Pientalon Päiväkirja rakentamisen seurantaan ja kiinteistön ylläpitoon

Reset
Viimeksi päivitetty: 18.03.2019 10:20

Rakennuslain mukaan rakentajalla on hankkeessa monia velvoitteita. Jokaisessa hankkeessa tarvitaan pääsuunnittelija, on järjestettävä aloituskokous, työmaalla on pidettävä tarkastuskirjaa, rakennettavalle kiinteistölle edellytetään käyttö- ja huoltokirjaa jne. Pientalon Päiväkirja on luotu helpottamaan rakentamisen ja remontoinnin dokumentointia niin työmaa- kuin asumisvaiheessa.

Päiväkirjaa on helppo täyttää ja siinä on valmiit kaavakkeet vaadituille asioille. Samoissa kansissa on myös huolto- ja tarkistustaulukot 15 vuodeksi. Päiväkirja on:

1. Asiakirja rakentamisen seurantaan ja valvontaan

2. huolto- ja hoitoasiakirja kiinteistön ylläpitoon.

 pientalonpaivakirja kansi

 

Valvonta- ja huoltokirja kaikille omakotirakentajille

Uusi maankäyttö – ja rakennuslaki ja – asetus velvoittavat valvonta- ja huoltokirjan käyttöön luvanvaraisessa rakentamisessa ja korjauksessa. Entistä enemmän korostuu rakennustyön valvontaan ja kiinteistön hoitoon, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät asiat. Pientalopäiväkirja on toteutettu Ympäristöministeriön antaminen ohjeiden mukaisesti niin, että se palvelee rakentajaa jo aloituskokouksesta lähtien.

Kirja koostuu kahdesta pääosasta: rakentamisen valvontaosasta, joka sisältää myös ohjeita korjausrakentamisen valvontaan sekä huolto- ja kunnossapito-osasta, josta yleensä käytetään nimeä huoltokirja. Päiväkirjaan on siis saatu yksiin kansiin kaksi rakentamisen kestävän kehityksen kannalta erittäin tärkeää asiaa.

Kirjasta on pyritty tekemään mahdollisimman helppokäyttöinen ja selkeä, jotta se toimisi jatkosakin käytännön apuvälineenä paitsi rakentamisen valvonnassa, myös valmiin talon ylläpidossa. Oikein käytettynä huoltokirjasta muodostuu talon teknistaloudellinen historiikki yksiin kansiin. Tästä omistajan huoltokirjasta on hyötyä tulevaisuudessa niin pienentyneinä käyttökuluina kuin hyvänä ylläpidon dokumenttina siitä kuinka taloa on asuttu. Näillä on varmasti merkitystä myös talon jälleenmyyntihinnassa. Näiden lisäksi tulevat rahassa mittaamattomat arvot kuten parempi asumisviihtyvyys ja motivaatio oman talon kunnossapitoon.

 

Huoltotaulukko

Huoltotaulukon päätehtävänä on muistuttaa talon asukasta säännöllisin väliajoin toistuvista kiinteistön huoltotehtävistä. Taulukossa on esim. sarakkeet päivä- ja viikkotehtäville ja vuosittain suoritettaville tehtäville.

Nämä antavat asukkaalle ohjeellisen tiedon siitä, kuinka usein ja mihin aikaan vuodesta kyseiset huoltotoimet tulisi suorittaa. Tärkeää on kuitenkin huomata sana ohjeellinen, koska esim. käyttötottumukset ja vaihtelevat olosuhteet vaikuttavat suuresti monen toimenpiteen ajoitukseen. Niinpä huoltotaulukkoa ei olekaan tarkoitettu orjallisesti ja vasten asukkaan parempaa tietoa noudatettavaksi, vaan lähinnä muistin virkistämiseksi ja ohjenuoraksi omakotitalon huoltotöissä. Näin varmistetaan, ettei mikään olennainen työ kuten esimerkiksi nuohous pääsisi unohtumaan.

Sarake, johon toimenpiteen tekijä merkitsee päivämäärän ja puumerkkinsä, auttaa myös muistamaan kuka työn on tehnyt ja milloin se on tehty.

 

Kulutusseuranta

Huoltokirjassa on myös paikka sähkön, veden ja lämmitysenergian kulutusseurannalle. Tämä on tärkeää taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen asumiseen kannustettaessa. Samalla kertyy mielenkiintoista tietoa, josta asukas voi seurata kulujen kehittymistä ja yrittää itse vaikuttaa niihin.

Asiakirjan avulla voidaan taloa myytäessä osoittaa ostajaehdokkaalle talon käyttökulut. Tämän luulisi kiinnostavan, sillä eihän kukaan osta vanhaa autoakaan tietämättä, mikä sen kulutus on ja kuinka autoa on vuosien varrella huollettu.

 

Pienrakenteet ja materiaalit

Pientalon Päiväkirjassa on myös eri pintamateriaalien muistiin merkitsemiselle omat paikkansa. Kirjaa kannattaa täyttää myös tältä osin, koska silloin esim. maalinimikkeet,värikoodit yms. säilyvät muistissa.

Usein tarvittaisiin paikkamaalia, mutta ei ole enää mitään tietoa mitä tuotetta on käytetty. Kirjaan voidaan merkitä huonetilakohtaisesti kaikki käytetyt materiaalit tietoineen, ja samat merkinnät kannattaa tehdä koskien myös ulkopintoja.

 

Tilaa oma Pientalon Päiväkirja verkkokaupasta tai puhelimitse: 09-5407310.

Siirry suomirakentaa -verkkokauppaan tästä >