Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Leca®-hormissa on vetovoimaa

yritysesittaa

Leca Finland Oy:

Leca®-hormi on varma, testattu ja turvallinen valinta, joka sopii monenlaisille tulisijoille; takoille, uuneille, kiukaille, saunan padoille ja kamiinoille. Hormityyppejä ovat Leca® Multi, Leca® Basic ja Leca® DS Tandem, joka on kaksihorminen piippu.

 

lecahormi1Leca®-hormit ovat kerrosra­kenteisia elementtihormeja. Ne muodostuvat korkealaa­tuisista, tulen- ja haponkestä­vistä keraamisista hormiput­kista, kevytsorabetonista val­mistetuista hormiharkoista sekä näiden väliin asennetta­vasta mineraalivillaeristeestä.

Tarkkaan mitoitetun ker­rosrakenteen ansiosta Leca®- hormien pintalämpötilat py­syvät matalina. Siksi ne voi­daan tavanomaisista hormeis­ta poiketen muurata kahdelta sivulta ja välipohjien läpime­nokohdassa minimisuojaetäi­syydellä palaviin rakenteisiin.

Hormiputken sisähalkaisi­ja on hormityypistä riippuen 160 mm tai 180 mm. Hormin koko valitaan tulisijan vaati­musten mukaisesti, jotta sa­vuhormi ja tulisija toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Leca®-hormit ovat kor­kealaatuisia, testattuja, CE-merkittyjä ja paloturvallisia tuotteita. Leca-hormit (ø 160 mm ja ø 180 mm) on testat­tu korkeimpaan T600 lämpö­tilaluokkaan.

 

Leca®-hormin edut

  • Leca®-hormi on paloturvalli­nen, testattu ja CE-merkitty.
  • Pyöreä hormi takaa hyvän vedon ja on helppo nuohota.
  • Pintalämpötilat pysyvät matalina minkä ansoista pie­ni suojaetäisyys, 20 mm pala­viin rakenteisiin riittää.
  • Leca®-hormi on helppo asentaa ja työstää. Element­tien kokoaminen käy ammattilaiselta nopeasti ja onnis­tuu hyvin myös omatoimira­kentajalta selkeiden asennus­ohjeiden ansiosta. Ne kerto­vat vaihe vaiheelta työjärjes­tyksen.
  • Osat ovat tarkkaan mitoi­tettu, joten pystytys sujuu vaivatta.
  • Leca®-hormiharkoista ra­kennettu ulkorunko voidaan pinnoittaa Weberin pinnoi­tustuotteilla, joista löytyy lu­kuisia eri värisävyä.

lecahormi2

 

Leca®-hormipaketti sisäl­tää kaikki tarvittavat liitos­osat, savupellit, nuohousluu­kun, tulenkestävän asennus­massan, pellityssarjan sekä piippuhatun.

 

Työohjeet: Leca -valmishormin asentaminen.

 

Hormilaskuri

Internet-sivuiltamme www.leca.fi löydät help­pokäyttöisen Hormilaskurin.

Sillä lasket kätevästi ha­luamasi Leca®-hormin tarvik­keiden määrän ja samalla saat myös voimassa olevan suo­situshinnan. Voit tulostaa las­kelman ja ottaa yhteyttä lä­himpään rakennustarvikeliik­keeseen. Kauppiaaltasi saat Leca®-hormista tarkan hin­nan rahteineen ja samalla voit sopia toimituksesta.

 

Leca logo vektoroitu

Leca Finland Oy

Keskus puh. 010 44 22 00. Tuoteneuvonta 010 44 22 312

www.leca.fi

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot