Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Peruskorjauksen yhteydessä ilmanvaihto remonttiin

RTS14Ilmanvaihtoon satsaaminen on aina kannattavaa. Ilmanvaihdon kautta talo hengittää ja sillä on varsin keskeinen merkitys asumisen viihtyvyyteen, terveellisyyteen ja jopa turvallisuuteen. Puhdas sisäilma on talon tärkein rakennusosa.  

 

Ilmanvaihto ja energiankulutus

Nykyaikaiset talot pyritään rakentamaan mahdollisimman tiiviiksi. Tästä seurauksena on ollut se, että ilmanvaihdon osuus talon energiankulutuksesta on jatkuvasti kasvanut. Ilmanvaihdon kautta talosta haihtuu taivaalle noin kolmannes talon kokonaisenergiankulutuksesta. Ratkaisu tähän ongelmaan ei ole ilmanvaihdon pienentäminen, vaan lämmöntalteenottolaitteiston hankinta. Esimerkiksi sähkölämmitteisessä talossa lämmönvaihdin säästää sähkölaskussa noin 15%.

Lämmöntalteenoton vaihtoehtona on lämpöpumpun liittäminen poistoilmaan. Lämpöpumpun avulla talosta poistuva ilma on jopa pakkasen puolella ja lämpö on siirretty edelleen talteen esimerkiksi uuteen sisään puhallettavaan ilmaan tai käyttöveteen. Nykyisin tarjottavat järjestelmät mahdollistavat erittäin tehokkaan lämmön talteenoton, jolla kokonaisenergiankulutusta voidaan alentaa merkittävästi.

 

Näkymätön, mutta tärkeä

Ilmanvaihdolla on keskeinen merkitys asumisen terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Huonosti toteutettu ilmanvaihto voi koitua jopa koko talon kohtaloksi homehtuvina kylpyhuoneina jne. Ilmanvaihtoon satsaaminen on paljolti siitä kiinni, kuinka tärkeäksi asukas ymmärtää hyvän ilmanvaihdon merkityksen. 

Vanhoissa taloissa yksi jälkeenjääneimmistä asioista on ilmanvaihto. Aikaisemmin uskottiin vakaasti painovoimaiseen ilman vaihtumiseen, mikä perustui paljolti rakenteiden vuotokohtien kautta tapahtuvaan luonnolliseen ilman vaihtumiseen. Nykyiset uudet ja peruskorjattavat talot tehdään rakenteeltaan niin tiiviiksi, että ilman luonnollinen vaihtuminen on lähes mahdotonta. Hallittu ja tehokas ilman vaihtuminen vaatii onnistuakseen koneellisen ratkaisun.

Remonttikohteissa tärkeimpinä syinä ilmanvaihtotavan valintaan ovat sisäilman puhtaus, energiatalouden parantaminen ja terveellisyys. Laitehankinnoissa remontoijat arvostavat laitteiden varmatoimisuutta, laatua ja ohjausautomatiikkaa. (RTS-tutkimukset 2017)

 

Suunnittele huolellisesti

Lähtökohtana suunnittelulle tulee olla riittävä ilman vaihtuminen kaikissa asumiseen käytettävissä tiloissa. Ohjeellisena ohjearvona on ilman vaihtuminen koko asunnossa kerran kahdessa tunnissa. Ilmanvaihto toteutetaan tyypillisesti niin, että ns. likaisissa tiloissa (kph, wc, keittiö,vh ) on poistoilmapisteet. Näihin tiloihin aiheutetaan alipaine, jotta tilojen epäpuhtaudet saadaan johdettua suoraan ulos. Näihin tiloihin tulee korvausilma muista tiloista.

Hyvä ilmanvaihtosuunnitelma edellyttää, että poistoja vastaavat korvausilmareitit ja  –määrät ovat hallinnassa. Korvausilmalle on järjestettävä asialliset ja riittävän suuret tulopisteet ja sijoitettava ne niin, etteivät  ne talvellakaan heikennä asumisviihtyvyyttä. Mitä suurempi määrä korvausilmapisteitä, sitä pienemmät ovat yhden pisteen virtausnopeudet, eikä vedon tunnetta synny. Korvausilman sekoittuminen huoneilmaan on tapahduttava siten, ettei kylmä ilma pääse suoraan painumaan lattialle. Tästä syystä korvausilman ottoaukot on hyvä sijoittaa esim. lämmityspattereiden yläpuolelle, jossa lämmin ilmavirta nousee ylöspäin ja sekoittuu kylmään tuloilmaan.

Jokaisessa tilassa tulee olla raitisilmareitti ja vastaavasti reitti poistumiselle.

 

Koneellinen  tulo- ja poistojärjestelmä

Tulo- ja poistoilma johdetaan tilakohtaisesti kanavia pitkin. Järjestelmä on tarkkaan säädettävissä huonetiloittain, jolloin ilmanvaihtomäärät voidaan suunnitella tilan käyttötarkoituksen mukaan. Tähän liitetään yleensä myös lämmön talteenotto. Lämmönvaihdin esilämmittää tuloilmaa ja jäähdyttää samalla poistoilmaa. Näin saadaan huomattava osa ilmanvaihdon kuluttamasta hukkalämmöstä talteen.

 

Koneellinen poisto ilman lämmön talteenottoa

Tässä järjestelmässä poistoilma puhalletaan ulos kanavia myöten, mutta korvausilma otetaan sisään paine-eroon perustuen. Järjestelmä edellyttää tiivistä taloa, jotta korvausilma todella tulee järjestettyjä reittejä pitkin eikä hallitsemattomasti rakenteiden läpi erilaisista epätiiviyskohdista. Jokaisessa huonetilassa on oma poistoilmaventtiilinsä ja korvausilmalla on huonekohtaiset tulopisteensä. Näin järjestelmää voidaan ohjata myös tilakohtaisesti ja ilmanvaihtomäärät ovat hallittuja.

 

Painovoimainen ilmanvaihto – hallitsematon ilmanvaihto

Tämä ratkaisu ei tarvitse erillisiä koneita, tosin tähänkin liittyy liesituuletin, jolla keittiön käryt voidaan poistaa. Ilman vaihtuminen perustuu ulko- ja sisäilman lämpötilaeroihin ja hormiston luomaan paine-eroon, ns. savupiippuvaikutukseen. Ongelmana on sen säätö, sillä toiminta riippuu ulko-olosuhteista, joihin asukas ei voi vaikuttaa ja esim. kesäaikaan tuulettaminen ikkunoiden ja ovien kautta on tarpeen.

Painovoimaisen ilmanvaihdon puutteet tulevat kärjistettyinä esiin mm. pesutilojen yhteydessä. Runsaan veden käytön jälkeen pesutilat voivat pysyä kosteina. Saunan jälkilämpö auttaa tilannetta huomattavasti ja tuuletusikkunoita kannattaa pitää olosuhteiden salliessa auki. Myös pesutilan poistoventtiiliin sijoitettu pieni sähkötuuletin auttaa asiaa huomattavasti.

 

Oikea käyttö ja säännöllinen huolto

Ilmanvaihtolaitteiston käyttöön liittyy laitteiston jatkuva ja säännöllinen huolto ja järjestelmän oikeaoppinen käyttö. Hyvin merkittävä osa ilmanvaihdossa koetuista vioista johtuu itse asiassa käyttö- ja huoltovirheistä. Ensimmäinen käyttövirhe tehdään usein jo käyttöönottovaiheessa, kun huonekohtainen säätö jää tekemättä. Tämä vaatii ammatti-ihmisen mittalaitteineen eikä se onnistu maallikolta tai arvaamalla.

Ilmanvaihtoa käytetään usein epäsäännöllisesti, teho on liian pieni tai laitteistoa pidetään vain ajoittain päällä. Koneellinen ilmanvaihto on kuitenkin suunniteltu niin, että sen tulee olla jatkuvasti päällä. Jo lyhytaikainenkin (muutama päivä tai viikko) katkos ilmanvaihdossa saattaa aiheuttaa esim. homeen muodostumista.

Eräs tyypillinen käyttövirhe on kanaviston tai venttiilin tukkiminen häiritsevän vedon vuoksi. Varsinkin rivitaloissa esiintyy usein tilanne, jossa huoneiston oleskelutilojen ainut raitisilmaventtiili aiheuttaa talviaikaan voimakkaan vedon tunteen. Venttiilin tukkiminen aiheuttaa tässä tapauksessa korvausilman luonnollisen pääsyn kokonaan.

Ilmanvaihtolaitteisto vaatii myös säännöllistä huoltoa: laitteistossa tai kanavistossa olevia suodattimia on vaihdettava tai ainakin puhdistettava säännöllisesti ja ilmanvaihtoputket tulisi nuohota noin 10vuoden välein.

Keittiön liesikuvun rasvasuodatin pitää myös pestä riittävän usein, vähintään kaksi kertaa vuodessa.

 

 

Hyvän ilmanvaihdon nyrkkisäännöt 

  • Ilmanvaihdon tulee olla aina tilakohtainen
  • Ilmanvaihtolaitteen tulee olla aina päällä
  • Korvausilmalla tulee olla jokaisessa tilassa tuloreittinsä
  • Ilmanvaihtomääriä tulee voida säätää (esim. kylpyhuoneen käytön jälkeinen kuivatus)
  • Ilman tulee vaihtua koko asunnossa vähintään kerran kahdessa tunnissa
  • Uutena tilakohtaiset ilmanvaihtomäärät tulee säätää – säätöjä ei saisi muuttaa!
  • Järjestelmä tulee säännöllisesti huoltaa: suodattimien ja venttiilien puhdistus, putkiston nuohous
  • Järjestelmään kannattaa liittää lämmöntalteenotto
  • Kiertoilman ja ulkoa sisään tulevan ilman suodatus

 

 

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

swegonlogo
vallox logo
nibelogo
 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot