Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Asfaltti vai pihakivi pihan ja pihatien päällysteeksi

Asfaltti tai pihakivetys ovat suosittuja lopullisia pihatien päällysteitä kivisoran tai sepelin ohella. Ne tekevät pihatiestä viimeistellyn, turvallisen ja helppohoitoisen. Laadukkaasti toteutettu pihatie vaatii hyvin tehdyn, routimattoman alustan, jotta kivetys tai asfaltti säilyvät hyvänä vuosikymmenien ajan.

Kodin viilennys lämpöpumpun avulla

NIBE Energy Systems Oy:

Lähes kaikilla lämmitykseen tarkoitetuilla lämpöpumpuilla voidaan myös viilentää kotia. Tyypillisesti ilmalämpöpumppuja käytetään kesäisin viilennykseen, mutta muitakin, usein tehokkaampia, viilennysmenetelmiä on käytettävissä. Cool-IN viilennysjärjestelmä on suunniteltu miellyttävään ja järkevään viilennykseen ja sen voi liittää kaikkiin NIBE maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppumalleihin.

Sijainti ratkaisee omakotiasunnon hankinnassa

Ensimmäinen kysymys asunnonhankintaa suunnitteleville on uuden asunnon sijainti. Tässä kohdin kerrostalorakentamisen kaavoitus sivuuttaa kasvukaupunkiympäristöissä pientalorakentamisen mahdollisuudet. Erityisesti pääkaupunkiseudulla asuntotuotantoa ohjataan pääväylien ja asemanseutujen ympäristöön. Kaavoitus ohjaa siis kerrostaloihin.

Julkisivut tarvitsevat suojapinnan

Ei ole aivan samantekevää, miten ja millä käsittelet ulkopinnat. Oikein valitut aineet ja har­kitut värit sekä oikein tehty työ takaavat hyvän ja pitkäikäisen lopputuloksen. Maalaus kan­nattaa tehdä mahdollisimman nopeasti julkisivun valmistumisen jälkeen tai jopa sen aikana. Näin pinnat tulevat suojatuiksi heti likaantumiselta ja homeitiöiltä. Tässä artikkelissa käsit­telemme lähinnä puupintojen suojausta.

Helppo ja huoleton jätevesiliittymä säästää omakotirakentajaa

Jätevesiliittymä.fi:

Omakotitaloa suunniteltaessa on otettava huomioon sekä valtakunnalliset että paikkakuntakohtaiset ohjeet ja määräykset jätevesien käsittelyssä. Kunnat voivat antaa pohjavesi- ja ranta-alueilla perustasoa ankarampia puhdistusvaatimuksia. Jos kiinteistö ei kuulu kunnallisen jätevedenkäsittelyn piiriin, on omakotitalon rakentajan tehtävä kiinteistöönsä ensin myös paikalliset vaatimukset huomioonottava jätevesisuunnitelma ja sitten rakennettava sen mukainen jätevesijärjestelmä.

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

vertia banneri