Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Hormi on osa rakennusta ja tulisijaa

Tulisijaa mietittäessä on mietittävä myös hormi, sillä niiden on yhdessä muodostettava paloturvallinen kokonaisuus, joten yhteensopivuus on syytä varmistaa tuotteen valmistajalta.  Hormin valintaan vaikuttavat paino, hinta, työpanos, paloturvallisuus ja ulkonäkö. Suunnittelussa yleensä pyritään siihen, että kaikki tulisijat voidaan keskittää samalle alueella, jolloin voidaan rakentaa yksi piippu. Hormi on siten osa sekä rakennusta että tulisijaa. Savupiippuja koskee lukuisa määrä ohjeita ja vaatimuksia mm. käyttöönottotarkastus ja käyttö- ja huolto-ohjeet.

Pientalojen savupiippujen uusimismarkkinat ovat jo isommat kuin uudisrakentamisen markkina.

Jos takan pääasiallinen käyttötarkoitus on lämmitys, se sijoitetaan taloon keskeiselle paikalle. Näin lämpö jakautuu tasaisesti asuntoon. Takan ympärillä pitää olla silloin avointa tilaa. (KUVA: Ollikainen)

 

Määräykset savupiipuille

Kaikkia savupiippuja koskee samat vaatimukset. Määräysten myötä savupiippujen paloturvallisuus on parantunut. Näitä vaatimuksia ovat:

1. Suunnitteluvaatimukset

2. Kuivia polttoaineita käyttävien tulisijojen savupiipussa on oltava sulkupelti (ellei tulisijassa itsessään ole sulkupeltiä)

3. Savupiipun on oltava nokipalonkestävä

4. Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus on varmistettava

5. Savupiipun pintalämpötila ei saa aiheuttaa vaaraa palo- tai henkilöturvallisuudelle

6. Savupiipun asennuksen suunnitelmanmukaisuus on tarkistettava

7. Savupiipulle on tehtävä käyttöönottotarkastus

8. Savupiipusta on oltava käyttö- ja huolto-ohjeet

9. Kiinteää polttoainetta käyttävän tulisijan sekä kiukaan savupiipun sekä liitin- että yhdyshormin palokaasujen lämpötilankestävyyden on oltava vähintään lämpöluokan T600 mukainen. 

(LÄHDE: tsy.fi)

 

Muita savupiipun turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä

Savupiippuun johdetaan ainoastaan tuotteen CE-tunnuksessa/käyttöohjeessa mainitun lämpötilan kestävyysluokan (esim. T600) alittavia savukaasulämpötiloja.

Tulisijassa ei saa polttaa sinne kuulumatonta jätettä, kuten vaneria, maalattuja lautoja, roskia tms., jotka saattavat vapauttaa kaasua ja esim. fluoria, joka voi vaurioittaa savupiipun rakenteita.

Nokipalon sattuessa savupiippu on aina tarkastettava ja arvioitava savupiipun kunto sekä vaihdettava tai korjattava tarvittaessa. Savupiiput tulee nuohota vakituisesti asutuissa kiinteistöissä lakisääteisesti vähintään vuosittain ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään 3 vuoden välein.

Savupiipun käyttöikää lyhentää siihen kohdistuvat mekaaniset rasitukset, esim. toistuvat tulisijan vaihdot (erityisesti jatkuvatoimisten kiukaiden kohdalla) ja kemialliset rasitukset: jätteiden polttaminen ja korroosiota edistävä meri-ilmasto.

Savupiippu on varustettu asianmukaisella sääsuojalla.

(LÄHDE: tsy.fi)

Kuva: Kontiotuote

 

Muurattu tiilipiippu

Tiilisen savupiipun valitsee reilu viidennes omakotitalokorjaajista. He perustelevat valintaansa mm. piipun lämmönvarauskyvyllä, hormien riittävyydellä, muurarin saatavuudella ja pitkäikäisyydellä. Monikanavainen ratkaisu tekee usein tiilipiipusta rakentajan ainoan vaihtoehdon. Muuratut hormit kestävät yleensä pitkääkin lämpötilakuormitusta, mutta isot lämpötilan muutokset voivat vaurioittaa rakenteita.  Näin esimerkiksi pitkään kylmillään olleen kiinteistön, kuten mökki, tulisijan kova lämmittäminen voi aiheuttaa vaurioita hormiin.

 

Harkkopiippu

Harkkopiippuja löytyy eri valmistajilta. Se koostuu harkkokuoresta ja keraamisesta sisäputkesta. Lämpöeristys on tehty joko eristeellä tai ilmaraolla. Hormit on helppo koota ja ne voidaan asentaa myös itse. Harkkoelementit muurataan valmistajan suosittelemalla laastilla, sisäputket omalla, tulenkestävällä laastillaan. Omakotikorjaajat perustelevat valintaansa elementtipiipusta useimmiten omatoimisen rakentamisen helppouden, pitkäikäisyyden ja paloturvallisuuden vuoksi. Noin neljännes remontoijista valitsee piippunsa harkkoelementtiratkaisuna. Elementtipiippu sopii ratkaisuksi, kun on tarve yhteen tai kahteen kanavaan. Piippu voidaan rapata tai matalan lämpötilansa vuoksi myös laatoittaa.

 

Metallipiippu

Omakotikorjaajista puolet valitsee taloonsa teräspiipun, jonka tärkeimmät valintaperusteet ovat keveys ja helppo asennettavuus. Ratkaisuksi se valitaan varsinkin silloin, kun piippu lähtee tulisijan päältä tai kun halutaan säästää muuten tilaa tai se tehdään jälkiasennustyönä. Hormin pinta on näyttävä ja huoltovapaa. Sen pinta voidaan pulverimaalata kaikkiin sävyihin tai tilata hormi RST-pintaisena.

 

Valmispiippujen CE-merkintä

Elementti- ja terässavupiippujen ja -hormituotteiden kelpoisuus osoitetaan CE-merkinnällä. Valmissavuhormien uusi T-luokitus kertoo suoraan, miten kuumille savukaasuille tuote on tarkoitettu. Piippua harkittaessa onkin syytä miettiä, mitä polttoainetta käytetään ja millainen tulisija hankitaan. CE-merkintä kertoo savukaasujen enimmäislämpötilarajan. Merkinnän ollessa T 600 kaasujen maksimilämpötila on +600 C jne.

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot