Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Palo- tai vesivahinko on aina vakava paikka

Vesivahingot ja palovahingot aiheuttavat kotitalouksille vuosittain valtaisia paitsi taloudellisia menetyksiä myös usein traagisia henkilövahinkoja. Tämän päivän automatiikan ja turvalaitteiden avulla taloa voidaan kätevästi valvoa olinpaikasta riippumatta esimerkiksi matkapuhelimella. Turvallisuuden tarve korostuu etenkin silloin, kun asunnossa ei olla paikalla. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että jokainen, myös lapset, osaavat käyttäytyä oikein mahdollisen tulipalon sattuessa. Jokaisen tulisi tietää ainakin hätänumero, hätäpoistumistiet ja alkusammutusvälineet. Tärkeätä olisi tietää myös vesivahingon varalta vesijohdon pääsulku.

Ennaltaehkäise varautumalla tulipaloon

Suuri osa tulipaloista liittyy vialliseen sähkölaitteeseen tai virheellisesti käytettyyn sähkölaitteeseen. Paloturvallisuuteen vaikutetaan parhaiten ennaltaehkäisyllä ja varautumisella. Kun esimerkiksi poistutaan pidemmäksi aikaa kotoa, kytketään sähkölaitteet pois päältä, pidetään palotilan edustat puhtaina ja palo-ovet suljettuina. Myös laitteiden ukkossuojaus on osa ennaltaehkäisyä.

Varautumisella pyritään nopeuttamaan reagointia vahingon satuttua. Jos tuli pääsee alkuun, palovaroittimet hälyttävät jo pienestä määrästä savua. Myös sammuttimet kannattaa pitää kunnossa ja helposti saatavilla. Sammutuspeite on edullinen ja hyvä ratkaisu pienten kohdepalojen sammuttamiseen.

 

Harjoitelkaa ja opetelkaa pelastautumista

Palon sattuessa talosta pitäisi löytyä ainakin kaksi tietä ulos. Näistä toinen voi olla ikkuna, parveke tai terassi. Näissä pitäisi aina olla kiinteä avauspainike, jolla ikkunan/oven saa nopeasti auki. Jos parvekkeen alareuna on yli 3,5 metrin etäisyydellä maanpinnasta, on kulku varmistettava kiinteillä tikkailla.  Käykää talonne paloturvallisuusasiat läpi yhdessä lastenne kanssa, talon jokainen huone, porraskuilut, poistumistiet ja paloturvallisuuslaitteiden toiminta. Harjoitelkaa huoneittain poistumistiet, palovaroittimen ääni, muiden talossa asuvien varoitus jne.  Vain aivan palon alkuvaiheessa olevaa paloa voi yrittää sammuttaa itse, esim. rasvapalo, TV, kynttilä tms. Tulipalossa muodostuu myrkyllisiä kaasuja ja siksi sisältä on poistuttava erittäin nopeasti. Ovet ja ikkunat suljetaan ja jos savua on jo ehtinyt muodostua, pitää poistua esim. konttaamalla tai ryömimällä, sillä kaasut nousevat aina ensin asunnon yläosiin.

Opetelkaa lastenne kanssa hätäilmoituksen tekemistä hätänumeroon 112 niin, että lapsennekin osaa kertoa osoitteen ja mahdollisesti opastaa paloautoa.  Tarkistakaa myös, että talonne osoitenumero näkyy kadulle asti.

 

Sähköiset varoittimet pakollisia uusissa taloissa

Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet ovat pakollisia uudisrakentamisessa. Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Jokaisen kerroksen tai tason alavaa 60 m²:a kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

Suurin osa paloista syttyy yöllä. Palo alkaa yleensä kytemällä, jolloin muodostuu savua ja myrkyllisiä palokaasuja kuten häkää. Tästä syntyy vaaratilanne, koska savu täyttää asunnon jo muutamassa minuutissa. Palovaroitin tunnistaa herkästi savun ja hälytysääni kytkeytyy päälle. Kytkemällä palovaroittimet sarjaan saadaan hälytys soimaan koko rakennuksessa, mikä antaa mahdollisuuden poistua ajoissa esimerkiksi yläkerran tiloista. Markkinoilla on myös erityisryhmien hälyttimiä, jotka ilmaisevat hälytyksen valittuihin numeroihin, jolloin hälytys saadaan myös välitetyksi asukkaalle, kun hän on kotoa poissa.

Koska lämmin savu nousee ensin katon rajaan, palovaroitin sijoitetaan katon korkeimpaan kohtaan yli 50 cm:n päähän seinästä. Sijoittamista tulisijan tai lieden läheisyyteen tulee varoa turhien hälytysten välttämiseksi. Palovaroittimen toiminta testataan painonapista kuukausittain. Varoitin ilmoittaa pariston loppumisesta yleensä pienillä äänimerkeillä. Parhain tapa vaihtaa paristot ja puhdistaa laite pölystä on tehdä se samana päivänä kerran vuodessa.

 

Sammutuspeitteen saa liki jokaisesta marketista

Sammutuspeite on nopea apu, esimerkiksi keittiön rasvapalojen tai TV-palon sammuttamiseen. Peite sijoitetaan seinälle, josta se on nopeasti otettavissa. Parhain koko on noin 120 x 180 cm. Peitettä saa ostaa liki jokaisesta marketista, eikä hintakaan ole päätä huimaava.  Palon tukahduttamiseen voidaan käyttää hätätilassa myös paksua huopaa tai mattoa. Sammutuspeite toimii myös suojavaatteena poistuttaessa palavasta talosta.

 

Sammuttimet

Käsisammuttimien tulee olla eurooppalaisen EN 3 -standardisarjan mukaisia, vähintään 1 kg:n sammuttimia. Lisäksi vaatimuksina ovat uudelleentäyttömahdollisuus sekä venttiili sammutusvirran katkaisemiseen. Käsisammuttimet jaotellaan kolmeen palonsammutusryhmään, joista ryhmä A on tarkoitettu kiinteiden palojen sammuttamiseen, B nestemäisten aineiden ja C kaasupalojen sammuttamiseen. Lisäksi ne jaotellaan myös kolmeen ryhmään sammutusaineiden perusteella.

Jauhesammutin soveltuu yleisimmin ABC-jauheisena kaikkeen sammuttamiseen ja on hyvä valinta kodin turvaksi. Käsisammuttimet tulee huoltaa valmistajan antaman määräajan puitteissa tai jos sammutinta on vähänkin käytetty. Alan liikkeissä voidaan testata sammuttimen toimintavarmuus.

 

Vesivahinko on aina yllätys

Useimmiten vesivahinko huomataan aivan liian myöhään. Pahimmat vauriot tulevat, kun vuoto on pieni ja kosteus siirtyy suoraan rakenteisiin, jolloin vika huomataan vasta huoneilman laadun heikentyessä. Kosteusvaurioiden havaitsemisessa voidaan käyttää apuna kosteusantureita, jotka asennetaan rakenteisiin, vesijärjestelmään ja haistelemaan huoneilman kosteutta. Anturit johdattavat tiedon keskusyksikölle, joka antaa hälytyksen ja/tai sulkee automaattisesti talon pääveden magneettiventtiilin. Varotoimina kaikki putkistot asennetaan suojaputkiin, jolloin mahdollinen vuoto tapahtuu lattiakaivolliseen huoltotilaan. Lisäksi kaikki putkistoliitokset ovat rakenteiden ulkopuolella. Vuotovahingoista mm. astianpesukoneen aiheuttamia on kuudennes. Pesukoneita ei koskaan saa jättää valvomatta toimintaan. Vesivahingosta on ilmoitettava asuntoyhtiössä myös isännöitsijälle.

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot