Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Huolehdi kotisi turvallisuudesta

Viranomaisten ohjeiden mukaan asunnot on pystyttävä lukitsemaan. Lisäksi monet vakuutusehdot säätelevät lukitusvaatimuksia. Silti asianmukaisen lukituksen järjestämisestä on vastuussa asukas itse. Lukituksen päätehtävänä on suojata omaisuutta ja samalla lisätä asukkaiden henkilökohtaisen turvallisuuden tunnetta. Asunnon turvallisuutta oleellisesti lisäävä asia on paitsi kunnon ovi varmuuslukkoineen ja hälytysjärjestelmät, myös riittävä valaistus ulkona. Pitkäkyntiset liikkuvat pääasiassa pimeällä ja pimeässä. Kodin turvallisuutta on myös pihan liukkauden esto. Tapaturma-alttein väli on omalta ovelta postilaatikolle, huolehdi siis ainakin hiekoituksesta.

Suurin osa älykodin ratkaisuista liittyy kodin valvontaan etäyhteyden välityksellä. (Kuva: Kiiruna Talot)

 

Varmuuslukon asentaminen antaa hyvän suojan murtoja vastaan. Murtomiehet valitsevat mieluummin kohteikseen kevyesti lukitut, murtosuojaamattomat ovet. Lukituksen lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota oven rakenteeseen. Vankka ovi herättää jo ulkonäön puolesta kunnioitusta, mutta oveen on myös saatavilla murtosuojia lukon rikkomista ja karmin välyksen vääntöjä vastaan. Muita oven turvavarusteita ovat ovisilmä tai -puhelin, varmuusketju sekä takalukittava lukkomalli. On kuitenkin muistettava, että turvajärjestelyistä huolimatta hätäpoistumisen tulee voida tapahtua ilman avainta.

 

Hälytysjärjestelmät

Yhä useammin uusiin taloihin asennetaan hälytysjärjestelmä, joka hälyttää paikan päällä voimakkaalla sireenillä tai valolla. Nykyiset laitteet voivat lähettää hälytyksen esimerkiksi matkapuhelimeen, joka on hyvä ratkaisu varsinkin silloin, kun talo sijaitsee yksinäisellä paikalla. Hälytysjärjestelmään voidaan esim. kytkeä kamera, joka kytkeytyy päälle tunnistaessaan liikkeen.

Jo laitteen mukana tulevat hälytysjärjestelmästä kertovat ovi- ja ikkunatarrat ennaltaehkäisevät murtoja tehokkaasti. Laajempaan järjestelmään asennetaan liike- ja savuilmaisimet, tunnisteet ulko-oviin sekä ulkoliiketunnistin.

 

Pihavalaistus on turvallisuutta

Pihavalaistus tuo turvallisuutta pimeällä pihatiellä kulkemiseen. Liikeilmaisimin varustetut valot syttyvät automaattisesti ja helpottavat näin kulkemista sekä karkottavat samalla epämääräiset liikkujat. Myös ajastimella varustetut valaisimet toimivat turvana talon ollessa pitempiä aikoja tyhjillään. Syttyvät ja sammuvat valot pitävät talon asutun oloisena.

 

Älyllistä automatiikkaa

Erilaiset älyratkaisut kuuluvat tänä päivänä kaikkeen kodin tekniikkaan. Markkinoilla on järjestelmiä, joilla kodin koko sähköistä asumisturvallisuutta voidaan ohjata ja valvoa matkapuhelimen tai internetin välityksellä. Useimmat ratkaisut perustuvat keskitettyyn älyyn, joka sijoitetaan sähköpääkeskuksen yhteyteen. Tällöin esimerkiksi pistorasioiden, kytkimien, liesien ja kiukaan toimintaa voidaan ohjata kätevästi matkapuhelimella. Järjestelmään voidaan liittää myös kosteus-, palo- ja murtohälytykset. Kotona/poissa -kytkin varmistaa, että mikään asukkaan määräämä laite ei jää päälle ja aktivoi samalla kodin valvontajärjestelmän asunnosta poistuttaessa. Tekniikka mahdollistaa myös keskustelun älykeskuksen kanssa. Tekstiviestillä voi kysyä, jäikö liesi päälle ja jos laite vastaa myöntävästi, voi lieden sammuttaa uudella tekstiviestillä. Keskus kuittaa aina tehdyt toiminnot, joten asukkaan ei tarvitse miettiä edes sitä, menikö viesti perille.

 

Pihatiet

Pimeänä ja liukkaana aikana voidaan pihateiden turvallisuutta parantaa kunnollisen valaistuksen lisäksi aurauksella ja hiekoituksella.

Jää on kulkuteillä petollisen vaarallista, joten hiekoitus on turvallisuuden vuoksi välttämätöntä. Hiekoitus tehdään joko työnnettävillä hiekoittimilla tai käsin levittäen. Hiekoitussepeleitä on markkinoilla useita eri vaihtoehtoja. Yleisimmät ovat sepeli ja kevytsoramurske. Sepeli on tehokas materiaali, joka ei kulkeudu sulamisveden, mutta auringonpaisteella painuu jään sisään. Kevytsoramurske on erittäin kevyttä ja hyvin jäähän pureutuvaa. Sitä on helppo levittää, eikä se uppoa jään sisään, mutta kulkeutuu jonkin verran veden virtauksen mukana. Lisäksi se kulkeutuu helposti kengissä sisälle.

Portaiden jäätymistä estää parhaiten sähkölämmitys. Tällöin portaat ovat aina sulat ja turvalliset. Kun jään estoon käytetään sulatteita ja muita kemiallisia aineita, on muistettava, että ne voivat aiheuttaa varsinkin betoniportaisiin syöpymiä ja värjääntymiä.

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot