Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Tiilestä muuratut tulisijat ja hormit - energiaylivoimaa lämmittämiseen

yritysesittaaWienerberger Oy Ab:

Tiilestä muuratuista tulisijoista on kertynyt hyviä kokemuksia jo vuosisatojen ajalta. Suuri suosio ei tule yllätyksenä, kun otetaan huomioon tulisijojen ja hormien hyvä energiatehokkuus ja miellyttävä lämmönluovutus, sekä paloturvallisuus. Tiilipiippu on ainoa hormi, joka antaa toista tulisijaa vastaavan lämpöenergiamäärän huonetiloihin.

 wiener2

 

Yksilöllinen ratkaisu

Tiilestä voit rakentaa juuri omien toiveittesi mukaisen yksilöllisen tulisijan, jollaista ei ole muilla. Tiilien väri-, pinta- ja koko­vaihtoehdot tarjoavat mah­dollisuuden toteuttaa kotisi arkkitehtuuriin, sisustukseen ja henkeen sopivan tulisijan. Puhtaaksimuurauksen lisäk­si tulisija voidaan kaakeloida, rapata, slammata (ohutrapata) tai maalata.

 

Hyvä lämmönvaraus­ominaisuus ja tasainen lämmönjakautuminen

Tiilestä muuratun tulisijan hy­vä lämmönvarausominaisuus perustuu hyvien materiaalien lisäksi sen kokonaismassaan. Massiivisena rakenteena muu­rattu tulisija varaa ja tasaa asunnon lämpöä, vaikka sitä ei lämmitettäisikään.

 wiener

 

Alhainen pintalämpötila

Alhaisen pintalämpötilan vuok­si tiilestä muurattu tulisija luo­vuttaa lämpöä hitaasti ja pit­kään; lämpötila ei nouse kiu­sallisen korkeaksi pitkänkään lämmitysvaiheen aikana, joten se on myös turvallinen.

 

Muuratun tulisijan hankinta

Wienerbergerin tulisijaesit­teestä voit valita juuri sinun makuusi sopivan tulisijan, jon­ka ammattitaitoinen muura­ri toteuttaa haluamallasi ta­valla. Ammattitaitoisten tuli­sijamuurareiden yhteystieto­ja löytyy Wienerbergerin ko­tisivuilta www.wienerberger.fi. Kaikki muurattavaan tulisijaan tarvittavat tarvikkeet saat pai­kallisesta rautakaupasta.

 

Tiilipiippu - energiatehokas ja paloturvallinen hormiratkaisu

Hormin valintaa ei pitäisi tehdä pelkästään hinnan, ulkonäön tai helpon asennettavuuden perusteella. Tulevaisuudessa energiatehokkuus ja paloturvallisuus ovat niitä tekijöitä, joiden perusteella tulisijaan liitettävä piippu tulisi valita. Juuri siksi tiilipiippu on erinomainen valinta, sillä se on sekä energiatehokas, että paloturvallinen. 

 

Savupiipun rakentamista ohjaavat määräykset

Savupiiput on suunniteltava ja rakennettava Suomen Rakentamismääräyskokoelman E3 mukaisesti. Esivalmistettujen piippujen tulee aina olla CE-merkittyjä ja poltetusta tiilestä paikalla muuratut savupiiput pitää tehdä RakMk E3 ohjeiden mukaisesti siten, että ne täyttävät samat tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet, mitä CE-merkityiltäkin piipuilta vaaditaan. Täsmentäviä hormin rakentamiseen liittyviä ohjeita on saatavilla tiilivalmistajilta (Muuratut savupiiput esite) tai esimerkiksi RIL 245-2008 Pienet savupiiput oppaasta. 

 wiener3

 

Energiatehokkuus ja paloturvallisuus lisäävät tiilipiipun suosiota

RTS:n tekemän markkinatutkimuksen mukaan v. 2011 n. 28% uusien omakotitalojen piipuista muurattiin poltetuista tiilistä - lomarakennuksissa luku oli peräti 40% ja suunta molemmissa ryhmissä on kasvava, johtuen osittain mm. valtiovallan asettamista energiasäästötavoitteista ja toisaalta tiilipiippu on massiivisista piipuista ainut hormiratkaisu jonka lämpöä varaava massa lisää puulämmityksen kokonaishyötysuhdetta. Paloturvallisuuden kannalta tarkasteltuna poltetuista tiilistä paikalla muuratut savupiiput ovat nokipalonkestäviä ja ne täyttävät korkeimman T600 lämpötilaluokan.  

 

Ylivoimainen energiateho

Massiivinen tiilipiippu pystyy varaamaan ja luovuttamaan huonetilaan yli kolminkertaisen energiamäärän kuumien savukaasujen sisältämästä energiasta valmispiippuun verrattuna. Tiilipiipun maksimilämpöteho 1,5 kW saavutetaan n. 4 tunnin jälkeen ensimmäisen polttopanoksen sytyttämisestä valmispiipun vastaavan luvun ollessa vain n. 500W. 18 tunnin aikainen keskimääräinen teho on tiilipiipulla 630 W, kun se valmispiipulla on vain n. 202 W. Jäännösenergiamäärä huomioiden saadaan VTT:n tekemien polttotestien perusteella tiilipiipun kautta huonetilaan luovuttamaksi kokonaisenergiamääräksi 11,8 kWh ja valmispiipun vastaavaksi arvoksi n. 3,7 kWh. Tiilipiippu vastaakin energiateholtaan jopa toista tulisijaa. Toisaalta myös kevyen tulisijan parina massiivinen muurattu piippu muodostaa merkittävän lämpövaraston, joka parantaa paitsi puun polton hyötysuhdetta, myös käyttömukavuutta, sillä lämmönluovutusajan pidentyessä pitenee myös polttamisjaksojen välinen aika. Tiilipiippu on ainoa massiivinen savupiippu, joka varaa tulisijasta poistuvien savukaasujen hukkalämmön  rakenteeseensa ja luovuttaa sen hitaasti edelleen huonetilaan. Tiilihormiston edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksissa taloissa. 

 

Kokonaisedullinen hormiratkaisu

Tiilipiippu voidaan jättää puhtaaksimuuratuksi tai rapata. Lisäksi siihen voidaan tehdä sopiva määrä erityyppisiin tulisijoihin soveltuvia erikokoisia hormeja. Tiilipiippuun on tarvittaessa myös myöhemmin helppo avata uusia liitosaukkoja tai vaihtaa esim. savupelti. Tiilipiippu on myös rakentamiskustannuksiltaan kilpailukykyinen. Kun otetaan huomioon tiilipiipun hyvä energiatehokkuus, on se valmiiksi tehtynä sekä yksi- että monihormisena ratkaisuna kokonaiskustannuksiltaan edullisempi, kuin kilpailijansa.

 

Kysy lisää: 0207 489 200

 

Tiili. Luotu ihmiselle.

Wienerberger Oy Ab

www.wienerberger.fi

Kumpulantie 15

00520 Helsinki

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

www.wienerberger.fi

Puh. 0207 489 211

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot