Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Julkisivu on talon näkyvin osa

Julkisivun valinta on yksi rakentamisen suuria päätöksiä, sillä julkisivu on talon näkyvin osa ja sen tyyli määrittää pitkälti rakennuksen luoteen. Vaihtoehtoja omakotitalon julkisivuksi on useita: talo voidaan verhota tiilellä, hirrellä, puulla, rappauksella tai slammauksella. Julkisivun valintaan vaikuttavat rakentajan omien mieltymysten lisäksi usein myös ympäristö ja kaavamääräykset.

julkisivunvalinta2

Puuverhous on suosituin

Julkisivumateriaaleista puuverhous on suosistuin, sen valitsee 72 % rakentajista. Rappauksen valitsee 12 % ja hirsijulkisivun 12 % rakentajista. Tiilijulkisivuun päätyy 4 % rakentajista.

Puuverhous on rakentajien suosituin valinta julkisivumateriaaliksi niin haja-asutusalueilla, kuin kaupungeissakin. Muiden julkisivumateriaalien kohdalla rakennuspaikka vaikuttaa jonkin verran: hirsi on suositumpaa haj-asutusalueella, rappaus/slammaus puolestaan asemakaava-alueella ja taajamissa. Tiilen suosio on yhtä tasainen rakennuspaikasta riippumatta.

Kun rakentajilta kokemuksiensa kautta muutamia vuosia myöhemmin kysytään, mihin runkoon/julkisivuun he päätyisivät, jos voisivat valita uudelleen, ovat vastaukset myönteisimpiä täystiilitalon, kivitalon ja hirsitalon valinneiden kohdalla. Esivalinnan yhteydessä tarjolla. On luonnollista, että puutalomyyjät myyvät mielellään puuverhouksen tiiliverhouksen sijaan.

julkisivu nettiin

julkisivumateriaalit nettiin

 

Julkisivutuotteita:

Tiileri>>>

Wienerberger>>>

Tikkurila Paints Oy>>>

Weber>>>

leca4

tiileri

wienerberger

cembritlogo

ekovilla logo