilmanvaihdon käyttö harkitaan tilanteen mukaan.

– Lattiakaivot peitetään esim. valukannella

– Katto- ja seinäpaneelit, saunan lauteet yms. puretaan

– Huoneistoon johtava oviaukko peitetään muovilla ja reunat teipataan purkutyön ajaksi, jotta pölyn leviäminen huoneistoon olisi mahdollisimman vähäistä.

– Laatoitus vedeneristeineen irrotetaan esim. piikkaamalla, paineilmapetkeleellä tai laatoitus irrotetaan taltan ja vasaran avulla, levyrakenteet joudutaan yleensä purkamaan ja uusimaan

– Pinnoille jäänyt veden eriste, mattoliima, piki tai muut epäpuhtaudet poistetaan esim. jyrsimellä.

 

Märkätilan seinät

Paras lopputulos saavutetaan, kun laatoitus tehdään puhtaalle, kiinteälle alustalle. Yleensä tämä edellyttää vanhojen pintakerrosten, kuten laatoituksen mahdollisen kosteuseristeen ja vanhan heikon rappaus- tai tasoitekerroksen poistamista. Kivirakenteisilta alustoilta pintakerrokset poistetaan piikkaamalla, jyrsimällä tai hiomalla. Levyrakenteet joudutaan yleensä purkamaan ja uusimaan. Mikäli vanha rakenne on terve, siinä on toimiva vedeneristys ja pintarakenne soveltuu laatoitusalustaksi, voidaan uusi laatoitus asentaa myös suoraan puhdistetun vanhan pintarakenteen päälle.

Mikäli vanhojen kerrosten poistamisen jälkeen ei tilassa ole normaalia suurempaa oikaisutarvetta, suoritetaan kiviaineisten seinien ylitasoitus webervetonit MT Märkätilatasoitteella. Soveltuva kerrospaksuus osittain tasoituksessa enintään 10 mm, kokonaan tasoituksessa 1-5 mm. Kolojen täytössä voidaan tasoitteen tukikerroksena käyttää weber Lasikuituverkkoa. Paksummat oikaisut tehdään webervetonit TT+ Täyttölaastilla tai MTL Märkätilalaastilla.

IMG 1448 fmt

Laatoitus vanhan laatoituksen päälle

– Ennen laatoitusta varmistetaan, että vanhat laatat ovat hyvin kiinni alustassa. Koputuskokeessa ei saa löytyä kopoja. Tarvittaessa muutama laatta irrotetaan tartunnan tarkistamiseksi esim. paikasta, jossa kulutus on kovaa.

 

Korjausmenetelmä valitaan pääpiirteittäin seuraavasti:

– Mikäli laattojen tartunta on puutteellinen, vanha vedeneristys ei toimi tai siitä ei voida varmistua tai voidaan olettaa, että eristeen elinkaari on lopuillaan (esim. 10 vuotta vanha muovimatto), puretaan rakenne terveeseen pintaan asti. Tämän jälkeen pinnat tasoitetaan, vedeneristetään Vetonit Vedeneristystyöohjeiden mukaisesti ja laatoitetaan.

– Mikäli rakenteessa ei ole vedeneristystä ja vanha laatoitus on hyvin kiinni alustassaan, pestään laatat esim. maalinpesuaineella, huuhdellaan huolellisesti ja kuivataan. Puhdistetut seinäpinnat tasoitetaan weber rex fix Saneerauslaastilla. Lattiaan tehdään kynnet weber rex fix Saneerauslaastilla ja ylitasoitetaan webervetonit lattiatasoitteella, joka valitaan tasoitustarpeen mukaan. Tasoitetut pinnat vedeneristetään valitun järjestelmän Vedeneristystyöohjeiden mukaisesti ja laatoitetaan.

– Mikäli voidaan varmistua siitä, että laatoituksen alla on täysin toimiva vesieristys ja laatat ovat hyvin kiinni alustassaan, voidaan vanha laatoitus jättää paikoilleen. Tällöin laatat pestään maalinpesuaineella, huuhdellaan huolellisesti ja kuivataan. Kuivaan pintaan levitetään lastalla rex fix Saneerauslaastia voimakkaasti painaen (tartuntasilta + pohjan tasoitus), jonka annetaan kuivua ennen laatoitusta. Laatoitus suoritetaan normaalisti.

Weber2 fmt

Lattia

Märkätilasaneerauksissa pääperiaatteena on, että vanha valurautakaivo vaihdetaan uuteen. Toisinaan lattiakaivon uusiminen on kuitenkin syystä tai toisesta mahdotonta, jolloin vedeneristys joudutaan liittämään olemassa olevaan lattiakaivoon. Liitos kelvolliseen lattiakaivoon toteutetaan korotusrenkaan avulla, johon vedeneristys liitetään normaaliin tapaan.

Laatoitettaviin lattioihin asennetaan saneerauksen yhteydessä lähes poikkeuksetta lattialämmitys. Lattialämmitys tuntuu paljaan jalan alta miellyttävältä ja se myös nopeuttaa rakenteen kuivumista suihkussa käynnin jäljiltä. Lattialämmityskaapelit tai -putket asennetaan kallistusvaluun vedeneristeen alapuolelle. Kallistusvalu voidaan tehdä esim. webervetonit 5400 Lämpölattiamassalla. Jotta vesi virtaa lattiakaivoon, tulee kallistusvalussa huomioida riittävät kaadot. Suositeltava kaltevuus on 1:80 ja lattiakaivon ympärillä (500 mm:n säteellä lattiakaivosta) 1:50.

Kallistusvalu pintatasoitetaan tarvittaessa esim. webervetonit 3100 Hienotasoitteella ennen vedeneristystä.

Riksu29 fmt

Työohjeet

Weberin työohjeet märkätilasaneerauksen haasteisiin löytyy oikea vastaus osoitteesta weber kohdasta Märkätilat.

Itse vedeneristystyö suoritetaan webert vedeneristystyöohjeen mukaisesti.

Ohjeessa käydään yksityiskohtaisesti lävitse märkätilan vedeneristämistä, sekä lyhyesti muita kylpyhuoneen rakentamisen keskeisiä asioita, kuten lattialämmitystä, kallistusvalua ja kalusteiden kiinnittämistä.

 

Lisätietoja saat

Rakentajaneuvonnasta

puh. 010 44 22 312

Esitteitä voi tilata

puh. 010 44 22 344

Tiedot löydät myös linkistä: weber

Weber RVB colour fmt

Näyttökuva 2016 03 21 fmt

Weberillä on ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sekä ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä. Tuote on luokiteltu Sisäilmayhdistys ry:n luokitusohjeiden mukaan luokkaan M1.

leca4

 

Yhteystiedot

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

weber

Puh. 010 44 22 00

 

Tuoteneuvonta

Puh. 010 44 22 312

(arkisin klo 8-16)

 

WeberBanneri

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot