Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Piippu tiilestä, harkosta tai teräksestä

Savuhormin valintaan vaikuttavat paino, hinta, työpanos, paloturvallisuus ja ulkonäkö. Suunnittelussa yleensä pyritään siihen, että kaikki tulisijat voidaan keskittää samalle alueella, jolloin voidaan rakentaa yksi piippu. Hormi on siten osa sekä rakennusta että tulisijaa.

kannustalo nettiin

Kuva: Kannustalo

 

 

Takat ja hormit muuttuvat savupiippumääräysten muuttuessa

Hormi vaikuttaa julkisivuun ja perustuksiin ja toisaalta tulisijan asennus vaikuttaa hormin sijaintiin, joten hormi tulee mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Tulisijaa mietittäessä on mietittävä myös hormi, sillä niiden on yhdessä muodostettava paloturvallinen kokonaisuus, joten yhteensopivuus on syytä varmistaa tuotteen valmistajalta 

Määräysten muuttuessa tulisijoille on tulossa ja jo tullut uusia vaatimuksia ja tarjonta niin tulisijoissa kuin hormeissa kasvaa. Tuleva paloilma voidaan ottaa takkaan piipusta tai ulkoseinältä ja samalla suuluukut muuttuvat täysin tiiviiksi niin, että paloilma ja huoneilma ovat toisistaan täysin eristetty. Muuttuvilla määräyksillä pyritään lisäämään tulisijojen ja piippujen turvallisuutta ja parantamaan tulisijojen terveysvaikutuksia.

 

Määräyksiä savupiipuille

Rakennuspiirustuksissa ilmoitetaan sijainnin lisäksi hormin koko ja korkeus sekä poikkileikkaus ja toteuttamistapa. Hormiin ei saa joutua kuumempaa savukaasua kuin mitä valmistaja on ilmoittanut sen kestävän. Liian korkea lämpö saattaa vahingoittaa kevytsavuhormin rakenteita ja pahimmassa tapauksessa hormin ympärillä oleva eriste vaurioituu. Tällöin lämpö pääsee siirtymään esteettä ympäröiviin rakenteisiin aiheuttaen tulipalovaaran. Savupiipun ja siihen liittyvän tulisijan liitin- ja yhdyshormien sekä puhdistusluukkujen pintalämpötilat ei saa nousta niin korkeiksi, että ne aiheuttaisivat vaaraa palo- tai henkilöturvallisuudella.

Savupiipun korkeuden katteesta mitattuna on oltava vesikaton harjalla vähintään 0,8m. Lappeella olevan savupiipun korkeuteen on lisättävä 0,1m jokaista lapemetriä kohden harjalta laskettuna.

 Vuoden alusta tulleissa määräyksissä on kiinnitetty huomiota sulkupeltiin ja liitin- ja yhdyshormien palonkestävyyteen.

 Savupiippu pitää varustaa sulkupellillä, jos siihen liitetty tulisija ei ole kaasutulisija tai sellainen, jossa on jatkuva polttoaineen syöttö. Savupeltiä ei piipussa tarvita myöskään silloin, jos tulisijassa tai yhdyshormissa (piipusta tulisijaan) on sulkupelti. Tulisijassa syntyvien häkäkaasujen on päästävä poistumaan savupiipun kautta ulkoilmaan myös silloin, jos sulkupelti on suljettu tulisijan käytön jälkeen. Savuhormi ei saa toimia sisäilman tuloilmareittinä.

Savupiipun sekä siihen liitettävän tulisijan liitin- ja yhdyshormien on liitoksineen muodostettava palo- ja henkilöturvallinen ja toimiva kokonaisuus. Savupiipun ja tulisijan yhteensopivuuden varmistamiseksi suunnitelmissa on ilmoitettava tulisijasta savupiippuun tulevien palokaasujen korkein lämpötila. Kiinteää polttoainetta käyttävän tulisijan sekä saunankiukaan savupiipun sekä liitin- ja yhdyshormin palokaasujen lämpötilankestävyyden on oltava vähintäänkin lämpötilaluokan T600 mukainen. Savupiippuun liitettävä tulisija voi olla tehdasvalmisteinen tai paikalla tehty. (Lisää määräyksistä: www.ymp.fi)

 

Muurattu tiilipiippu

Tiilisen savupiipun valitsee noin viidennes uuden omakotitalon rakentajista. He perustelevat valintaansa mm. piipun lämmönvarauskyvyllä, hormien riittävyydellä, muurarin saatavuudella ja pitkäikäisyydellä. Tiilipiipusta ja tiilisestä tulisijasta saa hyvännäköisen kokonaisuuden, oli sitten yhdistelmä puhtaaksimuurattu tai rapattu. Se on myös edullinen, jollei työkustannuksia oteta huomioon.

Monikanavainen ratkaisu tekee usein tiilipiipusta rakentajan ainoan vaihtoehdon. Tiilet muurataan lämpimän tilan osalta umpitiilestä ja laastina käytetään saviuunilaastia sekä jälkisaumausta. Kylmään yläosaan käytetään muurauslaastilla muurattavia reikätiiliä. Reikätiilillä ja muurauslaastilla voidaan toki tehdä koko hormisto alhaalta asti, mutta silloin menetetään osa hormin lämmönvarauskykyä.

Yleisimpiä kanaviston kokoja ovat puolenkivenhormi ja koko kiven hormi. Nimitys tulee siitä, minkä kokoinen tiili tai sen osa mahtuisi aukkoon. Puolenkiven hormi sopii pienille tulisijoille, kuten kiukaat, kevyttakat ja –kamiinat. Täydenkiven hormiin voidaan liittää isommat lämmönlähteet, kuten varaavat takat, lämpökattilat jne. Muuratut hormit kestävät yleensä pitkääkin lämpötilakuormitusta, mutta isot lämpötilan muutokset voivat vaurioittaa rakenteita.  Näin esimerkiksi pitkään kylmillään olleen kiinteistön, kuten mökki, tulisijan kova lämmittäminen voi aiheuttaa vaurioita hormiin.

piippu nettiin

 

Harkkoelementtihormi

Elementtihormeja löytyy eri valmistajilta. Se koostuu harkkokuoresta ja keraamisesta sisäputkesta. Lämpöeristys on tehty joko eristeellä, tai ilmaraolla. Hormit on helppo koota ja ne voidaan asentaa myös itse. Harkkoelementit muurataan valmistajan suosittelemalla laastilla, sisäputket omalla, tulenkestävällä laastillaan. Sisäputkiin on mahdollista saada erilaisia liitosputkia ja osia, mutta usein rakentaja joutuu teettämään oikean kokoisen adapterin liittäessään lämmityslaitetta hormistoon. Elementtien ja liitososien lisäksi hormipakettiin valitaan tarvittavat lisäosat, kuten nokiluukut, savupellit, yläosan pellityssarja ja sadehattu.

Elementtipiippu valitaan asentamisen helppouden, paloturvallisuuden ja takkatoimitukseen kuulumisen vuoksi. Elementtipiippu ei tarvitse suurtakaan paloturvallisuusväliä palaviin rakenteisiin. Valmistajien asennusohjeissa kerrotaan jokaisen hormimallin turvavälit, joita tulee noudattaa. Noin neljännes remontoijista valitsee piippunsa harkkoelementtiratkaisuna. Elementtipiippu sopii ratkaisuksi, kun on tarve yhteen tai kahteen kanavaan.

Piippu voidaan rapata tai matalan lämpötilansa vuoksi myös laatoittaa. Piiput toimitetaan yleensä pakettiratkaisuina tarvikkeineen ja niitä myyvät rautakaupat.

 

Metallinen elementtipiippu on suosituin

Omakotirakentajista liki puolet valitsee taloonsa teräspiipun, jonka tärkeimmät valintaperusteet ovat keveys ja helppo asennettavuus. Ratkaisuksi se valitaan varsinkin silloin, kun piippu lähtee tulisijan päältä tai kun halutaan säästää muuten tilaa tai se tehdään jälkiasennustyönä. Hormin pinta on näyttävä ja huoltovapaa. Sen pinta voidaan pulverimaalata kaikkiin sävyihin tai tilata hormi RST-pintaisena.

Hormi kootaan eristetyistä moduuleista, jolloin kaikki osat sopivat saumattomasti yhteen, kokoaminen on nopeaa ja piippu on heti valmistuttuaan käyttövalmis. Lisäksi teräshormisto antaa mahdollisuuden myös vaakavetoihin, jolloin lämmityslaitteen sijoituspaikan valinta on suhteellisen vapaata. Hormi soveltuu kaikkiin tulisijoihin, joten piippumalli valitaan tehon mukaan ja se voidaan liittää lämmönlähteeseen joko päältä tai sivulta. Vesikaton läpivientikappaleet on valmistettu yleisimpien katevärien mukaisesti.

Hormistossa voidaan ottaa myös piippuun menevät hukkalämmöt talteen kiertoilmahormin avulla. Piipun päässä toimii 2-tehoinen puhallin, joka synnyttää savukanavaan paremman vedon. Lisäksi se tuo korvaavan ja esilämmitetyn ilman huoneistoon, jolloin tulisijalle saadaan piipun kautta korvausilma. Järjestelmä mahdollistaa samalla huonetilan nopean lämpenemisen myös varaavaa tulisijaa käytettäessä.

 

Valmispiippujen CE-merkinnät

Elementti- ja terässavupiippujen ja – hormituotteiden kelpoisuus osoitetaan CE-merkinnällä. Valmissavuhormien uusi T-luokitus kertoo suoraan, miten kuumille savukaasuille tuote on tarkoitettu. Piippua harkittaessa onkin syytä miettiä, mitä polttoainetta käytetään ja millainen tulisija hankitaan.

CE-merkintä kertoo savukaasujen enimmäislämpötilarajan. Merkinnän ollessa T 400 kaasujen maksimilämpötila on +400 C ja vastaavasti T 600 tarkoittaa 600 asteen enimmäislämpötilaa. Nokipalon kestävyys ilmoitetaan kirjaimella G, jonka yhteydessä oleva numerointi kertoo vaadittavan suojaetäisyyden palavan materiaalin millimetreinä. Suojaetäisyyden on kuitenkin oltava vähintään 20 mm. Paineluokka ilmoitetaan kirjaimella N. Tietyissä tilanteissa piippuun voi muodostua vettä, joten kilvessä voi olla myös merkintä D, joka kertoo tuotteen olevan kondenssin kestävä. Kirjain V puolestaan kertoo korroosionkestävyyden. Lisäksi arvokilvestä löytyvät hormiputken materiaalitiedot kirjaimen L yhteydessä.

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

tulikivilogo

tiileri

nunnauuni

 uunisepatlogo

wienerberger

schiedellogo
 
 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot