Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Väliovi on paljon muutakin kuin aukko seinässä

rts_tutkii_logo_pieniSisäovet ovat käytännössä tilan jakajia, mutta niillä on myös sisutuksellinen merkitys. Tilo­jen yleisilme vaikuttaa pitkälti siihen, minkälaiset ovet valitaan. Seinäpintojen ollessa puu­ta on luonnollinen valinta puupeiliovi, jolloin yleisilme jatkuu yhtenäisenä koko huonetilas­sa. Vaaleat tapetti- tai maalauspinnat saavat helposti seurakseen valkoisen oven. Vaihtoeh­toja löytyy varmasti jokaiseen makuun. Ovien koot ilmoitetaan moduulimittoina, jotka il­moittavat karmin asennusaukon mitan kymmenen sentin mitoin, esim. 7x21 tarkoittaa 700 x 2100 mm:n minimiasennusaukkoa, jolloin karmin tarkat mitat ovat näitä 10 mm pienemmät.

 

Laakaovet

vliovi1

Laakaovet ovat edullisia suorapintaisia kevytrakenteisia ovia. Oven runko on puuta ja pinnat, joiden sisällä on ken­nomainen rakenne, ovat kovalevyä. Väri on yleisimmin valkoinen, mutta ovia on mahdollisuus saada myös puuviilupintai­sina. Maalatun oven pinta voidaan myös helposti sävyttää sisustukseen sopivak­si. Ovet toimitetaan M7-10 leveysmo­duuleihin, ja ne ovat umpinaisina sym­metrisiä, mutta valoaukollisina vaativat kätisyyden. Korkeus on yleisimmin M21, mutta myös esim. korkeutta M19 löytyy vakiomalleista.

 

Muotopuristepeiliovet

Muotoon puristetut ovet ovat raken­teeltaan kuten laakaovet, mutta pintale­vy on HDF-levyä. Pintakuvion muotoja on useita, kuitenkin yleisimpiä ovat suo­rapeiliset ovet ja holvikaariovet. Suora­peilisten ovien peilikuviot on oven reu­nojen suuntaisia ja ne ovat umpinaisina symmetrisiä. Holvikaaressa pysty- ja kes­kipeilit ovat suoria ja ylhäällä oven kuvio on aaltoilevan kaareva ja ovessa on näin ollen kätisyys. Ovilevyt ovat tavallisesti kaksi- tai kolmipeilisiä. Ovilevyjä on saa­tavissa vakiomoduulimitoissa.

 

Massiivipeiliovet

Yhteistä näille oville on, että niiden run­ko on kokonaan massiivipuuta. Yleisin massiivipeiliovi on mäntypuinen, vähäok­sainen tai oksainen ovilevy, jonka pinta on useimmiten lakattu. Ovilevyt voidaan myös hankkia viilutettuina tai maalattui­na. Maalatuissa ovissa runko on massiivi­puuta ja peilit HDF- levyä. Ovia toimite­taan niin ikään moduulimittaisina, pinta­kuvio tai lasiaukko määrää, tarvitaanko kätisyys vai ei.

 

Sisustusovet

Sisustusovilevyt poikkeavat kuoseiltaan ja väreiltään normaaleista ovilevyistä. Niitä valmistetaan eri materiaaleista, ja yleensä ne ovat tilaustuotteita. Sisustus­oviin voidaan myös luokitella täyslasite­tut ovet ja pariovet. Kaikki väliovet ovat myös saatavissa lasiaukollisina joko risti­koilla varustettuina tai ilman niitä. Ovet toimitetaan yleisimmin ilman lasitusta, ja kätisyys on tiedettävä jo ovea ostaessa.

vliovi2

Kostean tilan ovet

Tänä päivänä yhä useampi kostean ti­lan ovi on täyslasinen hiekkapuhalluksel­la tai himmennetyillä lasipinnoilla varus­tettu kokolasiovi. Etuina ovat ovilevyn ehdoton kosteudenkesto, hyvä ulkonäkö ja saunan oven kanssa yhteensopivuu­den mahdollistaminen. Myös puista ke­hysovea käytetään kosteiden tilojen ove­na. Tässä ovimallissa ulkopuoli on puu­paneelia ja sisäpuoli kehysovi, jolloin pa­neelien takapinta näkyy kehyksien välistä. Yleisimmät koot ovat M8-9 x 21 ja ovet sisältävät yleisesti karmipaketin.

 

Saunanovet

Perinteinen puupaneeliovi on saanut väistyä miltei kokonaan täyslasisen sau­nanoven tieltä. Lasi antaa saunaan tilan tuntua ja samalla se on sisustuksellises­ti näyttävä ratkaisu. Lasilevy on 8 mm:n vahvuista karkaistua lasia, värejä ja mal­leja löytyy useita. Yleisemmät koot ovat M7-9 x 19, mutta uusissa rakennuksissa saunan oven leveyden on oltava minimis­sään M9. Saunan ovi asennetaan aina sau­nasta ulospäin aukeavaksi. Markkinoil­la on myös puupaneelin ja lasin eri yh­distelmiä. Ovet toimitetaan karmeineen.

 

Ovien karmit ja kynnykset

Väliovet eivät sisällä pintaheloja, karmeja eivätkä kynnyksiä. Yleisimmät karmivaih­toehdot ovat puuvalmis tai lakattu män­ty sekä maalattu valkoinen. Karmit eivät sisällä alapuuta, joten jalopuinen tammi­kynnys on hankittava erikseen. Pintahe­loitukset valitaan mieluimmin haluttuun tyyliin sopiviksi samasta sarjasta oven materiaalin ja värin mukaan. Karmit kiin­nitetään runkoon esim. säätöruuveilla ja peitetään peitetulpalla. Kynnyksien kiin­nittämiseen käytetään lattialämmityslat­tioissa liimamassoja muissa tapauksissa täysmessinkiruuveja.

 

Taiteovet

Taiteovet ovat yleisimmin aukon mukaan tilattavia mittatilausovia. Markkinoilla on myös keveitä itse lyhennettäviä peruspa­ketteja, joihin on mahdollista saada lisä­paneeleja. Taiteovien materiaalina ovat puu, erilaiset muovit sekä puristelevyt. Lamellit voidaan varustaa myös lasituk­sella. Ovia käytetään haluttaessa hyö­dyntää kääntyvän oven tarvitsema tila tai esim. tilanjakajina.

 

Liukuovet

vliovi3Peileillä tai eri pintavaihtoehdoilla varus­tetut liukuovet ovat yleisimmin käytössä eteisen ja maakuuhuoneiden säilytysrat­kaisuissa. Ovet antavat käytettävää lisäti­laa, ne ovat sisustuksellisia ja peilipintai­sina ne antavat avaruutta. Myös liukuo­vet soveltuvat erinomaisesti tilanjakajik­si. Ovet toimitetaan pääsääntöisesti mit­tatilaustöinä.

 

Ovet vaativat jonkin verran huoltoa

Varsinaisiin huoltotöihin kuuluvat pinto­jen puhdistus siivouksen yhteydessä ja kerran vuodessa ovien saranoiden ja luk­kojen voitelut sekä heloitus- ja sarana­ruuvien kireyksien tarkistus.

Ovet säädetään tarvittaessa.