Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Leca®-hormissa on vetovoimaa

yritysesittaa

Leca Finland Oy:

Leca®-hormi on varma, testattu ja turvallinen valinta, joka sopii monenlaisille tulisijoille; takoille, uuneille, kiukaille, saunan padoille ja kamiinoille. Hormityyppejä ovat Leca® Multi, Leca® Basic ja Leca® DS Tandem, joka on kaksihorminen piippu.

 lecahormi1

Leca®-hormit ovat kerrosra­kenteisia elementtihormeja. Ne muodostuvat korkealaa­tuisista, tulen- ja haponkestä­vistä keraamisista hormiput­kista, kevytsorabetonista val­mistetuista hormiharkoista sekä näiden väliin asennetta­vasta mineraalivillaeristeestä.

Tarkkaan mitoitetun ker­rosrakenteen ansiosta Leca®- hormien pintalämpötilat py­syvät matalina. Siksi ne voi­daan tavanomaisista hormeis­ta poiketen muurata kahdelta sivulta ja välipohjien läpime­nokohdassa minimisuojaetäi­syydellä palaviin rakenteisiin.

Hormiputken sisähalkaisi­ja on hormityypistä riippuen 160 mm tai 180 mm. Hormin koko valitaan tulisijan vaati­musten mukaisesti, jotta sa­vuhormi ja tulisija toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Leca®-hormit ovat kor­kealaatuisia, testattuja, CE-merkittyjä ja paloturvallisia tuotteita. Leca-hormit (ø 160 mm ja ø 180 mm) on testat­tu korkeimpaan T600 lämpö­tilaluokkaan.

 

Leca®-hormin edut

  • Leca®-hormi on paloturvalli­nen, testattu ja CE-merkitty.
  • Pyöreä hormi takaa hyvän vedon ja on helppo nuohota.
  • Pintalämpötilat pysyvät matalina minkä ansoista pie­ni suojaetäisyys, 20 mm pala­viin rakenteisiin riittää.
  • Leca®-hormi on helppo asentaa ja työstää. Element­tien kokoaminen käy ammattilaiselta nopeasti ja onnis­tuu hyvin myös omatoimira­kentajalta selkeiden asennus­ohjeiden ansiosta. Ne kerto­vat vaihe vaiheelta työjärjes­tyksen.
  • Osat ovat tarkkaan mitoi­tettu, joten pystytys sujuu vaivatta.
  • Leca®-hormiharkoista ra­kennettu ulkorunko voidaan pinnoittaa Weberin pinnoi­tustuotteilla, joista löytyy lu­kuisia eri värisävyä.

lecahormi2

 

Leca®-hormipaketti sisäl­tää kaikki tarvittavat liitos­osat, savupellit, nuohousluu­kun, tulenkestävän asennus­massan, pellityssarjan sekä piippuhatun.

Leca -valmishormin asentaminen

 

Hormilaskuri

Internet-sivuiltamme www.leca.fi löydät help­pokäyttöisen Hormilaskurin.

Sillä lasket kätevästi ha­luamasi Leca®-hormin tarvik­keiden määrän ja samalla saat myös voimassa olevan suo­situshinnan. Voit tulostaa las­kelman ja ottaa yhteyttä lä­himpään rakennustarvikeliik­keeseen. Kauppiaaltasi saat Leca®-hormista tarkan hin­nan rahteineen ja samalla voit sopia toimituksesta.

 

Leca logo vektoroitu

Leca Finland Oy

Keskus puh. 010 44 22 00. Tuoteneuvonta 010 44 22 312

www.leca.fi

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot