Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Pitkästä, paketista vai avaimet käteen?

rts_tutkii

Omakotirakentamisen toteutustavan valinnassa on kysymys toisaalta siitä, millaisina kokonaisuuksina talo tai sen osat hankitaan ja toisaalta erilaisten töiden tekijöistä. Talopakettihankintojen mukana tulee osa toteuttajista ja avaimet käteen-taloissa lähes kaikki. Paikalla rakentamisessa tai suppeaa talopakettia käytettäessä työmaalla riittää runsaasti sekä ammatti- että aputöitä. Yhä useampi rakentaja päätyy ulkopuoliseen työsuoritukseen ja oman työn osuus vähenee.

Kolme rakentajaa neljästä päätyy talopakettiin

pitk1Työmaalla tehtävien töiden osuus on suurin paikalla rakennettaessa. Tämän ratkaisun valitsee 23 % omakotirakentajista. Heistä noin puolella on tarkoituksena tehdä rakennustyöt pääasiassa itse.Talonsa lähes kokonaan itse- rakentava on yleensä rakennusalan ammattilainen tai vähintäänkin kokenut rakentaja, joka omilla raaka-aineilla ja työllä sekä edullisilla materiaalihankinnoilla säästää kustannuksissa sievoisen summan. Kun ulkopuolista työvoimaa käytetään, ei oman työn osuus nouse yhtä suureksi, mutta silti rakentajan oma panos voi työmaan johtamisessa, järjestelyissä ja hankinnoissa olla merkittävä. Talon voi rakennuttaa paikalla myös kokonaisurakkana tai muuten täysin ulkopuolisiin tekijöihin nojautuen avaimet käteen-periaatteella. Talopaketteja käyttää  76% omakotirakentajista. Pakettien sisältö vaihtelee paljonkin tapauksesta riippuen. Suppeimmillaan se on pelkkä rakennusmateriaalitoimitus, johon tavallisesti kuitenkin kuuluu vähintään säältä suojaan-asennus. Monet talopakettimerkit tarjoavat myös laajempia kokonaisuuksia, joista yleisimpiä ovat kalusteita ja kodintekniikkaa sisältävät ”jättipaketit”. Talopaketeista 23 % toteutetaan avaimet käteen -ratkaisuina, jolloin kysymyksessä voi olla tehtaalla mahdollisimman pitkälle rakennettu tilaelementtitalo. Vaihtoehtoisesti talotoimittaja huolehtii tarvittavista töistä työmaalla. Tällaisen talopakettiratkaisun hankintakustannukset ovat suhteellisen edulliset, koska valmistajat pystyvät samanlaisia taloja tekemällä hyödyntämään tehokkaasti sarjatuotannon etuja. Toisaalta rakentajan on tyydyttävä siihen, mitä valmismallisto pystyy tarjoamaan.

 

Itse tekemällä vai teettämällä

3929179

Omakotitalon rakentaminen vaatii noin kaksi miestyövuotta, kun mukaan lasketaan suunnittelu, rakennuttaminen, työmaajohto, erilaiset järjestely- ja aputyöt sekä rakennusosien asennukset. Keskivertorakentaja käyttää omaa aikaa rakentamiseen noin 170 päivää, lisäksi suunnitteluun, hankintoihin, työmaan johtamiseen tms. kuluu 50 päivää lisää. Vaihtelu on toki suurta käytettävissä olevasta ajasta, taidoista ja muista resursseista riippuen. Talon rakentajalla on kolme vaihtoehtoa rakennustöiden toteuttamiseen: itse (tai talkoilla) tekeminen, tekijöiden palkkaaminen tai työsuoritusten ostaminen urakoitsijalta. Itse tekemällä voi säästää rakentamiskustannuksissa, vaikkei varsinaisiin ammattitöihin ryhtyisikään. Erilaisissa järjestely-, hankinta-, siivous- ja aputöissä voi laskea säästävänsä jopa enemmän kuin ammattitöitä ”harjoittelemalla”, kun ammattilaiset voivat apumiehen ansiosta keskittyä varsinaiseen työhönsä. Innokas amatööri voi toki tehdä paljonkin itse ja päästä myös kohtuulliseen lopputulokseen, aikaa tosin kuluu yleensä paljon enemmän kuin rutinoituneelta ammattilaiselta. Työntekijöiden palkkaaminen on hyvä vaihtoehto, jos rakentaja pystyy myös johtamaan työtä. Tällöin rakentaja toimii työnantajana erilaisine työnantajavelvoitteineen. Osaavat ammattimiehet voivat toimia hyvinkin itsenäisesti, mutta silti työmaan johto on viime kädessä rakentajan vastuulla. Viime vuosina on alalle saatu myös pientalon rakennuttajapalveluita tarjoavia yrityksiä, jotka hoitavat kaikki tietoa ja taitoa vaativat rakennuttamistehtävät rakentajan puolesta. Rakennustyön ja tarvikkeet voi ostaa myös kokonaisurakkana. Tällöin urakoitsija vastaa työntekijöidensä palkoista, sivukuluista, vakuutuksista tms.

 

Rakentamisessa on oman työn osuus edelleen vähentynyt. Pakettirakentajista jo joka viides rakentaja valitsi avaimet käteen -toimituksen. Hiukan yli puolet rakentajista kuitenkin osallistui paljon itse rakentamiseen.


 

 

 vertia banneri